Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 19.04.2018 11:58
  To snad je jenom sen. Toto se děje v našem tzv. demokratickém ...

  Read more...

   
 • 19.04.2018 08:16
  Pane Skalský, každý se zajímáme dle své svobodné volby ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 20:58
  Pane Šinágle, pokud se budete více zajímat o AB a podnikatelskou ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 12:25
  Nebyla náhodou ta pomalu každý den v "státních" televizích ...

  Read more...

   
 • 18.04.2018 09:27
  Je to pořád stejné. Mluvíš pravdu? Nelíbíš se. Uděláme bubu.

  Read more...

   
 • 18.04.2018 07:56
  Pane Černý, zkuste připustit i možnost, že to může být i ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Hucin VladimirPříslušník III.odboje se statusem válečného veterána Vladimír Hučín, opět prohrál ve věci žaloby pro pomluvy na bývalého ministra vnitra ing. Tomáše Hradílka.

Média mlčí a kupodivu i webové stránky - http://vladimirhucin.cz/? Tam se objevil jen článek Co jsem tenkrát v knihách raději zatajil v den konání soudu, ale s datem 2017-06-02 14:40? Dostavilo se asi 15 příznivců Hučína a 5 Hradílka. Kupodivu se nedostavil Hučínův tiskový mluvčí, zřejmě už bývalý, Zbyněk Horváth. Za to bylo mezi Hučínovi příznivci údajně vyhrožováno Hradílkovi smrtí což by se dalo vysvětlit vypjatou atmosférou, ale také to o něčem vypovídá… Níže přináším ukázku z „hrdinného“ Hučínova boje proti okupantům v roce 1968, kdy se jim zřejmě jako jediný postavil se zbraní v ruce… Na okraj uvádím - můžete si přečíst i na Hučinově webu, že jsem jeho knihu Hrdinům se neděkuje podpořil: Vyšlo v září 2006 ve spolupráci s Janem Šináglem a s podporou města Přerova… (jeho příznivci selhali a musel jsem zachránit vydání knihy částkou cca 70.000,-Kč. Původně kniha stála cca 300,-Kč, dnes je nabízena za 89,-Kč. Koupilo si ji ode mne pár jednotlivců jen za cenu 100,-Kč, některým jsem ji daroval. Mám jich ještě dost, půjdou do sběru. Knihu jsem nedokázal nikdy dočíst... Mimoto jsem uspořádal finanční sbírku na Hučínovu podporu, která vynesla podle poslední hlášky majitele konta maminky Hučína cca 80.000,-Kč…).  

* * *

… Zpět k akci: Když již bylo jisté, že mne sovětští regulovčíci dostanou, rychle jsem se vyklonil z úkrytu za stromem a ze vzdálenosti asi 5 metrů jsem na ně vypálil dávku ze samopalu. Blíže stojící regulovčík okamžitě padl na zem a druhý, který byl asi o jeden metr vzdálen, se také sesunul k zemi, ale ještě stačil vystřelit. Jeho střelba zasáhla horní část zídky. V zásobníku jsem měl 21 nábojů cal. 9mm Para s ocelovým jádrem. První náboj byl upraven pro zvýšenou ranivost. Náboje jsem měl od Karla Zejdy. Jsem přesvědčen, že ze vzdálenosti, na kterou jsem proti regulovčíkům vystřelil, byli oba smrtelně zasaženi všemi náboji.

K těm zneutralizovaným regulovčíkům nutno zmínit, že jsem neviděl jejich úmrtní listy. Za několik minut po akci houkala sanitka a bylo zřejmé, že přijela na místo střetu. Dle dalších informací kolona vozidel asi po 15 min. odjela. Jsem přesvědčen, že blíže stojící regulovčík byl usmrcen okamžitě. U něj byl zásah i do hlavy, helma mu spadla a část lebky, zřejmě po zásahu upraveným nábojem, doslova uletěla. Druhý, který stál asi o metr dále, také po mém výstřelu okamžitě padl na zem, ale na zemi se pohyboval a chroptěl. Tak trochu mi to připomínalo, jako kdyby cvičil kliky. To byl ten, který stačil vystřelit dávku ze svého samopalu, ale zasáhl horní okraj zídky hřbitova. Na zemi ležely jejich baterky, které svítily a částečně osvětlovaly místo akce.

Po výstřelu jsem okamžitě přeskočil zídku. Vlastimil Hrabal byl z dané situace doslova šokován, měl velký strach. V průběhu okamžiku, kdy jsem se ještě stačil odplížit za strom, tak on, krytý hřbitovní zídkou, na něco šlápl, což vydalo praskavý zvuk, který museli regulovčíci slyšet. Dal jsem mu pokyn, aby okamžitě zmizel. Já jsem utíkal k místu, kde jsem na vedlejším, nedalekém židovském hřbitově ukryl samopal. To bylo asi po 5 minutách a to začala houkat sanitka. Já samozřejmě nevím, co všechno se dělo po mém útěku z místa střelby, neboť jsem musel co nejrychleji ukrýt samopal a pistoli, ale byl to cvrkot. Pro ně bylo nejhorší to, že neměli pachatele!

Hrdinů se neděkuji, kde máte zmínku o mé podpoře

* * *

Nemíním zpochybňovat hrdinství Vladimíra Hučína za okupace, ale mám o jeho činech a charakteru odůvodněné pochybnosti, tak jak jsem ho mohl za roky osobně poznat. Je to pro mne skrblík s výraznými narcistickými sklony (což jasně dokazuje i sebestředný obsah jeho webových stránek). O nich svědčí až dětinské popisování „boje“ s okupanty výše, ke kterému se skutečný hrdina nikdy nesníží. Jeho chování v době okupace přičítám spíše jeho zálibě ve zbraních, sklonu k rebelství, resp. chuligánství, než uvědomělému odporu ve jménu vyššího principu mravního. O tom, že jeho maminka byla členkou KSČ nerad hovoří…

Nemusím připomínat jeho naprosto neakceptovatelné chování v roli důstojníka BIS, kdy porušil všechny možné zásady práce důstojníka tajných služeb a choval e doslova jako „neřízená střela“. Ale chtějte od člověka se skonem k narcismu, aby o svých „hrdinských“ činech mlčel… Bývalá ředitel BIS Jiří Růžek to ve své knize V labyrintu zpravodajkských služeb, vystihl přesně:

… Hučín měl pověst odhod­laného militantního antikomunisty - To jsem ale netušil, co se z toho vyklube - Padesát procent celkové informační produkce odboru zajišťuje Vladimír Hučín - Pane Hučíne, věřím, že své soudní pře dovedete do spravedlivého konce. Je­nom vás žádám, abyste do nich nevtahoval BIS a nebral ji jako rukojmí do vašeho osobního sporu - Vla­dimír Hučín jednu a tutéž osobu evidoval dvakrát, pokaždé pro jinou oblast zpravodajské působnosti BIS! To je ve zpravodajství stejný faul, jako byste ve fotbale protihráči schválně ukopli hlavu, a trestá se vyloučením do konce života! - Prezident Havel udělil paní Hučínové mi­lost, aniž by se on či jeho aparát pozastavil nad faktem, že zbraně byly podle výrobních čísel vyrobeny až dva roky poté, co je měl do policejního proto­kolu uvedený člověk deponovat u Hučínů - Nicméně oba jsme se ocitli na Hučínově „černé listině“. Ale to beru z výše uvedeného jako vyznamenání. - Ptám se sám sebe, zda to byl tentýž Standa Devátý, který prý při procesu s Vladimírem Hučínem prohlásil, že lepšího zpravodajce neznal? …

Diskutujte: Dopisy „agenta StB“ Pavla Wonky nejvyšším komunistickým papalášům!

Kniha o V.Hučínovi -2014-04-10 19:11

Kniha Jiřího Růžka V labyrintu zpravodajských služeb (2014) pojednává i o detailech působení pana Hučína v BIS. Jen se potvrzuje, co mnozí víme už dlouho. Že současný charakter p.Hučína je více než mizerný, intrikánský až skoro kriminálnický. Což není v rozporu s tím, že za totality bolševikům v Přerově pěkně narušoval jejich propagandu. To se nevylučuje. Po tom co v BIS vyváděl za soukromé akce, by měl vrátit všechny výplaty od BIS za těch 10 let. Po tom, co USTR potvrdil, že byl roku 1972 agentem SNB a udal asi 10 občanů Přerova svému poručíkovi SNB Hynku Vykoukalovi, Hučínovi už nikdo nevěří. Možná tak L.Rudinská a Kpt. Zdeněk Špulák z StB Hradec Králové. Společně pomlouvají všichni tři umučeného P.Wonku, který se už nemůže bránit. Skvělé charaktery...

P.S.

S následníkem Jiřího Růžka Jiřím Langem, nejdéle sloužícím ředitelem BIS, jsem se setkal nedávno v Praze. Shodli jsme se v hodnocení Hučína. Omluvil jsem se mu i BIS za má napadání v mých článcích i osobních při jednom zasedání v Senátu, organizované senátorem Jaromírem Štětinou. Tehdy jsem jej společně s tiskovým mluvčím BIS Janem Šubrtem na chodbě slovně napadal při odchodu. V kauze Hučín z dnešního pohledu jsem se hodně naučil za nemalou cenu – o lidech, informacích a mnohém dalším – a jak je někdy vskutku „trnitá“ cesta k pravdě. Absolutní je jen ta nad námi. Na zemi bude vždy relativní. Měli bychom se snažit k pozemské pravdě a tím i té nad námi co nejvíce přibližovat. Vůbec této zkušenosti nelituji a jsem za ni osudu vděčen. Jisté zkušenosti si člověk musí zažít sám. Díky jim pozná lépe nejen své okolí, ale i sám sebe - a to je k nezaplacení.

* * *

Je smutné, že člověk tak pokleslých morálních kvalit byl oceněn jako příslušník III. Odboje, navíc se statusem válečného veterána, mezi prvními jako jeden z nejmladších, zatímco Pavel Wonka na své ocenění čeká už 5 let?! Svůj boj proti komunistům a jejich zločinné ideologii zaplatil vlastním životem…

Hučín chodí jen na své soudy, své bývalé kamarády, spoluvězně, svoji účastí nikdy nepodpořil… Není divu, že v Přerově nemá dobrou pověst ke které přispívá i svým „záletnictvím“. Momentálně je už na řade další „panička z lepších kruhů“ jak mi v Přerově sdělili lidé o jejichž důvěryhodnosti a tedy i jejich informacích, nemám důvod pochybovat. To je doplňuje moji představu o skutečném charakteru našeho „hrdiny“.

Ačkoliv se s Hradílkovými názory na Hučína ztotožňuji, nemohu vyloučit, že dobře napsaná žaloba nakonec u Nejvyššího soudu uspěje. Z tohoto pohledu může jít jen o zdržovací taktiku KS Ostrava, kterou pravděpodobně při odvolání podpoří i VS Olomouc… Spravedlnost je někdy slepá. Mnohdy zaplatí za nepotrestanou nespravedlnost z dřívější doby…   

* * *

Možná některé z Vás bude zajímat proč ta změna postoje dlouholetého podporovatele Vladimíra Hučína? Prvně jsem s ním navázal telefonický kontakt ještě ze Švýcarska. Získal si moji plnou důvěru a podporu v rámci mé tehdejší antikomunistické činnosti, bohužel až nekritickou. S roky narůstaly postupně pochybnosti i díky informacím zesnulého Živana Loukoty, dlouholetého přítele a podporovatele Hučína. Mnohdy až zákeřné chování Hučína a jeho tiskového mluvčího Zbyňka Horvátha mne přinutilo, poslat E-mailem Hučínovi 20 otázek ze dne 27.5.2011, v kopii všem jeho přátelům a podporovatelům. Dodnes mi ani na jednu z nich nebylo odpovězeno, přes moji letitou podporu?! Zato jsem se dočkal primitivního napadání, urážek, pomluv od jeho zastánců či od anonymů.

Mimochodem jsem kdysi vyhověl prosbě Zbyňka Horvátha o 20.000,-Kč na vylepšení kvality jeho zvukové aparatury. „Odměnil“ se mi mj. i tím, že mne nenechal na jednom mítinku vystoupit po mém vítězství nad Grebeníčkem u KS Brno předešlého dne. Lidé to očekávali po mém vystoupení v médiích… Nestyděl si mne zato pozvat na závěr na podium k rozloučení s diváky… Inu lidé zvláštního ražení. Vůbec by mne nepřekvapilo, že už si tato bezcharakterní dvojice dnes nemá co říci, jako každý vztah, který není založen na důvěře, ale očekávaných výhodách…   

Je smutné, že i rozumní lidé mezi příznivci Vladimíra Hučína nejsou schopni dodnes, v zájmu zachování „neztracené tváře“, přiznat pravdu. Ztrácejí ji o to více, neschopni ji přiznat, přiznat i své nechtěné pochybení a selhání.     

Jan Šinágl, 29.6.2017

* * *

http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/vladimir-hucin-se-svou-zalobou-opet-neuspel201706.html?mm=7881340&photo=1&back=3741168843-6014-57

* * *

„Jest v lidské povaze nenávidět toho, komu jsme uškodili.“ Tacitus

 

„Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest.“  (1Pt 3:10)

 

„Faleš má nekonečně mnoho kombinací, ale pravda má pouze jeden způsob bytí.“ J.J.Rousseau

 

„Nic nás nečiní tak osamělými jako naše tajemství.“ Paul Fournier

 

„Musím se postavit do řady s kýmkoli, kdo stojí na straně spravedlnosti dotud, pokud jedná spravedlivě, a rozloučit se s ním, když jde směrem nepravým.“

Mravní zákon slovy Abrahama Lincolna

* * *

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (6 Votes)
Share
Přidat komentář