Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Grospic Stanislav

Aktualizováno 26.11.2020: Dne 24.11.2020 podáno trestní oznámení na Stanislava Grospiče.

* * *

Mimochodem schvalování nacistických zločinů a propagace fašismu jsou trestnými činy v České republice. Zločinná komunistická ideologie a její zločiny se mohou veřejně, beztrestně propagovat a schalovat samotným poslancem?! Výsměch všem obětem komunismu a ukázka kam vede „samet“. Jako nebyli za trestnou činnost trestání komunisté za totality, nejsou za ni trestání ani dnes. "Demokratičtí" občané zákonodárci k tomuto svinstvu mlčí. Ani jim nedochází, že jsou uráženi - mají zcela jiné zájmy. Nezapomínejme na to při volbách. Skutečný politik koná, řeší - a napravuje. J.Š.

* * *

Stanislav Grospič k výročí Říjnové revoluce /14. 11. 2020/

JANUV ZAKONS úctou k revolučním bojovníkům a odkazu této z největších událostí v historii lidstva vzpomínáme výročí Velké říjnové socialistické revoluce, která pod vedením GENIÁLNÍHO Lenina porazila prohnilý carský režim i buržoazní Kerenského vládu přes odpor domácí buržoazie, přes bílý teror a napříč hanebné mezinárodní intervenci kapitalistických států, nastolil INSPIRATIVNÍ vládu založenou na budování moderního socialistického státu, na cestě k beztřídní společnosti a realizace komunistické myšlenky ve střetu s imperialismem. Ani po tolika letech historický a IDEOVÝ ODKAZ ŘÍJNA NEZESTÁRL ani o den, v kontrastu se současnými zločiny imperialismu je DEMOKRATICKÁ a HUMANISTICKÁ podstata říjnové revoluce ještě více zdůrazněna.

Historický POČIN vedený velkým Vladimírem Iljičem Leninem, který kráčel PO CESTĚ POKROKU A SPRAVEDLNOSTI, nás naplňují optimismem a nadějemi v definitivní konec anachronického systému kapitalismu, KONEC VYKOŘISŤOVÁNÍ a OBRANY SUVERENITY LIDU BUDOVÁNÍM BUDOUCÍHO VLASTNÍHO SOCIALISTICKÉHO MODELU.

AŤ ŽIJÍ MYŠLENKY ŘÍJNOVÉ REVOLUCE!


Autor Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM a předseda OS ČMS

* * *

Nad jedním provoláním skalního komunisty

PS: Příznačné je, jak si pan poslanec Grospič cení své poslanecké funkce ve Sněmovně, když mu nestojí ani za to, aby ji uvedl. Ovšem poslanecké náhrady a plus další profity za funkce v ústavně právním a mandátovém a imunitním výboru a Podvýboru pro problematiku exekucí a další drobné z členství ve Stálé delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie a v dalších 8 skupinách ČR v Meziparlamentní skupině (Vietnam, Kuba, Ruská Federace, Syrská arabská republika, Bělorusko, Polsko, Čína, Irácká republika) jdou tomuto neuvěřitelně pilnému obránci myšlenek říjnové revoluce a socialismu jistěže k duhu. K nemalé spokojenosti jeho voličů a odporu drtivé většiny české veřejnosti, volající čas od času po zákazu činnosti této komunistické, pseudo-demokraticky se tvářící strany.

* * *

Povšimněte si, že se nikdo ze sněmovny a senátu proti tomuto primitivnímu vyjádření neozval – mlčí i média. Na 17. listopad umíme jen vzpomínat, ale že nám vládnou z velké části pohrobci zločinného systému skryti a propojeni ve všech strukturách státu, nedokážeme řešit už 31 let. Je především naší ostudou, že jsme tuto zločineckou organizaci nezrušili a umožnili jí po 41 letech páchání zločinů proti lidskosti účast v parlamentu. Umí si snad někdo představit, že by v Bundestagu zasedla NSDAP? To bysme jistě protestovali a komunisté by se přidali. Přitom komunisté napáchali více zločinů a zvěrstev než nacisté. De facto máme novodobý postkomunistický parlament.

Jako důkaz postačí, že si Sněmovna zvolila svým prvním místopředsedou předsedu KSČM Vojtěcha Filipa (usvědčený agent-udavač  StB Falmer), 75% anonymních hlasů poslanců „demokratického“ parlamentu, za mlčení médií…  

Když byl v roce 1991 byl přijat takzvaný velký lustrační zákon, byla v něm i formulace, že osvědčuje, „zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989″ příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti.

Příslušníci vojenské kontrarozvědky nebyli před rokem 1989 ale příslušníky Sboru národní bezpečnosti, nýbrž příslušníky vojsk ministerstva vnitra (šlo o složku Státní bezpečnosti). Příslušníci předlistopadové vojenské rozvědky díky tomu z moci lustračního zákona vypadli. Tak to dopadne, když se demonstruje na náměstích a odejde do nových „chrámů“ světa konzumu.

„Komunismus je 10% ideologie a 90% taktiky“, říkal Jan Masaryk. Další „stalinistický výtečník“ soudruh poslanec Miroslav Grebeníček (syn sadistického bachaře z 50.let) zase říká: „My máme čas.“ Nutno mu dát za pravdu, soudruzi se skvěle využili politickému řemeslu, kdy svůj „lid“ dnes stejně využívají, resp. zneužívají jako za totality.

Staré struktury a jejich vyučenci drží pevně svoji moc. Moc práce jim to nedá, když nenarážejí na žádný občanský odpor. Sametová revoluce byla komunisty dokonale využita. Jejich pohrobci začali krást a rozkrádat „demokraticky“ ještě v mnohém větším rozsahu, který si za totality nemohli dovolit. Postupně si také uzurpují skutečnou moc, ačkoliv je nikdo nevolil, nekontroluje a nenesou za nic odpovědnost. Jakou moc mají ukázali přepadem Vlády ČR, kdy politika přestala být politikou. Pokud to většině obyvatelstva nevadí, nedá se s tím nic dělat. Zlo netrvá věčně - stejně jako blahobyt. Vše má svoji cenu za kterou budeme všichni muset zaplatit!

Můžeme jen doufat, že tak jako blahobyt vynáší neschopné a všehoschopné do funkcí a úřadů, tak je krize postupně odstraní a budou nahrazeny schopnými. Příští volby mohou být poslední šancí, zda se připojíme pevně k Západu, nebo nás opět bez odporu ovládne Východ.

I po 31 letech je v naší zemi duchovně mnohem více přítomen Východ, než Západ – MEMENTO MORI!  

 

Jan Šinágl, 17. 11. 2020

* * *

Jediné místo v České republice, kde proběhla důstojná vzpomínka na 52.výročí barbarské okupace ze srpna 1968 a kde byla ke shlédnutí celá pravda, dodnes zamlčovaná!

Pokání, k čemu je cesta, která nevede ke chrámu?

Zpitý Brežněv – „produkt“ dělnické třídy ...

„Tajná“ páska Hitler-Mannerheim z roku 1942

Udavač StB Josef Stolařík, v kriminále zvaný vězni „RUDÁ SVINĚ“, žije mezi námi jako „úspešný“ podnikatel a „ctihodný“ občan !!!

Zemřel Luboš Patera, zastánce tátů, justiční kanál zmlkl…

Zapomenuté 15. výročí „primitiva“ z Letné

21.srpen 1968 a Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu

TISKOVÁ ZPRÁVA SAMETOVÉHO POSVÍCENÍ 2020: VSTŘÍC NOVÝM MUTACÍM

* * *

Před 350 lety zemřel učitel národů Jan Ámos Komenský

… Smysl toho tedy jest:náprava věcí nepokročí, pokud nebude odstraněno vše, co je v lidských záležitostech násilného. A násilí není možné odstranit, pokud nebude obnovena svoboda, kterou lidi obdaroval Tvůrce věcí. A není možné ji obnovit, dokud z očí nebudou odstraněny temnoty. Dokud na nich spočívají, není možné se na ně spolehnout.

… Uvažme stav veřejných věcí. Jejich základem je vláda nad sebou samým, protože nic nemůže vykonávat vládu, není-li samo zvládnuto, a nikdo nemůže vládnout jiným, pokud zároveň nebo ještě spíše dříve než jiné neovládá sebe.  Je jisté, že základ správného řádu ve všem, co se týká člověka, a osa veškerého lidského štěstí je v tom, aby každý, kdo je určen k vládě nad jinými, chtěl, mohl a uměl rozumně ovládat především sama sebe.  Schopnost ovládat člověka, vládce všeho, je tedy umění nad všechna ostatní, a to i tehdy, když jde pouze o sebevládu, o vládě nad jinými, kdož s námi sdílejí lidskou výjimečnost, ani nemluvě.Lidé neumějí vládnout ani se vládě podrobit. Neumějí vládnout jiným ani sami sobě.Krutost, kyje, okovy, žaláře, pouta, karabáče, meče. To že je nějaký řád? Tak že se má vládnout stvoření obdařenému rozumem?Pokažení je tedy v tom, že se vládci nad lidmi stávají vesměs ti, kdo vládnout nemohou, neumějí nebo nechtějí.Není tedy ve věcech lidských nic v pořádku. Stav mysli, zbožnost i politika celého lidstva jsou pokaženy. …

 ***

„Čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím více nenávidí ty, kteří ji říkají.“

George Orwell

***

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.40 (10 Votes)
Share

Komentáře   

-2 #11 Jan Šinagl 2021-01-17 11:57
S nepřáteli demokracie se nevyjednává a neusmiřuje. Je třeba je ve volbách porazit!
-4 #10 Jan Šinagl 2020-11-23 18:22
A vůli mějme svornou.

BUĎME SVORNI nebo nás VÝCHOD rozdělí.

Nás ať rozdělí jenom smrt.

K.Mrzílek
-5 #9 Jan Šinagl 2020-11-23 09:59
At žijí myšlenky velkého Lenina a s ním Stalina, ať žije vyvraždění milionů, lidí hladomory. Toto hlásají komunisté třeba ústy soudruha Grospiče. Vraždit a jásat nad těmito úspěchy nekonečnými přehlídkami zbraní a násilnému přemisťování statisíců občanů proti jejich vůli na Sibiř a do jiných částí země. Sláva Sovětskému Svazu a jeho iniciátorům sovětského násilí.

KM
-6 #8 Jan Šinagl 2020-11-18 11:43
Dobrý den, smutné je, že naši politici tehdy neznali a dodnes neznají lidská práva, mezinárodní právo, zejména to mezinárodní humanitární právo a mezinárodní zásady. Roku 1968 z podnětu tzv. tábora míru vstoupila v platnost úmluva o nepromlčitelnos ti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, to všechno s odkazem na 8.srpen 1945, v našem právu pod č.164/1947 Sb. Komunisté tuto úmluvu prosadili a potom to ani nečetli a nedodržovali. My v mnohém z toho pokračujeme i nadále. Ani dnes vám neřeknou ve sdělovacích prostředcích čeho se státy Varšavské smlouvy nesmyslně dopouštěly a čeho se dopouštěly naše mocenské orgány o rok později a následně. A tak chceme mít v kalendáři 21.srpen 1968 jako významný den a lidská práva házíme do stoupy.

VP
-6 #7 Jan Šinagl 2020-11-18 11:23
17 listopad o nás v zahraničí.

Tak nás na internetu úplně ignorují, ani slovo o státním svátku nedejbože o vzpomínce na rok 1989...

Nepodařilo se mi ke 12,00 najít žádnou zmínku ani v lokálních plátcích.

Divná doba, divná země.

arašid
-6 #6 Jan Šinagl 2020-11-18 11:13
Vysmívají se slibům, které dali.

S komunisty KO bez nich OK.

Na jednání komunistické Číny s obyvateli Hong Kongu, kteří mají zvláštní statut je vidět, jak by se jednalo s Tchajvanci, kdyby nebyli ostrovem.

Je to desetiletí stejné. Násilí, podvody, vraždy.

Hromadní vrazi jsou ve scénářích filmů dopadeni. Komunisté v realitě bez dopadení a bez trestu.

KM
-6 #5 Jan Šinagl 2020-11-17 11:53
Jsme hlušší??

Mene tekel. Dvojí výstraha.

V únoru 1948 Sovětský Svaz dal Československu komunistickým pučem na 42 let výstrahu jak si představuje naši budoucnost.

V srpnu 1968 nám opět připomněl svoji nadvládu tanky, abychom si uvědomili jak máme myslet, jak se vyjadřovat, jak se chovat.

Nestačí-li nám Čechům tato dvě mementa, tyto dvě násilnické výstrahy k tomu, abychom se vzchopili a udrželi svoji samostatnost jako ostatní národy Evropy, může nastat třetí, převrat, který bude mít dominující efekt pro celou Evropu.

Nejsme již národ hrdinů jako za první světové války, pro které nás svět uznal jako samostatný stát. Byli jsme dvakrát pokořeni. Jednou dokonce dobrovolně na pokyn presidenta, po druhé vlastními lidmi, kteří podlehli líbivým slibům ruské ideologie.

Nucená a podvodným způsobem prováděná bratrská sjednocování ruským establishmentem a armádními špičkami jsou zničující pro lidskou kreativitu, produktivní styl myšlení a tvořivou činnost na všech úrovních lidského uvažování.

Ruská potřeba expandovat na úkor porobení jiných národů má původ z doby neomezené moci nomádských vládců chánů, kteří před více než tisíci roky se začali mísit s usazujícími se Slovany ve východoevropský ch oblastech.

První ruská knížata, později první carové sloužili a poslouchali mongolské vládce. Projevovalo se to tak, že v případě neposlušnosti tehdejších knížat carové zvali Mongoly na zjednání pořádku.

Jeden chán, jeden car, jeden první tajemník komunistické strany, jeden president Ruské federace měli a mají stále neomezenou moc ať se současný režim nazývá Řízená demokracie.

Jde stále o vládu jednoho člověka s neomezenou mocí, který s vládami volených z politických stran nemá nic společného.

Neomezená moc jedné osoby je Evropské Unii zcela cizí.

Ruská federace v čele s Putinem a Čínou v pozadí, dělají vše pro získání dalšího evropského území směrem na západ.

Je to program totalitních států.

V žádném případě ne mírové soužití s ostatními národy.

K. Mrzílek
-6 #4 Jan Šinagl 2020-11-17 11:49
Nikde na celém světě nebyli komunisté trestáni za své zločiny. Jedinou výjimkou je Caušescu v Rumunsku, který byl potrestán za to že odmítl poslat svůj kontingent v roce 68 do ČSSR. Mao tse Tung je dokonce za své zločiny oslavován. Dokonce Pol-Pot supervrah dožil v klidu ve vesnici na hranicích Thajska a Vietnamci nebyl za pyramidy lebek odsouzen.
Vždy se nastrčí zločiny nacismu a o zločinech komunismu se jenom trochu mluví.

K.Mrzílek
-6 #3 Jan Šinagl 2020-11-17 11:43
Komunisté Grospičové a stovky dalších hovoří veřejně protože je necháme mluvit v médiích a jako vždy projevy kritizujeme případně jsme rozhořčeni. Ale nic víc. A to děláme celých třicet let od převratu.

KM
-6 #2 Jan Šinagl 2020-11-17 09:55
Nostradamus předpověděl kde co. Jakto, že zapomněl, respektive se nezmínil o Josifovi Visarionoviči Džugašvilim /stalin/ a Mao tse Tungovi, kteří vyvraždili za svého života daleko více nevinných lidí nežli Hitler? Zdá se, že se Nostradamus hodí jen někomu.

KM

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)