Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

KSČ a KSČM

 • „Bůh nepožaduje abychom něco udělali zítra, ale dneska“, prorok Mohamed

  Navalnyj Jeden za vsechny

  Putin nos bombaAktualizováno: Vlevo aktuální odpor ruských karikaturistů. Vzpomínám si na jeden rozhovor s členem královské rodiny ze SAE, kdy se ho novinář zeptal: „Jak budou žít Vaši potomci?“.  Odpověď:  „Můj děda jezdil na velbloudu, můj otec na motorce, já jezdím v mercedesu, můj syn v tryskáči a můj syn bude jezdit opět na velbloudu.“ Ještě je LN ON Role nepritele 28.2.2022čas přeprahat, nechceme-li opět jezdit s povozy taženými koňmi či krávami, pokud i oni přežíjí. J.Š.Rusko valky 2017 2022

  ***

  To jsme skutečně takoví zbabělci, že necháme Ukrajinu padnout?

  Praha 25.2.2022: Demonstrace Ukrajinců, narušená komunisty v den výročí „vítězného února 1948“

  ***   

  Víte, že Ukrajinci bojovali celých 5 let proti Stalinovi po roce 1945 a v koncentračních táborech proti nacistům?

  ***

  Putin nos bomba zbrane krevZ Zelenskyj Michal BergZástupkyně USA v OSN Linda Thomas-Greenfieldová k tomu řekla:

  Před hlasováním:

  „Hlasujte ano, pokud se domníváte, že by Rusko mělo nést odpovědnost za své činy. Hlasujte ne nebo se zdržte, pakliže nepodporujete chartu a připojujete se k agresivním a nevyprovokovaným akcím Ruska. Rusko mělo volbu. Máte ji i vy.“

   Po hlasování (na adresu Ruska):

  „Můžete vetovat toto usnesení, ale nemůžete vetovat naše hlasy, nemůžete vetovat pravdu, nemůžete vetovat naše principy, nemůžete vetovat ukrajinský lid.“

  ***

  Trump a Stoltenberg se na summitu NATO dostali do napjaté výměny názorů

  Brusel 2018: 2 946 900 zhlédnutí

   

  Tak mluví budoucí president USA Donald Trump. Bůh ho ochraňuj!

  USA 2016: 14 618 zhlédnutí

  ***

 • AD LN Dopisy redakci: Některé voliče KSČM stále oslovuje

  LN DR KSC 130620Ke článku pana Václava Doleckého (LN, 13. 6. 2020)

  Voliči KSČM jsou stále oběťmi své doby. Dali by hlas KSČM, kdyby měla v programu, že zajistí vše, vyjma dnešního materiálního blahobytu? V roce 1968 měla KSČ nejvyšší podporu ve své historii? Jakou jinakou stranu než vedoucí mohli občané v roce 1968 podpořit v ohrožení země? Zákaz KSČ by nic nevyřešil? Nezakázat KSČ bylo jednou z podmínek předání moci v Listopadu 89. Proč asi NSR zakázala stejně zločineckou NSDAP hned po válce, byli trestně stíháni její nejvyšší představitelé a kterou také volila drtivá většina občanů? Proč asi byl předseda KSČM Vojtěch Filip, usvědčený spolupracovník StB, zvolen 75% hlasů Sněmovny prvním jejím místopředsedou – anonymními hlasy, tedy i „demokratických“ stran! Důvody, proč se KSČM 30 let po Listopadu stále drží v parlamentu je třeba hledat jinde? Nenastala obměna generací? Jak může nastat, když mladá generace přebírá zavedené zvyky, aby mohla uspět?

 • Bezpráví může mít legální prostředky, nenapravení zločinu je samo zločinem

  Sel proti KSC KSCMJANUV ZAKONFormalistní pojetí zákona v ČR se stalo modlou politické výhodnosti a na spravedlnost se raději zapomnělo. Formalistní pojetí zákona, spravedlnosti a „práva“ postupně přestává fungovat a nevyhnutelně eroduje v bezpráví. Žádné řečnění nemůže nahradit právní systém, který je založen na jistém minimu sdílených hodnot.

  Osmadevadesátiletý Gregor F. bude, pokud to dovolí jeho zdravotní stav, na podzim souzen v německém Hanau jako spoluviník masových nacistických vražd v koncentračním táboře Sachsenhausen. V letech 1943 až 1945 tam, ač nezletilý, sloužil jako strážný. Vzhledem k jeho věku v době spáchání trestných činů bude jeho vinu posuzovat soud pro nezletilé. Něco to vzkazuje i nám…

  „Je třeba respektovat cosi víc než pouhé zákonné normy. Krátce – zákonné normy je třeba transformovat do práva.“

  Česká justice nikdy neměla a nebude mít odvahu podívat se podobným způsobem na zločiny komunistického režimu a předcházející poválečné soft-diktatury Třetí republiky. A to i přesto, že od jedenáctého listopadu 1970 vstoupila i v komunistickém Československu v platnost mezinárodní Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

  Podle ní mají státy povinnost stíhat takové zločiny „a to i v případě, že tyto činy nejsou porušením vnitřního práva země, v níž byly spáchány“. Dnešní obhájci nedotknutelnosti zločinů komunismu ale budou vždy bránit byť jenom otevřené diskuzi argumenty čistě formalistického chápání „zákona“, protože „právo“ instinktivně považují za ohrožení. Osvícenější část justice tento rozpor chápe už dávno. Výrok českého Ústavního soudu z roku 2007 cituje v právní vědě notoricky známé rozlišení předsedkyně kanadského Nejvyššího soudu Beverley McLachlinové:

  „Je třeba respektovat cosi víc než pouhé zákonné normy. Krátce – zákonné normy je třeba transformovat do práva. Distinkce mezi vládnutím podle zákonů, které je charakteristické pro realitu v některých vývojových zemích, a vládou práva, která je předpokládána ve vyvinutých demokraciích, dostatečně vyjadřuje rozdíl mezi systémem vázaným spíše na zákonné normy a řádným právním systémem, který je založen na jistém minimu hodnot.“

 • Deník KSČM Haló noviny končí 28.dubna 2022

  Halo noviny STOP Stanislav Beran DCca 6.000 denních výtisků ho už neuživí. Státní dotace do stranické pokladny po volbách skončily. Nelze se divit, straníci vymírají a ve výchově stranické mládeže udělali, soudruzi a soudružky, někde chybu. Po 30 letech zmizeli komunisté z parlamentu naší země, kde byli jako jedinní v zemích bývalého východního bloku. To také vypovídá o morálním a mravním stavu naší společnosti. S dědictvím a napáchanými škodami komunistického režimu v hospodářské, kulturní a duchovní oblasti, se budeme vypořádavat po generace. J.Š.

 • Komunistický deník Haló noviny přestal vycházet - nahradila ho Naše PRAVDA

  Nase Pravda KSCMDecin PRAVDA 7.10.2022Při nedávné návštěvě OS Děčín jsem v kiosku na vlakovém nádraží, v nejspodnějším místě regálu, objevil noviny s názvem Naše PRAVDA, mé tušení se potvrdilo. SSSR je stále soudruhům vzorem, kdy převzaly název stranického deníku z Moskvy. Obávám se, že jim tentokrát Kreml už nepomůže z bryndy…   

  Viditelně soudruhům v KSČM chybí peníze ze státního rozpočtu. Vlastní finanční zdroje docházejí, členská základna vymírá. Komunistickou mládež se už naštěstí nepodařilo „oslovit a vychovat“. Víme, kam vedla komunistická „pravda“. Povede i k zániku nového týdeníku za 29 Kč. Věrní čtenáři vymírají a skrytá komunistická propaganda už oslovuje jen zanedbatelnou menšinu s absencí zdravého rozumu. Není divu, že je týdeník ke koupi jen na pár místech.  JŠ   

 • Komunističtí rozvraceči nepatří do parlamentu

  JANUV ZAKONJediné, k čemu by vyjádření nedůvěry  komunistů vládě vedlo, by bylo posílení role Pražského hradu, což je také cíl, který komunistická past sleduje. Přesluhující šéf komunistů Filip, jemuž už rok chybí předsednická legitimita i jasné instrukce o ideovém směřování dané diskusí na sjezdu, nahradil obojí vlastním zapojením do služeb prezidenta Miloše Zemana a jeho zájmů.

  Jak neustále píši: "Protože president Havel připustil, aby totalitní strana přešla do parlamentu jako strana "demokratická", budou komunisté této zemi seč jsou. Ať je to jak chce, komunisté jsou vždycky škodná a do parlamentu demokratického státu nepatřili, nepatří a nikdy by patřit neměli. Je to parta kazisvětů a nezbavíme-li se jich, mohou rozvrátit nejen český stát, ale i EU!“.

 • Křišťálový fantom: Na 400.000 Čechů a Slováků bylo v letech 1948 až 1989 uvězněno. Veřejně se za zločiny komunismu omluvila jen Galina Vašová…

  Pika a syn Milan

  Už jen 4 dny - STAŘÍCI doporučuji! Závěr filmu je živým svědomím nás všech! Takový film má být trvale dostupný - abychom nezapomínali! J.Š.

  * * *

  S mrazením a studem jsem shlédl hluboce lidský dokument Křišťálový fantom o setkání syna gen. Heliodora Píky Milana a dcery „českého Eichmanna“ Karla VašeGaliny. Konec dokumentu je výzvou lidskosti.Vas a dcera Galina

  V den 56. výročí popravy gen. Heliodora Píky 21. června 2005 jsem před budovou Generálního štábu AČRv Praze pronesl tento projev. Následně jsem prokurátora Karla Vaše navštívil v luxusním domově důchodců v Praze. Pořídil jsem s ním tento rozhovor. Zvukový záznam rozhovoru jsem českému a slovenskému brig. gen. Milanovi Píkovi poslal poštou. Obratem mi dopisem poděkoval s přiloženou bankovou za vzniklé náklady…

 • KSČM končí s Konečnou

  Konecna KSCMSymbolické, KSČM skončí se soudružkou europoslankyní Kateřinou Konečnou a odejde na smetiště dějin. Vymírají členové, noví nejsou, státní příspěvky na činnost zločinecké organizace skončily. Tato „morální ikona“ KSČM skončí i v EP. Připomínám, že jako poslankyně zaměstnávala své rodinné příslušníky jako „asistenty“. Bohužel dědictví zločinecké politiky KSČ ničí zemi dodnes. Celý článek> JŠ

 • OS Praha 7 – 3. 3. 2023: PhDr. Josef Skála CsC, okomentoval své odsouzení ve věci zpochybňování pachatelů vražd v Katyni: „Ty vole…“

  1 OS Praha 7 Skala prg 3.3.20232 OS Praha 7 Skála rozsudek verejnost chodba 3.3.2023

  Aktualizováno 6.3.32023: Zcela v novém světle se tak jeví speciální operace dvou ruských tajných agentů Anatolije Čepigy a Alexandra Miškina proti muničnímu sladu ve Vrběticích v roce 2014. V něm bylo uskladněno velké množství dělostřelecké munice ráže 152 mm, což je tradiční dělostřelecká ráže bývalého Sovětského svazu pocházející ještě z období 2. světové války. Munici této ráže už dnes vyrábí jen Rusko a v menší míře i Bulharsko. Odpálením skladů ve Vrběticích tak Moskva znemožnila dodat v budoucnu kritickou munici Ukrajině.

  ***

  „Máme bohužel tu vlastnost poukazovat hlavně na chyby a neomlouvat. Kdežto komunistické zločiny a jejich vykonavatelé zůstávají v klidu. Doba společného nadšení za Havla je skvěle narušena a Češi spontánně dnes tuto dobu pomlouvají, a nevidí, že  vlivem východních hoaxů pochodují tam, kde je chce východ mít.“

                                                                                        Karel Mrzílek

  ***

  Tentokrát jsem měl štěstí a mohl zastoupit veřejnost mezi přítomnými komunisty jako jeden z mála. Pořídil jsem kompletní zvukové záznamy – viz níže. Odsouzení film Andrzeje Wajdy KATYŇ neviděli, ale věděli vše nejlépe. Doporučuji zejména poslech rozsudku a jeho dokonalé zdůvodnění samosoudcem JUDr. Tomášem Hübnerem. Trest 5 měsíců s podmínkou na 5 letvšem obžalovaným a zveřejnění Rozsudku na Svobodném vysílači po dobu 90 dnů. Kdo si připomenul, v den konání soudu, 29.výročí smrti Karla Kryla – jak symbolické…

  ***

  Laureátem 4. ročníku Ceny za propagaci komunismu se stává...

  Je třeba si posvítit na tyto Šinágly, ostatní revizionisty a válečné štváče

 • PČR Beroun odmítla vyšetřovat trestní oznámení na poslance KSČM Grospiče

  Grospic StanislavDne 24.11.2020 jsem podal trestní oznámení. Dne 23.4.2021 ho PČR Beroun odložila. Dne 27.4.2021 jsem požádalo pokračování ve vyšetřování. Dne 27.4.2021 mne PČR Beroun vyrozumělao předání mé stížnosti k prověření na OSZ Beroun.

  Pokud poslanec KSČM prohlásil, že není autorem textu, byl si vědom porušení zákona. Škoda, že se npor. Boubín nezeptal Grospiče, zda s textem souhlasí? Pokud by souhlasil, dopustil by se poslanec KSČM porušení zákona schvalováním zločinné ideologie. Pokud by nesouhlasil, nutně by lhal, nebo si na komunistu jen hraje, obojí nevylučuje. Kdyby se jednalo o schvalování holocaustu či nacistické ideologie, policista by si jistě netroufal argumentovat ochranou lidských. Co jiného můžeme od komunistů očekávat a od PČR, když má vyšetřovat komunistu. To dlouhé zdůvodnění proč nemůže, místo hledání pachatele trestního činu, je vypovídající o její ne-závislosti pokud vyšetřuje člena komunistické strany.

 • Pozdrav soudruha poslance Grospiče k 17. listopadu!

  Grospic Stanislav

  Aktualizováno 26.11.2020: Dne 24.11.2020 podáno trestní oznámenína Stanislava Grospiče.

  * * *

  Mimochodem schvalování nacistických zločinů a propagace fašismu jsou trestnými činy v České republice. Zločinná komunistická ideologie a její zločiny se mohou veřejně, beztrestně propagovat a schalovat samotným poslancem?! Výsměch všem obětem komunismu a ukázka kam vede „samet“. Jako nebyli za trestnou činnost trestání komunisté za totality, nejsou za ni trestání ani dnes. "Demokratičtí" občané zákonodárci k tomuto svinstvu mlčí. Ani jim nedochází, že jsou uráženi - mají zcela jiné zájmy. Nezapomínejme na to při volbách. Skutečný politik koná, řeší - a napravuje. J.Š.

  * * *

  Stanislav Grospič k výročí Říjnové revoluce /14. 11. 2020/

  JANUV ZAKONS úctou k revolučním bojovníkům a odkazu této z největších událostí v historii lidstva vzpomínáme výročí Velké říjnové socialistické revoluce, která pod vedením GENIÁLNÍHO Lenina porazila prohnilý carský režim i buržoazní Kerenského vládu přes odpor domácí buržoazie, přes bílý teror a napříč hanebné mezinárodní intervenci kapitalistických států, nastolil INSPIRATIVNÍ vládu založenou na budování moderního socialistického státu, na cestě k beztřídní společnosti a realizace komunistické myšlenky ve střetu s imperialismem. Ani po tolika letech historický a IDEOVÝ ODKAZ ŘÍJNA NEZESTÁRL ani o den, v kontrastu se současnými zločiny imperialismu je DEMOKRATICKÁ a HUMANISTICKÁpodstata říjnové revoluce ještě více zdůrazněna.

  Historický POČINvedený velkým Vladimírem Iljičem Leninem, který kráčel PO CESTĚ POKROKU A SPRAVEDLNOSTI, nás naplňují optimismem a nadějemi v definitivní konec anachronického systému kapitalismu, KONEC VYKOŘISŤOVÁNÍ a OBRANY SUVERENITY LIDU BUDOVÁNÍM BUDOUCÍHO VLASTNÍHO SOCIALISTICKÉHO MODELU.

  AŤ ŽIJÍ MYŠLENKY ŘÍJNOVÉ REVOLUCE!


  Autor Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM a předseda OS ČMS

 • Prymula, Pullmann, Vaněk, děsivé následky „sametu“!

  Januv zakonPřímý vliv na naše životy, osudy a osud naší země má v rukou bývalý plk. Roman Prymula, člen Pohotovostního pluku VB. FFUK vede Michal Pullmann, syn nomenklaturního kádra KSČ, kterýLN KO Pullmann 240920 v letech 1980-1986 žil s otcem v Moskvě. Tuto „ruskou trojku“ doplňuje svými neuvěřitelnými vyjádřeními a postoji Miroslav Vaněk, historik, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který svůj intelekt patřičně projevil v nedělním rozhovoru na ČT 24. Nedivme se, vystudoval v Plzni…

  Ministr Prymula většinu svého profesního života pracoval jako manažer. Na dotaz proč nemá bezpečnostní prověrku odpověděl, že „to přerušili“. Na dotaz zda o ní bude opět žádat, odpověděl, „nebude, nikdo to po něm nechce“. Máme ministra, který nemá bezpečnostní prověrku, ale může se seznamovat s tajnými informacemi! To by jeden nevymyslel – vyjma Švejka…

  Děkan Pullmann už „ideologicky“ ovládá studenty FF UK. Nedivme se, že nejsou slyšet a že se už moc nesnaží připomínat odkaz Jana Palacha….

  Ředitel Vaněkv rozhovoru na ČT24 vyprodukoval moře slov, ale zásadním postojům a sdělením, které by od něho, při jeho „úžasném“ odborném životopisu veřejnost právem očekávala, se nedočkala. Vyhýbal se jim jako „čert kříži“. Evropskou platformu paměti a svědomí prý nezná?! Odmítá soudit komunistické zločince, když už jsou staří. Zprávě BIS o nebezpečném vlivu Ruska a Číny v ČR se vysmál, že prý si „ničeho na přednáškách se studenty nevšiml“?! Jinak moderátorka Barbora Kroužkovábyla skvělá, kdy mj. zareagovala: „Proč se smějete zprávě BIS“.

 • Sadistická věznice v Uherském Hradišti

  VezniceGrebenicek MiroslavVyužil jsem možnosti si ji podruhé prohlédnout (prohlídky byly vázány na přihlášení, zdaleka ne všichni přihlášení přišli). Připomněl jsem průvodcům v úvodu, že v roce 2015 soud v Bukurešti odsoudil na 20 let vězení Alexandra Visinescu, jenž velel vězení v Ramnicu Sarat, kde byli drženi vedoucí političtí představitelé Rumunska s předkomunistické éry a také intelektuální elita. Velitelé věznice v Uherském Hradišti Hlavačka a Grebeníček odsouzeni nikdy nebyli – ze „zdravotních důvodů“. Pobírali až do smrti vysoké důchody. Vyšetřovna StBnebyla ve věznici, ale v dnešní budově UPRUM, kde má být pamětní deska? To je stejné, jakoby se dnes vyučovalo v budovách, kde byly mučírny gestapa! Nevěděl jsem, že sadistický velitel Alois Grebeníček měl dva syny – Miroslava, pozdějšího předsedu KSČM. Druhý spáchal na začátku 90 let sebevraždu. Možná se v něm ozvaly jiné geny po matce či předcích… Připojuji FOTOGALERII, kde naleznete i artefakty z mé první prohlídky věznice, kdy jsem se ještě mohl pohybovat i sám a část jsem si jich bez problémů odvezl. Vybral jsem jich sedm – z 50, 80, a 90 let, ohořelých. Prostě bordel i po listopadu 89. Dnes už je jistě vše uklizeno, resp. spáleno. Povšimněte si, jak v popisu historie věznice nejsou uvedená žádná jména…

  Vnímám to jako poslední vzkaz vězněných, mučených a popravených. Nezapomínejme na spáchané zločiny, vždy se včas postavme zlu a nenechme ho bez odporu sílit. Jinak se může minulá doba vrátit rychleji než tušíme. JŠ  

 • Šinágl „zmizel“ z iVysílání České televize

  Letna Sinagl 1.5.2005Dříve jsem linky na pořady ČT, kde jsem vystupoval, našel bez potíží. Dnes jsem musel opakovaně korespondovat s ČT, abych je opět nalezl. Nakonec mi ČT poslala správný link na pořad Reportérů ČT „Primitiv z Letné“ (1.5.2005). Na Stavění Kříže v postoloprstké bažantnici (datum není uvedeno - květen 2010, pomáhal jsem Kříž stavět a doprovázel transport z Točníku s Reportéry ČT), poslala mylný (týkal Dáblického hřbitova a měl podobný název.

  Mimochodem protokol o zatčení na Letné jsem ani po 18ti letech neobdržel. Byl jsem zraněn na rukou, tekla mi krev, připoután želízky k ústřednímu topení na oddělení PČR. Až po delší době ke mně přišla mladá policistka (zjevem a oblečením ji moc nepřipomínala). „Občanský průkaz“. Za chvíli se ozvalo z kanceláře něco ve smyslu „Ty vole, von je to Švýcar?“ Následně jsem byl obratem „odpoután“ od ústředního topení. Bez dalších slov a jakékoliv písemnosti, jsem byl „propuštěn na svobodu“, jakoby se vůbec nic nestalo. Předsedu KSČM Grebeníčka jsem za „primitiva“ zažaloval a vyhrál po letech až u Ústavního soudu ČR. JŠ  

  ***

  Jsem bolševická zrůda a deviant …

  Grebeníček se musí omluvit aktivistovi Šináglovi - ČT24

  Zapomenuté 15. výročí „primitiva“ z Letné

   

    

 • Soudce Dvorský trestá Šinágla pokutou 3 000 kč - za slušné vychování

  Slopne dva nevinni

  Aktualizováno 22.6.2024: Místopředseda KSČM Skála podal ústavní stížnost v kauze výroků o Katyni, dostal podmínku8 měsíců vězení s podmínkou 1,5 roku. Za skutek který se nestal, je Šinágl trestán více - 1 rok vězení s podmínkou 2 roky. Škoda, že není členem KSČ… JŠ

  ***

  Aktualizováno 17.6.2024:Lesk a bída Zemanova „šéfredaktora“ - … A když se aktivistický publicista Jan Šinágl dostal do sporu s Vondráčkovou a jejím manželem, Frekvence 1 pod Lubošem Procházkou o něm začala vysílat ve zprávách. A materiál s titulkem „Vyzýváme vás ke sjednání okamžité nápravy, píší premiérovi a ministrům Helena Vondráčková s manžele“ podepsal i samotný šéfredaktor… JŠ

  ***

  USNESENÍKS Brno - Zlín (31.5.2024) -STÍŽNOSTJana Šinágla (5.6.2024)

  OS Ostrava (JUDr. Jana Bochňáková) mne preventivně, opakovaně nevpouští na veřejné jednání - mohl bych se chovat neslušně. MS Praha (JUDr. Jan Šott) mne vylučuje z veřejného jednání v kauze Čapí hnízdo - za slušný výrok a i přes následnou omluvu. KS Brno, pobočka Zlín (Mgr. Pavel Dvorský) - za konstatování pravdy. Soudce místo vykázání ze soudní síně, volí finanční postih. Pomalu si připadám jako novodobý „třídní nepřítel“české justice…

  Dne 24. června pokračuje soud ve Zlíně. Prokazatelně nevinní mladíci, odsouzení za vraždu, žádají o obnovu soudního procesu. Důkazů je dost (temné pozadí stále ukazuje svoji sílu). Jen přihlížet mlčením skutečnosti, kdy soudce odpírá obhájci dr. Robertu Cholenskému přístup do dozorujícího spisu, vyžaduje nemalé sebeovládání. Umím si představit, že soudu vadí spíše to, co o něm píši než to, jak se chovám v soudní síni.

 • Soudruzi mi nedají pokoj

  Dnes jsem našel v poštovní schránce tento dopis. Samozřejmě „hrdinně“ nepodepsán. Názor si může udělat každý sám. Kupodivu autor nepřipomenul Rumunskou armádu, která osvobodila cca 400 obcí a měst, převážně na Moravě a na Vysočině. Že by se údajný autor Štěpán Kotrba už nepovažoval za komunistu? Soudruzi toho nenechají a nenechají, konspirovat budou až do smrti. Pro mnohé je to   hlavní náplní života. I to patří ke zločinnému komunismu. Je vidět, že jim stále vadím:-) JŠ

 • Soudružský pokyn z Pekingu – jasně se distancovat od Vystrčila

  Mezinárodní oddělení ÚV KS Číny se snaží pomocí svých přátel v České republice izolovat druhého nejvyššího ústavního činitele.

  Vystrčilova cesta na Tchaj-wan rozbouřila již tak neklidné vody česko-čínských vztahů. Jako každá bouře současně pročistila vzduch a zřetelně vyjevila některé mechanismy čínského vlivu u nás (včetně jejich limitů).

  Velké a malé země

  Předseda česko-moravských komunistů Vojtěch Filip (známý též pod krycím jménem Falmer) avizoval v ČT, že bude o cestě hovořit s čínskými soudruhy. Současně prohlásil, že Česká republika si jako malá země s deseti miliony obyvatel nemůže „podobné avanturismy“ dovolit. To je zajímavá variace na Brežněvovu doktrínu omezené suverenity, formativní politickou zkušenost českých komunistů Filipovy generace.

 • Usvědčený agent StB Vojtěch Filip obdrží odchodné 912 500 korun…

  Filip KSCMPíše iDNES (21.10.2021). Připomínám články iDNES Filipa u soudu zachránili „jeho“ lidé z StB (8.7.2006) aDonášel na mě bludy, říká oběť agenta Filipa (18.10.2006)

  Soudruh Filip by měl celou částku věnovat straně a dokázat tak, že jí slouží, ne sobě a majetku, stejně tak ostatní poslanci KSČM. Vydělali za 30 let v parlamentu miliony, které strana nyní bude potřebovat, aby vůbec mohla existovat. Odhalí tak svůj skutečný charakter. Připomínám, že prvním místopředsedou si tohoto vejlupka zvolilo 75% poslanců „demokratického“ parlamentu – anonymními hlasy!

  Umí si někdo představit, že by v Bundestagu po válce zasedala nacistická NSDAP a její končící členové obdrželi tak nemravné odchodné? Kdo se tady komu vysmívá a je považován za hlupáka? Pouhými cinkání klíčky se ještě žádná revoluce nevyhrála, naopak zaseté zlo opět vzklíčilo v jiné formě. Můžeme za to poděkovat jen sami sobě. Dokud budeme upřednostňovat jen své osobní zájmy, doplatíme na to všichni, tedy i naše země a budoucí generace. Trestní oznámení Sodales Solonis z.s. na poslance KSČM Grospiče vrací OSZ Beroun PČR k dalšímu šetření – už pátý měsíc čekám na výsledky šetření PČR Beroun… 

 • Volby do EP nemohly dopadnout jinak

  EU totalitaTurek po 400 letech porazil RakusanaAktualizováno 15.6.2024: Qatargate, marocký disident Mohamed Dihani: "Tak mě Rabat požádal, abych špehoval v Itálii

  ***

  „Dotace jsou jednou z nemocí EU. Začínáme dotovat i dotace a myslím, že se nakonec úspěšně vzájemně udotujeme.“ Tomáš Pařík - „Svobodný, sekularizovaný stát žije z předpokladů, které sám nemůže garantovat. To je velké riziko, které demokracie podstupuje kvůli svobodě.“ Prof. Ernest-Wolfgang Böckenförde - „Demokracie značně kazí mravy. Zvyká veřejnost na žvanění, totiž na chvástavost a pomluvy.“ Jean Dutourd – „EU není Evropa. Je to ideologie bez země, bez národa, bez kořenů, bez duše. EU pomalu zabíjí tisícileté národy.“ Marine Le Pen - „Sjednocená Evropa je klasickým utopickým projektem, pomníkem marnivosti intelektuálů, programem, jehož nevyhnutelným údělem je krach…“ Margaret Thatcher - „Lid je synonymum slova „prd“.“ Jan Werich

  ***

  Škoda, že nebyla jedna kandidátka všech kandidátů. Přišlo by více lidí a měli koho volit dle svých představ, tedy konkrétní kandidáty, ne politickými stranami provedenou „předvolbu“ za občany. A kdyby byla doplněna o podrobné životopisy kandidátů, včetně jejich rodičů, znalosti světových jazyků a co vše už v životě dokázali, bylo by koho volit. Kandidátka by vypadala zcela jinak i výsledek voleb. Na začátek životně nutných změn je třeba nejen zkušeností, ale i mládí a energie.

  „Evropa není optimální měnovou zónou na jednu měnu. A na to, aby to překonala, by musela být federací se silným federálním rozpočtem a ochotou obyvatelstva akceptovat přerozdělování. Nestane-li se tak, tak ta měna bude suboptimální, to znamená, že blok, který ji bude mít, bude nést náklady toho, že nemá optimální měnu. Ministři financí eurozóny zasedají už o den dřív a řeší problémy, jak udržet eurozónu principiálně. A to je den práce, i ten ministr má těch dní v týdnu sedm. Jak by řekl Amík: Jste schopen udržet tu plechovku na silnici a kopat ji furt dopředu. Ale v zásadě vám to bere energii a čas, které jste mohli strávit něčím jiným. Euro přežívá proto, že nikdo nechce nést náklady jeho rozpadu. Eurozóna zcela evidentně ztrácí význam ve světové ekonomice, což by se dalo zdůvodňovat tím, že přišla Čína. Kdyby se tohle Spojeným státům také nestalo. Spojené státy v zásadě neztrácejí význam a rozměr ve světové ekonomice, zatímco eurozóna ano.“ Miroslav Singer

 • Zástupci Pionýra KSČ, si od roku 1998 z veřejných prostředků načerpali přes 600 milionů korun!

  Plaga zastita pionyr

  KPV-ČR měla kdysi 50 000 členů a dostávala max. 8 milionů korun ročně. „Mládí vpřed“, ale komunisticky!

  ***

  Peníze použili především na údržbu svého majetku a mzdy vedoucích.  Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nebyly  poskytovány transparentně a spravedlivě. Navíc NKÚ objevil v Bartos pionyrčerpání dotací Pionýra několik podvodů. Kverulantovým cílem je nejen rozkrýt problematické financování Pionýra, ale také prosadit nastavení jasných a transparentních pravidel na rozdělování peněz pro práci s dětmi.

  Stát aktivity Pionýra velmi štědře podporuje. Na rok 2020 získali od Ministerstva školství dotaci ve výši 27,6 milionu korun.  Od roku 1998 do roku 2019 jsme pionýrům věnovali ze svých daní  586 milionů korun. Peníze použili především na údržbu svého majetku, mzdy vedoucích a také na střelecké a branné soutěže. Zejména Ministerstvo školství vyplácí Pionýru každoročně příspěvek v řádu desítek milionů korun. Některé jeho akce podporuje i Ministerstvo obrany.

   

  Pozdrav soudruha poslance Grospiče k 17. listopadu!