Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...

   
 • 17.04.2024 19:23
  Zdravím Vás pane Šinágle, něco se děje. Ministr Blažek podal ...

  Read more...

   
 • 16.04.2024 07:59
  Vážený pane Šinágle, ještě jednou Vám chci poděkovat za půjčku.

  Read more...

   
 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Lelek JanIustitia kresba

Aktualizováno 29.3.2022: Obává se NSZ ČR odhalovat podvodníky a zločince ve vlastních řadách? - 2.3.2022: Vyrozumění NSZ ČR. Ano, přijímám je s plným porozuměním. Patřičná odpověď bude následovat - 6.3.2022:Moje reakce. Věřme, že NSZ ČR přestane odmítat vyšetřovat a tolerovat prokazatelné zločiny a zločince ve svých řadách. Nemůže o nich nevědět. Zločiny na občanech a spravedlnosti nemohou nadále beztrestně pokračovat osobami, které si občané platí proto, aby je a zemi chránili a ne aby se jich obávali. 13.3.2022: MAFIE Z CENTRA PRAHY III. - Mgr. Kateřina Rybáková – soudkyně - Karel Čapek – Svíčička, aneb Česká republika stále celému demokratickému světu pro smích! J.Š.

***

První reakce přišla obratem z NSZ, statní oslovení potvrdili příjem. Výzva NSZ ČR k doplnění (14.2.2022) – Ztotožnění podatele a doplnění podnětu (15.2.2022) - Takto se demokraticky protestuje proti neschopnosti a zkorumpovanosti správy země! Státní zástupce už konečně někdo kontroluje – viz fotografie vlevo – zatím sami sebe, také pokrok ,tak jen houšť a nejen vlastními: -) - KDO VLÁDNE MOCNÝM? Doporučuji rozhovor s detektivem Karlem Tichým (ČT 24, 19.2). Propojení justice, policie, politiků a kriminálních živlů, fungují i dnes, podobně jako v 90.letech. S panem Tichým jsem hovořil na jednom z mítinků Přísahy v Praze. Důvěryhodný muž a člověk. J.Š.

***

Novinky SZ se uz kontroluji zatim sami 16.2.2022Je to mu již více než třicet let, co v této zemi skončila vláda dělnické třídy. Jiný by řekl spíše hrůzovláda dělnické lůzy, vrahů a zlodějů. Vláda lidu, která se neštítila (u)krást schopným, pracovitým a úspěšným, respektive trestat ty, kteří nesouhlasili. Jenže bolševici nejenže dodnes nezmizeli z ulic našich měst a veřejných funkcí, oni především zůstali v hlavách a myslích lidí, kteří diktaturu proletariátu ani sami (pořádně) nezažili.

Iustitia byla římskou bohyní spravedlnosti. Měla chránit ty dobré před těmi zlými. Stejně tak by dnes v naší době měly policie, státní zastupitelství a soudy chránit poctivé a slušné lidi před lumpy a darebáky. Jenže stejně jako ve starém Římě i dnes je to nikoliv o bozích, ale o lidech. A tak se i dnes nejednou stane, že justice nejenže poctivé lidi nechrání, ale ti, kteří by měli chránit dobré lidi před zločinci, se těmi zločinci občas sami stanou.

Praha je hlavním městem a centrem naší vlasti. Centrum Prahy je tedy centrum našeho státu. Místem, kde sídlí nejdůležitější orgány veřejné a státní moci jako parlament, vláda nebo ministerstva. A dohled nad tím vším vykonává Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.

Vedoucím tohoto státního zastupitelství je Mgr. Bc. Jan Lelek. Mgr. Lelek je kluk z podhůří Krkonoš. Už jako žák základní školy byl pilný a snaživý. Vždy toužil studovat práva, ale přijímací zkoušky zřejmě neudělal. Proto přešel na Policejní akademii v Praze, což bylo osudové rozhodnutí. Nejenže tak získal mezi policisty kontakty a známosti na celý život, ale především se tak dostal na vytoužená práva na Karlově univerzitě, která v roce 2005 nakonec opravdu dostudoval.

No, dostudoval. Jeho diplomová práce byla dlouho utajenější, než počet políček bývalého pana ministra zdravotnictví a ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Až v roce 2021 bylo na tuhle diplomku poukázáno a ona se náhle vynořila z archivu univerzity, přestože neměla ani knihovní signaturu. A nejenže se vynořila z hlubin archivu, ale byla na tak dokonale bílém papíře, že by jeden řekl, že nebyla vytištěna před 15 lety, ale včera. Stejně tak na této záhadné diplomce nebylo ani datum sepsání. Stejně tak se v ní objevovala poděkování osobám včetně uvedení jejich funkcí, do kterých vstoupily až po sepsání této práce.

Celé to bylo nějaké podivné, ale Právnická fakulta slovutné Univerzity Karlovy se sveřepě brání poskytovat jakékoliv bližší informace, jako kdyby byl Mgr. Bc. Lelek výjimečný student. Výjimečný ale ne (pouze) svojí chytrostí.

Po skončení staroslavné univerzity se Mgr. Bc. Lelek podle svého oficiálního životopisu vrhl do advokacie.

No, vrhl do advokacie. O jeho působení v advokacii opět chybí jakékoliv hmatatelné záznamy. Když se na působení pana magistra dotážete advokátní komory, bude Vám odpovědí zaryté mlčení podobně jako u právnické fakulty. Když hledáte pana magistra Lelka v historickém seznamu koncipientů, opět nenajdete jedinou zmínku, že by kdy byl advokátním koncipientem. Všichni ostatní zapsaní byli, ale pan magistr Lelek nikoliv. Ale pan magistr Lelek trvá na svém, že nejenže jako koncipient zapsán byl, ale dokonce i práci koncipienta aktivně vykonával. To, že o tom nejsou žádné dostupné záznamy přeci nevadí.

Pan magistr se však advokátem nikdy nestal.

Nikdy se nedostal ani k advokátním zkouškám, protože v roce 2007 zřejmě dospěl k závěru, že advokacie není pro něj a vrátil se k tomu, co bylo jeho srdci blízké, konkrétně k policii a státnímu zastupitelství. Začal tedy působit jako právní čekatel. Konečně měl ve svém životě jasno a začal se tedy připravovat na životní profesní dráhu státního zástupce. Aby nemusel dělat za mrzký plat právního čekatele celé tři povinné roky, nechal si uznat praxi z doby, kdy působil jako koncipient. Jenže on nebyl jako koncipient ani zapsán. Jak si tedy mohl nechat uznat praxi, kterou možná nikdy neprošel?

Tyhle otázky žádného úředníka státního zastupitelství ani Ministerstva spravedlnosti netrápily. Proč taky?

Honzík Lelek je přeci pilný a snaživý žák, který vždy dělal, co mu bylo řečeno.  A protože si náramně rozuměl s mocnými lidmi, začali tito muži pana magistra Lelka protěžovat natolik, až se z pana magistra stal vedoucí státní zástupce v centru Prahy.  Tedy šéf šéfů v samotném centru všeho dění.

Však si taky pan magistr polepšil. Z obyčejného kluka z podhorské vísky se stal vlivný a mocný muž. Koupil si hezký dům kousek za Prahou a nové, hezké, stříbrné autíčko. Celkově se začal mít dobře. Aby taky ne, když k dnešnímu dni je jeho plat přibližně 130 000,- Kč z peněz náš všech. Tolik peněz pan magistr bere, aby trestal ty zlé a chránil nás poctivé právě před těmi zlými. Jenže tohle pan magistr ne vždycky dělá.

Pan magistr má totiž tu velkou výhodu, že se zná s mnoha policisty po celé Praze.

A kdyby jen policisty. On se zná dokonce s paní soudkyní. Na Obvodním soudu pro Prahu 1 je totiž soudkyní jeho kolegyně paní magistra Kateřina Rybáková. Také byla státní zástupkyní jako pan magistr Lelek. Ale nikoliv v Praze. Ona působila v Mělníku, poblíž kterého bydlí. Ale Mělník jí začal být už malý, tak odhodila talár s pruhem červeným v Mělníku, aby oblékla talár s pruhem fialovým v centru Prahy.

A zrodil se tak neprostupný systém. V samém centru Prahy je soudkyně – státní zástupce – a policisté, kteří se všichni společně znají a když drží spolu, nikdo na ně nemůže. A když říkám nikdo, tak opravdu nikdo. Soudce má kontrolovat státního zástupce a státní zástupce policistu. Jenže co když jsou všichni tři kamarádi? Pak si mohou dělat opravdu, co se jim zlíbí. Stíhat zločince? Proč ne.

Stíhat nevinné lidi? Jistě, proč ne.

A proč by to všechno dělali? No předně proto, že můžou. Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Ale především proto, že z takového stíhání plynou výhody. Navíc je mnoho těch, co nechtějí do vězení, ale třeba jsou i ti, kteří by do vězení rádi dostali své nepřátele. V centru Prahy žádný problém. Stačí vědět, že je třeba jít na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Oni už se o vše postarají. Oni už vše zařídí. Nemusíte se ptát jak. Prostě to zařídí. Kdepak se asi pan magistr naučil tohle heslo? Kde si ho jen vypůjčil?

Největší moc ve státě tedy mají státní zástupci. Vytvářejí mocné skupiny, jsou nepotrestatelní a v podstatě se jim nemůže nic stát, protože to jejich kolegové nedopustí.

Ne tohle opravdu není smyšlenka. Ne tohle opravdu není americké Chicago 30. let. Tohle je Praha naší doby. 

Tento článek zasílám na vědomí vrchnímu veliteli AČR a presidentu Miloši Zemanovi, ministru spravedlnosti JUDr. Pavlu Blažkovi Ph.D., nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Igoru Střížovi, ministru vnitra Vítovi Rakušanovi, předsedovi Vlády ČR prof. PhDr. Petru Fialovi, Ph.D., LL.M, předsedovi Ústavního soudu ČR JUDr. Pavlu Rychetskému, předsedkyni Sněmovny ing. Markétě Pekarové-Adamové, předsedovi Senátu RNDr. Miloši Vystrčilovi, řediteli BIS Michalu Koudelkovi, řediteli NCOZ SKPV Michalu Mazánkovi, občanům zákonodárcům, hlavním médiím, deníkům a desítkám novinářů.

Věřím, že naše země má ještě potenciál stát se skutečně svobodnou zemí. Naštěstí těch, co konají, přibývá. Nechť tento článek dodá více odvahy ke konání skutečným statním zástupcům, soudcům, občanům zákonodárcům a státním úředníkům, aby sloužili zákonu, spravedlnosti a občanům naší země.

Článek bude přeložen do anglického a německého jazyka. Bude zaslán vedení Evropské komise, poslancům Evropského parlamentu, rozeslán velvyslanectvím demokratického světa v Praze a všem hlavním médiím a deníkům západního světa.

 

Jan Šinágl, 13.2.2022

***

Mafie II. KDO VLÁDNE MOCNÝM?

MAFIE III. Z CENTRA PRAHY - Mgr. Kateřina Rybáková – soudkyně

Obvodní soud Praha 1: Děsivý soudní proces připomínající 50.léta – EU 28.4.2021!

Šéf Soudcovské unie po schůzce s Blažkem: Justici čeká vnitřní audit. Chceme vědět, kolik lidí je potřeba

Premiére Fialo, ministře Rakušane, odstupte, nebo okamžitě jednejte

14. 11. 2010: Dokument KGB z r.1947:„JAK ZACHÁZET S DOMORODCI“ – podle ruského vzoru a návodu !!!

2012: Nechte psát Šinágla – 2021: Umlčte Šinágla!

***

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.87 (15 Votes)
Share

Komentáře   

+1 #1 Jan Šinagl 2022-07-09 12:06
"Mgr. Bc." Jan Lelek, státní zástupce, kryl tuto lumpárnu mafie na MZV ČR - 8 min. hrůzy...
***
Milan Sedláček působil jako velvyslanec v Kazachstánu i Thajsku a dotáhl to až na náměstka ministra zahraničí. V roce 2008 přišel anonym, který podepsal tzv. „kolektiv zaměstnanců ministerstva zahraničí“, kde ho obvinili, že schválil provedení tří seminářů v celkové hodnotě 1,5 milionu korun, které nikdy neproběhly. Tenhle anonym odstartoval naprosto výjimečný soudní ping-pong mezi Obvodním soudem pro Prahu 1 a Městským soudem v Praze, jenž trval následných deset let.

seznamzpravy.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)