Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Trestní oznámení na Miroslavu Němcovou, osekávání svobody slova a znaky totalitních režimů. Bývalý elitní vyšetřoval Jiří Komárek v rozhovoru popisuje, proč by měla policie stíhat senátorku ODS. Česká republika už není demokratický právní stát. 

I vyšetřovatel, státní zástupce či soudce je pouze jedním z deseti milionů jedinců, a jeho osobní pocit proto nemůže být normou pro zbytek společnosti. Je to pouze jedna desetimiliontina pocitu občanů naší země. Vyvolávání emocí lze dokázat zhruba stejně jako vyvolávání duchů. Na rozdíl od textů pana Krafta, kde nějaké emoce hledáte jen velmi obtížně, jsou texty paní Němcové skutečně pouze emocionálními ataky bez jakékoli věcné argumentace. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že záměrem paní Němcové skutečně bylo pouze ventilovat a zároveň vyvolávat nenávist. Stav vymahatelnosti práva a rovného přístupu ke všem bez rozdílu je při vymáhání a uplatňování práva v naší republice podle mého názoru již několik let naprosto katastrofální. Policejní, ale především justiční orgány jsou pod silným politickým, ale i mediálním tlakem. Ve svých rozhodnutích jsou tak čím dál častěji poplatné politickým požadavkům či požadavkům na ochranu jediné ideologie, jediné přípustné pravdy. Takový stav je ale s demokracií zcela neslučitelný. Politizace justice a dalších OČTŘ je přece jedním z hlavních znaků totalitních režimů.

*** 

Bývalý vysoký důstojník protimafiánského útvaru plk. Mgr. Jiří Komárek - místo poděkování a vyznamenání odsouzen!

KS Praha rozhodl: Plk. Jiří Komárek jednal ve veřejném zájmu!

Plk. Jiří Komárek potvrzuje o čemž nepochybuje většina slušných lidí naší země

***

České OČTŘ, a z nich především justice, prosazují skrze své zákonné pravomoci svou vlastní politickou agendu. Máme tady zkrátka vládnoucí skupinu, která se při své politické činnosti zcela vymkla kontrole české veřejnosti. Důsledkem pak ovšem je, že můžete být obviněn, stíhán a odsouzen i za konstatování faktické pravdy, která se politicky nehodí, a naopak můžete páchat zjevnou trestnou činnost, a přesto zůstanete zcela mimo zájem policie a justice, a to jen proto, že stojíte na té dnes jediné „správné“ straně. Vím, že tento stav jistě mnohým vyhovuje, ale ve skutečnosti je to cesta do pekla pro všechny. Pokud si OČTŘ zvyknou prosazovat své vlastní politické cíle, a otázku, kdo a kde tyto cíle definuje, teď nechávám stranou, tak zcela pozbývají své funkce garanta právního státu a demokracie. To je ale cesta, která nemůže skončit jinak než tyranií, jež však, jak známe z historie, prakticky vždy končí všeobecným úpadkem a následně více či méně krvavou revolucí. U toho by přece žádný normální člověk neměl chtít být. To je také jeden z důvodů, proč podávám trestní oznámení. Současný stav totiž dává nekonečný prostor pro politické zneužívání zákonů a orgánů činných v trestním řízení proti politickým oponentům formou kriminalizace názorů ze strany některých politiků a politicky aktivistických pracovníků justice. Žijeme v době, kdy jsou kriminalizováni i odborníci vedoucí odbornou diskusi, a to jen proto, že doložitelnými argumenty rozporují dnes politicky jedinou přijatelnou pravdu.

***

Před časem jsme slyšeli, že jste měl údajně podat trestní oznámení na senátorku Miroslavu Němcovou a další veřejně známé osoby. Jaká je skutečnost? 

Ano, trestní oznámení na paní Němcovou a další veřejně známé osoby jsem opravdu podal. 

Co vás k tomu vedlo, respektive jaké zákonné ustanovení paní Němcová podle vás porušila? 

Vše se postupně vyvíjelo. Nejprve jsem shodou mnoha náhod, protože sám sociální sítě příliš nesleduji, zaznamenal výroky paní Němcové a dalších osob na dresu některých skupin lidí, a následně se mi dostal do ruky rozhovor s panem Kraftem, ve kterém popisoval, jakým způsobem s ním nakládala česká justice, respektive všechny OČTŘ poté, co byly zveřejněny jeho texty, které se týkaly migrační vlny do Evropy a možností řešení této situace. A když jsem následně porovnal to, co napsal pan Kraft, s tím, co napsala paní Němcová, tak mi z toho vyšlo, že jestliže byl odsouzen Kraft, musí být odsouzena také senátorka Němcová. Pokud tedy u nás stále platí, že všichni občané jsou si před zákonem rovni. Co se týká konkrétního ustanovení, tak jde stejně jako u pana Krafta o § 356 trestního zákoníku – podněcování k nenávisti. 

A vy osobně si myslíte, že by bylo správné, aby takové věci bylo možné beztrestně psát?

Bylo by to určitě lepší, než když to smí psát pouze někdo anebo se to smí psát pouze o někom. To se pak opravdu blížíme k principu nechvalně proslulých norimberských zákonů. Určování hranic svobody slova je ale téma na samostatný a dlouhý rozhovor a já se obávám, že na to zde nemáme prostor. 

Kdo jsou podle vás ti aktivističtí pracovníci justice?

Takové dnes najdete ve všech krajských městech republiky a na všech stupních policie, státního zastupitelství a soudů. Zejména pak v Praze. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Stačí si přece jen připomenout načasování rozhodnutí Ústavního soudu ČR o zrušení části volebního zákona a to, jakým způsobem toto rozhodnutí několik měsíců před volbami zdůvodňoval jeho předseda Pavel Rychetský. Do očí bijícím projevem justičního politického aktivismu je také kauza Čapího hnízda, která byla v minulosti zneužita k ovlivnění politického dění v republice ze strany bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové. Jsem si prakticky jistý tím, že tahle svou podstatou a rozsahem jednoduchá a v dnešním měřítku banální kauza by v případě, že by se netýkala bývalého premiéra Babiše, byla již dávno buď odsouzena, či odložena. Ve skutečnosti však bude v rámci letošních senátních a komunálních voleb justičními politickými aktivisty zneužita k ovlivnění voleb již podruhé.

Teď zníte trochu jakou fanoušek Andreje Babiše.

To je nesmysl. Kdyby se takto chovala česká justice k jakémukoli jinému politikovi, třeba k paní Pekarové nebo panu Rakušanovi, budu říkat totéž. Pokud jsem něčeho fanoušek, tak je to přísně apolitická policie a justice.

A jaké by podle vás bylo řešení současné situace v justici a v policii?

Prvním krokem by mělo být zrušení § 356 – podněcování k nenávisti, protože umožňuje OČTŘ prakticky neomezenou kreativitu při posuzování toho, co je a není trestným činem. Pan Kraft to v jednom ze svých rozhovorů přirovnal k situaci, kdy soud řekne „obžalovaný je vinen vraždou, i když nikdo nechybí“, a tato analogie je docela trefná. Kdyby toto nějaký soudce skutečně řekl, tak by asi, alespoň doufám, skončil v blázinci nebo aspoň mimo justici, ale u verbálních trestných činů to určité části lidí přijde v pořádku. Přitom odsouzení je zkrátka odsouzení a pro toho, jehož se týká, jde vždy o závažný zásah do života, i kdyby trest byl jen symbolický. Je samozřejmě pravda, že trestný čin se může soudit i ve stadiu přípravy, ale co je příprava podněcování k nenávisti? To, že si někdo připraví tužku a papír? Ne, celé zmíněné ustanovení je zcela chybné a obsahuje v sobě nepřípustný totalitní potenciál. Pro ochranu práv skupin lidí máme jiné paragrafy, které jsou zcela postačující, a navíc takovou kreativitu či lidskou chybu jako § 356 neumožňují. Naše současné politické vedení, aktuální integrita justice a celkově společnost není dnes ve stavu, ve kterém by mohl být zmíněný paragraf využíván, aniž by nedocházelo k jeho politickému zneužívání. Ohledně politické angažovanosti osob činných v OČTŘ by prvním krokem měl být striktní zákaz jakékoli spolupráce příslušníků OČTŘ s jakýmkoli subjektem, který se, byť jen okrajově zabývá politikou. Dále by bylo namístě otevřít diskusi o tom, zda je správný současný stav, kdy státní zástupci, ale především soudci jsou prakticky neodvolatelní. Podle nejen mých zkušeností to způsobilo pouze stav, kdy se česká justice stala jednou z nejvlivnějších politických sil v zemi, avšak, jak už jsem uvedl, silou, na niž voliči nemají prakticky žádný vliv.

Hovořil jste o tom, že by příslušníci OČTŘ měli mít zákaz spolupráce se subjekty, které se nějakým způsobem zabývají politikou. Mohl byste uvést nějaký příklad?

Podle mne je například zcela nepřijatelné, že vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová je dlouholetou prověřenou členkou Aspen institute, tedy organizace, kterou podporují lidé jako George Soros, Bill Gates či Zdeněk Bakala. Tito lidé se přece ani nijak netají tím, že léta investují mnohamilionové prostředky za účelem ovlivňování politiky a politických systémů po celém světě. A v takové organizaci je činný jeden z nejvýše postavených činovníků české justice? 

Soudce by měli mít možnost odvolávat přímo voliči?

To si po praktické stránce moc neumím představit. Měla by se však vyvolat široká odborná diskuse a v rámci ní najít způsob, jak současný stav napravit. A ano, voliči by se zřejmě zprostředkovaně na této věci měli podílet. Vždyť i naše ústava jasně říká, že, cituji: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ Čte se to samozřejmě hezky, avšak musíme konstatovat, že dnes v ČR má lid na moc soudní nulový vliv.

Celý rozhovor>

***

P.S.

Politici sledují vždy zájmy byznysu. Kolik peněz byznys investuje do politických stran, v zájmu ochrany svých zájmů se, se z médií ani od politických stran, nedozvíte. Proto jsou určitá témata pro vládnoucí stranu i opozici tabu. V čele jsou jistě i zbrojaři, s nejvyšším vlivem v zemi. Občané-voliči tvoří jen potřebný „demokratický kompars“ - bohužel včetně nemalé části české justice, PČR a veřejnoprávních médií. JŠ

***

Alarmující: Z dopisu občana občanům zákonodárcům ve věci zločinných exekucí

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)