Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 26.04.2018 00:10
  cialis otc cialis prescription http://canadian-pharmasy.com

  Read more...

   
 • 25.04.2018 07:06
  Naprostý souhlas nejsme právní stát a naše justice a policie ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 23:41
  Nejde jen o sedmdesátiletou bábu, která zpívá jak se namane.

  Read more...

   
 • 24.04.2018 23:38
  Zdravo, Trebate li financijsku pomoć? Možemo vam pomoći ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 21:13
  Do yoս haѵe a spam ρroblem on tһiѕ blog; I alѕo am a blogger ...

  Read more...

   
 • 24.04.2018 21:05
  Howdy ɑre uѕing Wordpress fоr your blog platform? I'm new to ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Rajec_v_Jestrebi_zamekPátek 13. července byl nešťastným dnem pro ty historiky, kteří po léta osočovali v březnu 1946 zesnulého Hugo Mikuláše Salma ze spolupráce s nacisty. V ten den totiž Česká televize odvysílala pořad „Archiválie vyvrátily kolaboraci Hugo Salma s nacisty“. To potvrdily vzácné archiválie, které se ztratily z archivu města Rájec, znovu se nalezly a potvrdily, že neobsahují žádné důkazy o spolupráci Salmů s nacisty. Takové jsou výsledky bádání historiků, kteří znovunalezené dokumenty několik měsíců pečlivě zkoumali.

 

 

Ředitelka Moravského zemského muzea Kateřina Smutná v pořadu ČT prohlásila: „Nejsou žádné materiály, žádné dokumenty že by pan Salm byl členem nějakého spolku, nebo organizace“. Hugo Salm se přihlásil k Německému občanství, po válce potvrdil že pod nátlakem a požádal o navrácení občanství Českého. Ve stejném duchu mluví i další historické prameny. V únoru 1942 napsal vedoucí Německé úřadovny říšského protektora Reinhardovi Heydrichovi: „Kníže Salm má negativní postoj k nacismu a ač se po zdlouhavých jednáních a pod nátlakem přiznal k němectví, je mu ještě hodně vzdálen“. Tento výrok byl důvodem, proč byl na zámek v Rájci jmenován německý správce.

Archiválie dokumentující Salmovu bezúhonnost prošly digitalizací, jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Blansku a jsou veškeré veřejnosti přístupné.

 

Jiří Šrámek, 3.8.2012

P.S.

Větu z pořadu ČT: „Restituční spory rodiny Salmů o majetek v hodnotě miliard korun, který zahrnuje rájecký zámek, zámek v Blansku a rozsáhlé pozemky a polnosti na Blanensku tak ani znovunalezené dokumenty nepomohou vyřešit“, považuji za zcestnou. Je to jasný argument o loajalitě knížete Hugo Mikuláše Salma k českému státu, pro který toho tolik on a jeho předkové vykonali. V demokratické, právní zemi, by musel být vydán majetek jeho zákonným dědicům rychle, bez potíží a s omluvou státu. Bohužel v těchto restitučních sporech, kde jde o velké majetky jsou soudy a jejich rozhodování pod nemalým politickým vlivem a tlakem. Mohli by o tom vyprávět jak potomci zesnulého knížete Kinského, tak Jana Antonína Bati, či hlubocká větev rodu Schwarzenbergů, kdy jen orlická větev, resp. Karel Schwarzenberg dostala vše, bez problémů, rychle – a bez soudů! J.Š.

 

KS Brno: Starohraběnka Marie Salmová versus pomluvy historičky Mgr. Evy Nečasové

Starohraběnka Marie Salmová bojuje za své právo a čest svého rodu!

Knížecí rod Salmů: 270 roků radosti ze života…?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Comments are now closed for this entry