Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.04.2019 19:19
  Pane Šinágle, těch 875 napadených kostelů ve Francii (někde se ...

  Read more...

   
 • 11.04.2019 16:45
  Vážený pane Šinágl, souhlasím s Vámi, ale pro můj věk 78 let ...

  Read more...

   
 • 09.04.2019 21:23
  Kdyby byl Nikulin vrácen do Ruska, jak Rusko požadovalo ...

  Read more...

   
 • 09.04.2019 18:46
  Žijeme v divné době, ve které si neustále stěžujeme a ...

  Read more...

   
 • 02.04.2019 10:35
  Dobrý den pane Šinágle, napsal jsem "vězení" a tak mě napadlo ...

  Read more...

   
 • 25.03.2019 14:07
  Někdy se chováme jako Rusové. Co už jsme jednou zabavili ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Bata S Janem A. Batou letadlem a lodi avers.2016ANOTACE připravované knihy s pracovním názvem: S JANEM ANTONÍNEM BAŤOU LETADLEM A LODÍ SVĚTEM na základě deníkových záznamů a postřehů Vladimíra Krejčího, Josefa Kramoliše a Waltera Karl Rechta.                      

Hlavní partner nakladatelství FOSFA, a.s. Břeclav - Poštorná spolupracuje na volném pokračování knihy Letadlem kolem světa, která vycházela z deníkových záznamů leteckého mechanika Josefa Engliše a částečně byla glosována poznámkami MUDr. Waltera Rechta. Oba provázeli Jana Antonína Baťu na jeho obchodní cestě kolem světa. Společnost, kromě posádky letadla (piloti Šerhant a Brtník, radiotelegrafista Bačovský), tvořili obvykle podnikatelé a cesty přispívaly k rozhojnění obchodních kontaktů, k propagaci iniciativ a vizí průmyslníka Jana A. Bati, který po tragickém skonu nevlastního bratra Tomáše – zakladatele koncernu BAŤA - převzal hlavní vedení firmy společně s jejími řediteli a rodinou.

Zmíněnou úvodní knihu Letadlem kolem světa (vyšla v nakladatelství ATELIER IM r. 2015 s podtitulem S Janem A. Baťou za světovým obchodem) autor Ing. arch. Petr Engliš koncipoval podle deníku a podrobných technických zpráv svého děda, pana Josefa Engliše, leteckého mechanika firmy BAŤA, který zodpovídal za technický stav všech více než padesáti letadel firmy na letišti v Otrokovicích.

V chystané knize S JANEM ANTONÍNEM BAŤOU LETADLEM A LODÍ SVĚTEM se znovu sejdeme se známou leteckou posádkou letadla Lockheed L 10A Electra, s piloty Šerhantem a Brtníkem, radiotelegrafistou Bačovským, mechanikem Josefem Englišem, s Janem A. Baťou a především s lékařem výpravy Walterem Rechtem, jehož očima budeme celé dění pozorovat v širším horizontu, neboť zde otiskujeme celý letecký deník Waltera Karl Rechta. Putování lodí, vlaky, auty doplní 34 200 kilometrů známého letu.

Připojujeme další deníkové záznamy, které byly opět získány od rodiny Waltera Rechta z Londýna, avšak - týkají se - tentokrát německy psaného lodního deníku z lodi MORAVA, které během plavby z Gdyně do Singapuru MUDr. Walter Karl Recht psal.

Velmi pečlivé záznamy dalšího účastníka plavby Josefa Kramoliše nám byly nabídnuty jeho synem Ing. Jiřím Kramolišem, který je – včetně fotografií – pečlivě zpracoval. Text je doplněn o záznamy JUDr. Vladimíra Krejčího, os. tajemníka Jana Antonína Bati z let 1938/39 a jsou dovedeny až do roku 1948. kdy už Jan A. Baťa s rodinou odešel do zahraničí (1939) a v V. Krejčí pracoval dále ve firmě.

Kniha se má stát inspirátorkou pro další možnosti kontaktů s rodinami, které opustily ČR (tehdejší ČSR) před okupací a válkou.

Víme, že Jan Antonín Baťa osobně dbal o to, aby zejména židovským rodinám, zařídil pobyt a zaměstnání v cizině. Patřila k nim i rodina Stoppardova a Sir T. Stoppard, přední dramatik žijící v Londýně a narozený ve Zlíně, knihu obohatí o vzpomínku. Podklady o lékařích židovského původu z BN Zlín půjčuje paní Julia Albert-Recht z Londýna, vnučka MUDr. W. K. Rechta. Tento materiál bude doplňovat dílo o dějinách Baťovy nemocnice, kterou napsal MUDr. Jiří Bakala a která vyjde samostatně.

Celá kniha znovu připomíná střípky osudů příslušníků národa, který je rozptýlen po celém světě a v rozličných krajanských komunitách dál udržuje národní tradice, mnohdy živé a stále obohacované.

Také u této knihy je hlavním partnerem nakladatelství FOSFA, a.s. Břeclav-Poštorná

Technická podoba:

Vydání knihy se připravuje v rozšířeném formátu A5 (176 x 220 mm), celkový počet stran 208, z toho 188 stran černobílých a 8 stran barevných. Tisk na křídovém papíře mat. 100 g v pevné vazbě V8, bar. obálka, křída lesklá. Předpokládaný počet výtisků 700 – 1000 ks, předpokládaná cena Kč 350,- termín vytištění je předpokládán do 30. listopadu 2016. Blíže na www.atelierim.cz

* * *

J.Š. 23.8.2016

* * *

Česká stopa v Brazílii: Prezident Kubitschek i Jan Antonín Baťa

Reakce vnuka J.A.Bati na nepravdy, opomenutí a vyložené lži v Prague Daily Monitor

Replika a finální verze článku JUDr. Jiřího Šetiny na obranu odkazu a památky Jana Antonína Bati

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

0 #3 Jan Šinagl 2018-08-18 07:16
Vážený pane Pánku, první zpráva, potomci JAB o tom moc neví. Jan A. Baťa měl několik osobních tajemníků: Muška, Lízalová, Šmíd a Fred Menčík (krátký čas na konci 30. let). Musel zůstat v Československu. Jsou o něm pouze krátké zmínky v dopisech Jana A.Bati. Věřím, že se někdo ještě ozve a strojopis bude nalezen. Bylo by to další svědectví doby o životě a díle našeho největšího vlastence, který až do roku 2007 platil v ČR za "zrádce a kolaboranta" a jehož potomci dodnes usilují o neprávem zabavené majetky firemní i rodinné a neprávem předané podruhé po roce 1989 vládou premiéra Pitharta synovi zakladatele.
0 #2 Jan Šinagl 2018-08-17 22:45
Vážený pane Pánku, děkuji Vám. Poptám se, věřím, že se někdo ozve. S pozdravem JS
0 #1 Martin Pánek 2018-08-16 17:19
Dobrý den

Mám pouze dotaz na osud pamětí p. Dr. V.Krejčího ( tajemníka J.A. Bati), které jsou zmíněny v anotaci předmětné knihy. Četl jsem je v 80 letech ve strojopisu; navštívil jsem ho s mým otcem bydlel v Praze na Madridské ul (s otcem byli dobří známí z vojenské služby za 1. republiky) a paměti zahrnovaly mnohem větší časový úsek než je zmíněná kniha.
Díky za jakoukoliv informaci.

S pozdravem

Martin Pánek

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)