Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Wonka Pavel„V málokterém státě na světe panuje tak velká národní nesnášenlivost jed­noho občana k druhému. Kde jsou kořeny této nesnášenlivosti? Nepochybně tkví v dávné minulosti i blízkéWonka Pavel mrtev budoucnosti. Ponechme vsak tyto otázky stranou a zaměřme se na přítomnost a budoucnost. Vždyť z této ná­rodní nesnášenlivosti může vzniknout obrovská národní katastrofa. Tragédií je i skutečnost, že tuto nesnášenlivost přenášíme na další generace. Snažíme se ji potlačit? Nikoliv. V mnoha případech se v lidech rozněcuje pocit křivdy, zatrpklosti, bezmocnosti, apatie, nenávisti i odporu.“  Pavel Wonka 6. 1. 1987

Usnesení OS Trutnov z 16. 1. 2020, jímž byl zamítnut návrh na povolení obnovy řízení komunisty zavražděného Pavla Wonky (kauza z roku 1981). Stížnost se zdůvodněním z 27. 1. 2020 proti tomuto usnesení. Usnesení nemá  se spravedlností a zdravým  rozumem nic společného. Patří do totalitních států, ne do země, která je členem demokratických zemí EU.

Ze stížnosti: Soud tvrdí: „Nelze ani odhlédnout od toho, že navrhovatel může podat návrh na povolení obnovy řízení pouze ve prospěch obžalovaného. Pokud by soud rozhodl o povolení obnovy řízení..., musel by se zabývat otázkou viny a případného následného trestu, kdy v případě, že by soud dospěl k závěru, že obžalovaný je vinen spáchaným činem, nemohl by v takovémto případě učinit rozhodnutí, neboť takovéto rozhodnutí by nebylo ve prospěch obžalovaného, tak jak předpokládá povolení obnovy řízení ze strany navrhovatele.“

K tomu navrhovatel uvádí:

Soud by mohl učinit rozhodnutí ve prospěch obžalovaného, neboť by mohl řízení zastavit s tím, že žalovaný skutek nebyl trestným činem.

To je pro obžalovaného kvalitativně lepší výsledek řízení, než když soud dojde k závěru, že uložení trestu je neúčelné vedle trestu, který již pachateli byl uložen. (Tím vlastně soud říká, že pachatel se dopustil hrozných skutků, za něž byl už tak potrestán, že další trest za menší provinění už ani nemá smysl.)

 

Jan Šinágl, 28.1.2020

* * *

OS Trutnov 16.1.2020: Justiční zločin jako v 50. letech - pomsta na Pavlu Wonkovi pokračuje i 32 let po jeho usmrcení komunistickým režimem!

Pavel Wonka: Teze č.1 „O národní nesnášenlivosti“

* * *

Státní zástupce Mgr. Vladimír Štěpánek podal stížnost ve prospěch Pavla Wonky

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)