Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Tunel na penízeLN 10.4.2014, Pavel Kohout

Když vláda dotuje doly, o kterých předem ví, že budou zavřeny, jsou marné jaké­koli rady

V rámci meziná­rodní dělby práce Němci podávají patentové přihlášky a Češi pracují u montážních linek. Němci inkasují dividendy, Češi poskytují in­vestiční pobídky .

V ochraně vlastnických práv jsme na 88. místě - Ve zneužívání veřejných financí jsme na 117. mís­tě - Co do užívání veřejných financí jsme čtvrt­století po roce 1989 rozvojová země - Protekce při rozhodování vlády dostává Česko na 123. pozici. - Co je skutečný otřes, ostuda a skan­dál je břemeno vládních regulací, které dostá­vá Česko až na 135. místo ve světě - Pořadí s číslem 126 (účinnost právního rámce při řešení sporů se státem) je pak jen třešničkou na dortu. Náš stát funguje na úrovni subsaharské Afriky. Nezbývá mu než vsadit na rozvoj talentů.

V závěru zprávy je ještě žebříček patentové aktivity: počet přihlášek na milion obyvatel. Prvních dvanáct zemí jsou bohaté ekonomiky: Švédsko, Švýcarsko, Finsko, Japonsko, Izrael, Německo, Dánsko, Nizozemsko, Korea, Ra­kousko, Norsko, USA. / Nikoli, toto není míněno jako agitace proti Němcům ani proti zahraničním investorům vů­bec. Je to jen zoufalé povzdechnutí, jak nám náš stát kazí život, kazí kariéry, kazí potenciál­ní prosperitu. Intelektuálního kapitálu máme málo a ještě jím náš stát plýtvá, podobně jako plýtvá kapitálem finančním. / Švédové ročně podávají přes 300 mezinárodních patentových přihlášek na mili­on obyvatel. Češi patnáct. / Údaj­ně skvělé české technické školství není tak skvělé. Plýtvá talenty v podobné míře, v jaké český státní rozpočet plýtvá miliardami. Mož­ná ještě hůře. Potřebné je soustředit se na roz­voj talentů. O prosperitě nerozhodují armády standardních a nahraditelných montérů a inže­nýrů, ale vynálezci, objevitelé, geniální kon­struktéři. Jedna výjimečná osobnost může mít hodnotu několika miliard hrubého domácího produktu. Ročně. …

* * *

Světové ekonomické fórum publikuje kaž­dým rokem sérii žebříčků, jak se jednotli­vé země umísťují v různých disciplí­nách. Není samozřejmě míněn sport, ale kvalita státu, kvalita podnikatelského prostředí, kvalita trhu a tak dále. Výsledkem je index globální konkurenceschopnosti neboli Global Competiti­veness Index, podle něhož se zpráva jmenuje.

Nechoďme kolem horké kaše. Výsledné umístění České republiky v žebříčku není ani trochu lichotivé. Jsme celkově na 46. místě. Těsně před námi v tabulce je Mauritius, Turec­ko, Bahrain, Polsko, Malta, Panama. Ostuda a ponížení, jinak to nazvat nelze.

Geograficky sousední Německo je na 4. mís­tě. Rakousko je na slušném 16. místě a praktic­ky jen za rohem je Švýcarsko, které je podle in­dexu konkurenceschopnosti světovým šampió­nem. Nemůžeme si tedy stěžovat, že se nemá­me od koho učit.

Neobstojí ani výmluva, že jde o země s velmi odlišnou kulturou a civilizací. Ra­kousko ani Švýcarsko nejsou Hongkong, Ja­ponsko, Singapur, Izrael ani USA. Jsou to středoevropské země, které jsou Čechům dokonce geneticky bližší než třeba Rusko. Ale na tom nesejde. Podstatné je, že v Česku něco velmi významně nefunguje.

Proč zaostáváme

Pohled na detailnější analýzy prozrazuje, kde je problém. Jsou jím instituce, v nichž se Čes­ko umísťuje na velmi slabém 86. místě. Kon­krétně, v ochraně vlastnických práv jsme na 88. místě. Za Řeckem, Keňou, Laosem a Liba­nonem. O něco lepší místo (61.) máme v ochraně intelektuálního vlastnictví. Zato ve zneužívání veřejných financí jsme na 117. mís­tě, přičemž lepší než my jsou Egypt, Guinea, Rumunsko, Ruská federace, Albánie a Peru.

Co do užívání veřejných financí jsme čtvrt­století po roce 1989 rozvojová země. Ano, je to závěr získaný neexaktními prostředky, pomocí dotazníkového šetření, ale to je chabá útěcha.

I kdyby dotazovaní byli zaujatí natolik, že by nás poškodili o čtyřicet míst v žebříčku, stále bychom byli horší než Srí Lanka, Írán, Viet­nam, Litva, Bolívie a Namibie. (Tyto státy jsou samozřejmě chudší, jejich vlády musí být nut­ně úspornější, je proto méně příležitostí krást.)

Pozoruhodné je, že v úplatcích jsme na 81. místě, což je velmi relativní úspěch. Nezá­vislost soudů nás řadí na 68. místo. Protekce při rozhodování vlády ovšem dostává Česko na 123. pozici.

V plýtvání veřejnými zdroji jsme na 53. místě. Asi to nikoho nepřekvapí.Co ovšem je skutečný otřes, ostuda a skan­dálně břemeno vládních regulací, které dostá­vá Česko až na 135. místo ve světě. Pro tento fakt neexistuje omluva, neboť zde již nejde jeno možnou shodu subjektivních názorů nevlíd­ných a zaujatých porotců. Regulační břemeno lze měřit a výsledky těchto měření nejsou vů­bec potěšitelné. Pořadí s číslem 126 (účinnost právního rámce při řešení sporů se státem) je pak jen třešničkou na dortu.

Jedním slovem tragédie. Stát, který velmi draze platíme ze svých daní, funguje na úrovni subsaharské Afriky, a to je ještě urážka třeba pro Botswanu nebo Namibii. Tím však hořké kapky zdaleka nekončí.

V      závěru zprávy je ještě žebříček patentové aktivity: počet přihlášek na milion obyvatel. Prvních dvanáct zemí jsou bohaté ekonomiky: Švédsko, Švýcarsko, Finsko, Japonsko, Izrael, Německo, Dánsko, Nizozemsko, Korea, Ra­kousko, Norsko, USA.

V      následující dvanáctce jsou tyto země: Sin­gapur, Belgie, Francie, Lucembursko, Island, Velká Británie, Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Slovinsko a Itálie. Většina z těchto zemí je rovněž bohatá, ale málo platné: kromě Francie a Británie je to spíše druhá liga.

Třetí liga zahrnuje Španělsko, Estonsko, Seychely, Maďarsko, Česko, Portugalsko, Ma­lajsii, Barbados, Chorvatsko, Lotyšsko, Maltu a Čínu. Tyto země vskutku nejsou na špici vý­zkumu, vývoje a inovací. Čína je symbolemlevné masové výroby, podobně jako Malajsie. Ve skupině je i několik zemí, na které se hodí označení „evropské Číny“. V rámci meziná­rodní dělby práce Němci podávají patentové přihlášky a Češi pracují u montážních linek. Němci inkasují dividendy, Češi poskytují in­vestiční pobídky.

Nikoli, toto není míněno jako agitace proti Němcům ani proti zahraničním investorům vů­bec. Je to jen zoufalé povzdechnutí, jak nám náš stát kazí život, kazí kariéry, kazí potenciál­ní prosperitu. Intelektuálního kapitálu máme málo a ještě jím náš stát plýtvá, podobně jako plýtvá kapitálem finančním.

Vraťme se ještě ke zmíněným třem tuctům zemí. První skupina vlastní nejvíce intelektuál­ního kapitálu a ovládá zhruba polovinu hrubé­ho světového produktu. Jaký je rozdíl mezi Českem a Švédském? Nikoli v daních. Kdyby prosperita byla ve vysokých daních, světu by ekonomicky kraloval Čad se sazbou 60 pro­cent z příjmů vyšších než 12,5 tisíce dolarů ročně. Ale Švédové ročně podávají přes 300 mezinárodních patentových přihlášek na mili­on obyvatel. Češi patnáct.

Ze Poláci nebo Slováci podávají ročně jen sedm mezinárodních patentových přihlášek na milion obyvatel, je vskutku chabá výmluva. Rusové jen šest, což mimochodem vrhá zají­mavé světlo na úvahy o návratu do pozice supervelmoci.

Každá rada marná

Namísto nářků je namístě provést analýzu, co je špatně. Analýzu, jakou ještě po roce 1989 ni­kdo neprovedl důkladně. Alespoň tedy struč­ně. V první řadě máme špatné školství. Údaj­ně skvělé české technické školství není tak skvělé. Plýtvá talenty v podobné míře, v jaké český státní rozpočet plýtvá miliardami. Mož­ná ještě hůře. Potřebné je soustředit se na roz­voj talentů. O prosperitě nerozhodují armády standardních a nahraditelných montérů a inže­nýrů, ale vynálezci, objevitelé, geniální kon­struktéři. Jedna výjimečná osobnost může mít hodnotu několika miliard hrubého domácího produktu. Ročně.

V      druhé řadě, český kapitálový trh je zamrz­lý a dysfunkční. Neplní roli, kterou má mít.. Těch několik fondů rizikového kapitálu, které v této zemi působí, ji nezachrání. Po období ab­sence jakékoli regulace v 90. letech se karta obrátila a máme takovou regulaci kapitálo­vých trhů, o jaké se nám ani nesnilo. V těch nejhrůznějších snech.

Za třetí, když vláda dotuje doly, o kterých předem ví, že budou zavřeny, jsou marné jaké­koli rady.

 

PAVEL KOHOUT, ředitel pro strategii, společnost Partners

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LN, 10.4,2014

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)