Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.04.2021 17:06
  „Národu, který si neváží svých hrdinů, se může stát, že nebude ...

  Read more...

   
 • 16.04.2021 16:57
  V Semilech vznikla petice za ředitele waldorfské školy a výuku ...

  Read more...

   
 • 16.04.2021 16:55
  E15: Stát chce získat zpět půlmiliardový majetek Czerninů ...

  Read more...

   
 • 16.04.2021 14:40
  Dobrý den paní Laurenčíková, děkuji za Váš názor, který ...

  Read more...

   
 • 16.04.2021 14:38
  Vazeny pane Sinagle, otazkou je, jestli ta Bohnicka lecebna nema ...

  Read more...

   
 • 16.04.2021 10:43
  "Fantazie opuštěná rozumem plodí nemožné stvůry. Spojena s ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

WP 17 Wonka Pavel duben 1988

Aktualizováno 28.5.2016: Bojí se ÚDV podat žalobu na Štrougala za smrt Pavla Wonky?!

… Komunistické zločiny je třeba připomínat a konkrétně označovat ve všech formách, stejně WP 18 Pavel Wonka VEZEN SVEDOMIjako si neustále připomínáme nacistické zločiny. Dobrovolně a samo od sebe zaseté komunistické zlo neodejde. Aktivity ČLR v naší republice a zbourání pomníku DÍKY AMERIKO v Plzni dne 23. dubna, bez zájmu veřejnoprávních médií, jsou stále silnějšími varovnými signály, že návraty starých pořádků se konají. Bývalí i dnešní komunisté dokazují, že se mocenskému řemeslu vyučili od roku 1945 dokonale. …

PAVEL WONKA: "Proto máme být umlčeni ve vězení dalším vykonstruovaným obviněním. Že PDZ Vrchlabi 060588nastala jiná doba, to těm farizeům ještě nedošlo. Jednají, vykládají a zneužívají zákon, jak odpovídá stereotypům jejich starého myšlení a postavení ohroženého od­halením spáchaných nezákonností. Zde je usilováno o naše zničeni, nebo ale­spoň o vyřazení ze společenského života. Je to naprosto bláhové, protože žádná další persekuce nemůže zastřít justiční organizované zločiny, páchané proti naší rodině. … Tolik je jisté, vaše působnost poslouží budoucím dějepiscům za důkaz toho, že Evropu naši epochy obývali divoši a barbaři.“

* * *

Odesílatel:

Sodales Solonis z.s.

předseda

Jan Šinágl

Nejedlých 335

267 53 Žebrák

 

Příjemce:

Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

ředitelka

plk. PhDr. Eva Michálková.

Policejní prezidium ČR

Poštovní schránka 62/ÚDV

170 89 Praha

 

ID datové schránky: e7gd769

 

Věc: Trestní oznámení na Lubomíra Štrougala a spol. pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby

        

                                                                                                         V Žebráku dne 26. dubna 2016

 

Vážena paní ředitelko,

 

WP 3 Wonkova Gerta Strougalovi justicni perzekuce syna 280384Podávám tento podnět jako občan a publicista, dlouhodobě se o kauzu Pavla Wonky zajímající i jménem poškozených Pavla Wonka a pozůstalé rodiny. Dnes je tomu 28 let, kdy dne 26.dubna 1988 byla dokončena fyzická likvidace nevinného člověka. Provinil se tím, že jako občan dodržoval platné zákony a jejich nedodržování připomínal a vyžadoval od těch, kteří se jimi mají řídit jako první. Zločinnost komunistického právního a justičního systému tak nemůže být lépe odhalena a prokázána.

Dnes je výročí kruté smrti politického vězně Pavla Wonky, za kterou dodnes nebyl volán nikdo k odpovědnosti a potrestán. Jednalo se o komunistický zločin. Ty jsou, stejně jako nacistické, nepromlčitelné.

Pronásledovaný disident a kandidát do parlamentu Pavel Wonka byl pro svoji angažovanost v oblasti lidských a občanských práv totalitním komunistickým režimem a jeho konkrétními představiteli pronásledován, vězněn a usmrcen. Byl nepřetržitě trestně stíhán a ve vykonstruovaných procesech odsuzován. Od SNB, Okresní prokuratury, Okresního soudu v Trutnově až po Ministerstvo spravedlnosti vedeného ministrem Antonínem Kašparem, nechvalně proslulým v oblasti zločinů proti lidskosti a porušování lidských práv. Vše zůstalo bez odezvy a naopak se persekuce stupňovala.

WP 4 Wonka Pavel G.Husakovi o porusovani zakonu 070484Po r. 1990 byl Pavel Wonka zcela rehabilitován, ale nikdo za tyto zločiny nenesl odpovědnost. Přitom první naléhavý dopis premiérovi Lubomíru Štrougalovi se žádostí o pomoc a o zastavení perzekucí Pavla Wonky byl odeslán jeho maminkou už dne 28.3.1983.

Další byl odeslán jeho bratrem Jiřím Wonkou, jeho maminkou a přáteli dne 6.10.1987. V něm byl Štrougal upozorňován na to, co s bratrem dělají v nelegálním Pracovním táboře KSČ a KSSS v Minkovicích. Tábor z roku 1958 (neoficiálně fungující už od roku 1948 jako pobočka liberecké věznice) byl přesnou kopií nevyhlazovacích koncentračních táborů za nacismu. Proto ho rodiny uvězněných všeobecně nazývaly Rudý koncentrák. Ředitelem pracovního tábora Preciosa – Minkovice byl od 70. let Ing. Ludvík Karl (dnes majitel), nedávno oceněný nejvyšším státním vyznamenáním od prezidenta Miloše Zemana za úspěšné budování světového bižuterního impéria, které však za 32 let vybudovali uvěznění otroci komunismu pohánění ke každodennímu poklusu ve zběsilém tempu nelidskými normami.

WP 7 Wonkova Gerta stiznost FS o justicni perzekuci a uvezneni syna v Minkovicich 051087Tábor založil, nejspíše nelegálně, roku 1958 ministra vnitra Barák a od něj ho vzápětí převzal ministr vnitra Štrougal. Oba tak nepochybně zneužili svojí pravomoc veřejného činitele. Zakládání pracovních táborů pro otroky tehdejší zákony nedovolovaly. Toho si byli oba jistě vědomi. Nemohli nevědět. Nešlo o založení běžné věznice, za kterou se otrokářský lágr začal v 70. letech vydávat změnou nápisu na vratech. Přitom sovětské symboly rudá hvězda, srp a kladivo na vstupu do věznice, jakož i prosovětské transparenty na barácích vězňů byly ponechány až do roku 1990, jak dokazují fotografie a svědci. Nebylo tak pro příchozí oběti a jejich návštěvy pochyb, kde se nacházejí – v sovětsko-českém GULAGU. A také, kdo je podle Smlouvy o sdružení komunistických bachařů a sovětských vojáků (tzv. Družba) dohlížitelem lágru - nedaleká posádka Sovětské armády v Turnově, vedená komunistickou stranou Sovětského Svazu.

Důkazy o nelegálnosti tábora vyplývají z toho, že jeho založení vzniklo Tajným rozkazem komunistického ministra vnitra, že jeho existence byla před světem utajená neuvedením na mapách a v telefonních seznamech, že propuštěným otrokům Barákova a pak i Štrougalova vláda rozkázaly pod hrozbou opětovného uvěznění a vynuceným WP 8 Wonkova Gerta MsP reakce na tyrani syna v lagru 141087podpisem doživotní mlčenlivost o lágru, že lágr byl během revoluce 1989 bleskově vyklizen, vězni rozvezeni po ČR, archívy spáleny, dozorci přeloženi nebo odstoupili nebo uprchli jako nacisté z jejich koncentráků při příjezdu osvoboditelských armád, že lágr byl vládou okamžitě uzavřen a komunistickým ředitelem Ludvíkem Karlem a náčelníkem Miroslavem Šimkem převeden na průmyslový objekt n.p. Preciosa, v němž se vždy nacházel. Jak je obecně známo, tyto věci se v žádné čs. věznici nestaly, Pankrác, Ruzyně, Plzeň Bory a všechny ostatní nebyly tajné, byly uvedeny v telefonních seznamech a fungovaly normálně dál i po roku 1989.

Další dopisy na záchranu Pavla Wonky obdržel Štrougal od atomového vědce z Německa dr. Egona Kunze. První 4.10.1987 a nejzávažnější ze dne 16.4.1988, tj. 10 před smrtí Pavla Wonky. Vše v přílohách níže.

Předseda vlády Lubomír Štrougal na žádost politicky pronásledovaného občana a dalších osob nereagoval, nekonal, jak coby odpovědná osoba měl, a nesjednal nápravu. Tím umožnil Wonkovu další perzekuci, věznění, mučení a nakonec krutou smrt ve vězení, na mokré betonové podlaze jeho kobky. Svoji nečinností tak nepochybně zavinil smrt Pavla Wonky. Za vládnutí v této zemi odpovídal a o poměrech v jejích lágrech nemohl nevědět. Štrougal jako premiér, dále prezident a šéf KSČ Husák, ministr spravedlnosti Kašpar, náčelník SNV Konečný, náčelník lágru Šimek a vedení KSČ, dostávali každý měsíc podrobné svodky o poměrech a událostech ve věznicích, jak dokládají archívy.

WP 15 Koncentrak Pilinkov vstupni brana a barakyV posledním roce před smrtí byl roku 1987 P. Wonka mučen v Pracovním táboře Preciosa - Minkovice, známém jako nejhorší komunistický koncentrák z doby tzv. normalizace 70. a 80. let. Až do roku 1989 v něm panovaly zakonzervované podmínky z barbarských 50. let Gottwalda a Stalina. Výbor na odhalení teroru KSČ v koncentráku Minkovice zveřejnil na webu zprávu o vzniku a zániku lágru a o nelidských poměrech v něm. Tu navrhuji jako důkaz. www.kriminal-minkovice.wbs.cz/Zprava-o-tajnem-projektu-lagru-KSC.html

ZPRÁVA O TAJNÉM OTROKÁŘSKÉM PROJEKTU "MINKOVICE" (O VZNIKU A ZÁNIKU LÁGRU MINKOVICE V OTROKÁŘSKÉ TOVÁRNĚ PRECIOSA)

Za svědky zacházení vlády s politickým vězněm Pavlem Wonkou ve vězení Minkovice navrhuji dokumentaristu p. Jiřího Kubíka a dále k věznici v Hradci Králové přikládám svědectví vězňů p. Prokůpka a p. Krále. Také výslechy dosud žijících politických vězňů z lágru Preciosa - Minkovice za období 1948 - 1989, uvězněných za politické paragrafy, kteří mohou dosvědčit nelidské podmínky provozované Ministerstvem vnitra, poté spravedlnosti a samozřejmě vládou ČSSR.

WP 14 Sovetske symboly na sovetskem gulagu Preciosa Minkovice 7.3.1988Sdružení několika organizací Evropská platforma paměti a svědomí zveřejnila ke zločinům Štrougala článek popisující, co je to nepromlčitelnost komunistických zločinů. Přikládám odkaz na seminář Platformy v Brně ze dne 19.2.2016, který byl médii zcela zamlčen: Brno 19.2.2016: Spravedlnost pro nepromlčitelnost zločinů komunismu!

Dne 28. října 2013 prezident Miloš Zeman vyznamenal Pavla Wonku in memoriam medailí Za zásluhy. Je skandální, že se v naší zemi mohl natočit naprosto dehonestující, lživý a pomlouvačný dokument „Pavel Wonka se zavazuje“, bývalou režisérkou Libuší Rudinskou a bývalou Státní Bezpečností. Realizovali tak druhý pokus o „zavraždění“ Pavla Wonky – už mrtvého. Česká Televize i česká kina ho odmítla! Tyto události dokazují, že odkaz Pavla Wonky usilujícího o právní stát, když vedle své kandidatury do parlamentu zveřejnil množství politických a právních tezí zdrcujících bezcitné a totalitní socialistické právo, musel být komunisty „zabit“ podruhé - 25 let po jeho mučednické smrti.

Lubomír Štrougal má na svědomí 27 zabitých na hranici jako předseda vlády a 33 zabitých jako ministr vnitra! Štrougal nevyšetřil hrůzné incidenty páchané v tajných Minkovicích soustavně 32 let od r. 1958 do r. 1989. Poukazovali na ně stížnosti politických vězňů J. Gruntoráda, J. Kubíka, J. Wolfa a dalších, později tzv. zametené pod koberec dozorovým prokurátorem JUDr. Kosteleckým. Kauzy se určitě objevily v tzv. svodkách neboli soupisech mimořádných událostí svedených za celý měsíc do jedné souhrnné zprávy zaslané vládě a prezidentovi Husákovi a později M. Jakešovi za vedení KSČ.

WP 13 Boucek Dolejsi Bohac obeti Husaka a StrougalaV otrokářské továrně Preciosa - Minkovice byl v 80. letech pracovně týrán nemocný a podvýživený politický vězeň Ing. Miroslav Dolejší, uvězněný komunisty na neuvěřitelných 19 let vězení. Propuštěn byl s podlomeným zdravím, dožil jako nemocný a předčasně zemřel, Štrougal nenechal jeho týrání vyšetřit.

Štrougal nevyšetřil podnět na bestiální zavraždění politického vězně Františka Boučka z Malé Skály u Turnova, které spáchali bachaři z Minkovic, když ho roku 1959 vyvezli z lágru do lesa a zde ho otráveného nechali v naprosto nelidských bolestech umírat za jejich dohledu jako popravčích z KSČ.

WP 19 Wonka SchwarzenbergŠtrougal nevyšetřil trápení a mučení bezdůvodně zavřeného politického vězně Jiřího Boháče z roku 1988 zveřejněné Chartou 77, který ze samovazby trestní kobky OVKT / CUO (oddělení výkonu kázeňských trestů – celodenní uzavřené oddělení) Preciosa Minkovice vyšel s podlomeným zdravím a zakrátko doma zemřel.

Bývalý prezident Gustáv Husák nechal Jiřího Boháče věznit a mučit v tajném koncentráku Preciosa Minkovice svého veřejného kritika a disidenta. Je to další mladý člověk, další oběť Minkovic po Pavlu Wonkovi a Františku Boučkovi. Řekl ještě: „Zavřete na doživotí šéfy rudého koncentráku Husáka, Štrougala, Šimka a Kárla anebo jim dejte u soudu trest smrti za zločiny proti lidskosti, stejně jako nacistům“. A začal je hledat a pátrat po nich, aby je našel. Všichni byli po revoluci 1989 dobře „ochráněni“, než je mohl dohledat, zemřel.

WP 16 opusteny Pracovni tabor Preciosa Minkovice z nehoz v lednu 1990 byli prelozeni nebo uprchli vsichni dozorciNa mučednické smrti Pavla Wonky - vězně svědomí nás všech má podíl i lékař vazební věznice MUDr. Radim Pek, soudkyně OS Trutnov JUDr. Marcela Horváthová a mnoho dalších. Byli vědomou součástí zločinecké komunistické mašinérie, kde se zločiny páchaly kolektivně, aby nikdo nebyl za nic individuálně odpovědný. Pokud naše společnost nebyla schopna dodnes odsoudit ani jednoho z přímých či nepřímých pachatelů (mnozí stále žijící mezi námi jako ctihodní občané), je to dost smutné vysvědčení o naší zemi a kdo ji dodnes ovládá. Proto by alespoň Váš úřad měl být schopen podat žalobu na nejvýše žijícího odpovědného JUDr. Lubomíra Štrougala, prokázat jeho vinu v rámci platných zákonů. Ukážete občanům, že jste institucí, která naplňuje to, k čemu byla založena, plně využívá svých zákonných pravomocí a je nezávislá na politické moci.

Komunistické zločiny je třeba připomínat a konkrétně označovat ve všech formách, stejně jako si neustáleWP 20 Wonka Pavel hrob 1 040512 připomínáme nacistické zločiny. Dobrovolně a samo od sebe zaseté komunistické zlo neodejde. Aktivity ČLR v naší WP 21Havel Pavel Wonka 080408republice a zbourání pomníku DÍKY AMERIKO v Plzni dne 23. dubna, bez zájmu veřejnoprávních médií, jsou stále silnějšími varovnými signály, že návraty starých pořádků se konají. Bývalí i dnešní komunisté dokazují, že se mocenskému řemeslu vyučili od roku 1945 dokonale.

Věřím, že nebudete následovat příklad ÚSTR, který dnes po auditu prokazatelně nekoná v plné míře to, k čemu byl založen a co od něho občané očekávali. Vše je o osobní odpovědnosti a odvaze nejvíce odpovědných.

Zákon není nositelem odpovědnosti, jen jedním z jejích nástrojů, který ji umožňuje realizovat schopným, odborně a mravně vyspělým osobnostem.

V tomto smyslu Vám přeji odvahu ke konání. Ve jménu pozůstalých po Pavlu Wonkovi-vězni svědomí nás všech Vám předem děkuji.

* * *

Ricar MarekŽe doba politických vězňů svědomí neskončila ani dnes svědčí kauza ing. arch. Marka Řičáře, Ricar partekterý se postavil s celou svoji početnou rodinou proti korupci v nejvyšších patrech české politiky. Přišel téměř o vše. Zítra „oslaví“ ve vězení 800 dnů. Bude další mezinárodní ostudou a hanbou naší země, pokud opět dopustí, aby ti nejlepší z nás zůstávali nadále ve vězení, skuteční viníci a pachatelé zůstávali na svobodě, nepotrestaní a přišel o život další nevinný člověk, díky stejnému bezpráví v zájmu moci a mocných, podobně jako Pavel Wonka!      

                 

                                                                                V úctě k Vaší neodejmutelné odpovědnosti

                                                                                                       Jan Šinágl

                                                                                                        předseda

                                                                                            SODALES SOLONIS z.s.

 

17 příloh

* * *

Dopis Lubomíru Štrougalovi ze dne 16.4.1988, deset dní před smrtí Pavla Wonky!

* * *

Poslanci za KSČM nám ukazují, jak si vyrovnání s minulostí asi představují. U ostatních poslanců si prosím zapamatujte jejich postoje a těch kdo byli proti, či se zdrželi hlasování se zeptejte na volebních shromážděních PROČ?! ...a vzpomeňte si, až budete vhazovat volební lístky do uren. Bývalá prokurátorka Mgr. Eliška Rychlíková je dnes státní zástupkyní u OSZ Trutnov, JUDr. Marcela Horváthová soudí u OS Trutnov. Obě mají nezpochybnitelný podíl viny na smrti, resp. zavraždění statečného Pavla Wonky. S oběma jsem telefonicky hovořil, pokoru a vinu neprojevili - a položily telefon... Nedávno jsem jel vlakem náhodně se studentkami - sdělily mi, že s nimi studuje medicínu dcera JUDr. Marcely Horváthové. Doufejme, že nebude po mamince... Co jsme to za zemi, která dopouští, aby tito bezcharakterní "lidé" zůstávali ve svých funkcích, dále rozhodovali o lidských osudech a do jejich smrti jsme je královsky odměňovali z peněz vytvořených slušnými a poctivými lidmi - CHUCPE Česká republiko! Jsou zde ještě nějací slušní, stateční, čestní a neprodejní lidé…?!

* * *

TEZE č. 42 politického vězně čs. státu Pavla Wonky

… Proto máme být umlčeni ve vězení dalším vykonstruovaným obviněním. Že nastala jiná doba, to těm farizeům ještě nedošlo. Jednají, vykládají a zneužívají zákon, jak odpovídá stereotypům jejich starého myšlení a postavení ohroženého od­halením spáchaných nezákonností. Zde je usilováno o naše zničeni, nebo ale­spoň o vyřazení ze společenského života. Je to naprosto bláhové, protože žádná další persekuce nemůže zastřít justiční organizované zločiny, páchané proti naší rodině. … Tolik je jisté, vaše působnost poslouží budoucím dějepiscům za důkaz toho, že Evropu naši epochy obývali divoši a barbaři. …

* * *

Aktualizováno 14.5.2016

Trestní oznámení kvůli úmrtím na hranicích podali před 7 lety Luděk Navara, Jaroslav Hutka, Josef Albrecht a Lenka Poláková. Štrougal se vždy, když se jej novináři ptali na jeho odpovědnost za železnou oponu, odmítal vyjádřit. Vyšetřování bylo zahájeno, dodnes nevyřízeno. Ředitelka ÚDV plk. PhDr. Eva Michálková, ani po 18.ti dnech nepotvrdila příjem tohoto trestního oznámení?! J.Š.

* * *

Evropská unie musí zastavit oslavování komunistických zločinců!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.46 (13 Votes)
Share

Komentáře   

+2 #2 Joe 2016-04-28 11:54
JUDr. Marcela Horvathová, soudkyně OS Trutnov, by zasluhovalo to samé - zastavit to tehdy mohla snadno.
0 #1 m3a9b 2016-04-27 11:59
Katastr neuchrání před zloději
Podle nového občanského zákoníku platí, že kdo je zapsán ve veřejném katastru nemovitostí, je také za vlastníka považován. A zločinci toho dovedně využívají. Se zfalšovanými dokumenty dokáží změnit vlastníka, aniž by se to skutečný majitel nemovitosti dozvěděl.
Katastr jej sice musí ve lhůtě 20 dnů vyrozumět, jenže zločinec s falešnou plnou mocí zařídí i přesměrování doručovací adresy na poště. Původní vlastník musí na chybnou změnu v katastru zareagovat do 52 dnů. Pokud si změny nevšimne do tří let, o svou nemovitost přijde definitivně, píší Lidové noviny.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)