Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Nejnovější komentáře

 • 21.05.2018 16:14
  POSTRÁDÁM MINUSY HODNOCENÍ NAPŘ. -4 při ZMÍNCE O VLASOVCÍCH ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:15
  Další poznatek je, že muži vychovaní v rodinách podpapučových ...

  Read more...

   
 • 18.05.2018 16:04
  Za více než 40 let práce v oblasti rodinné politiky v ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 19:03
  Samozřejmě i Rudá armáda byla již 17.dubna 1945 v Brně. Na ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 18:55
  Dodá KOSMAS.cz Velkoobchod s knihami. tel. 226 519 800 ...

  Read more...

   
 • 17.05.2018 16:04
  Prosím o sdělení, kde je možné zakoupit knihu Práce je čest aneb ...

  Read more...

Strojový překlad


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Peprovy sprayDne 18.4.2017 od 13:00 hod., přestupková komise města Hostomice začala řešit v neveřejném jednání napadení občana úředníkem na MÚ Žebrák, ze dne 21.6.2016. Hlavní část spisu tvoří korespondence mezi KÚSK a MÚ Hořovice, který případ odmítal řešit kvůli podjatosti. Radní města Hořovice Mgr. Renata Wachtlová, je manželkou úředníka-útočníka ing. Bohdana Šimečka z MÚ Žebrák. PČR Zdice podezírá úředníka i občana z přestupku proti občanskému soužití § 49, pís. 1, odst. a, c.

Jednání PK trvalo přes 4 hod. Muselo být přerušeno, protože právní zástupkyně pana Šimečka Mgr. Marie Vrecionová si nepřála pořizování zvukového záznamu (mimochodem starosta Žebráku jí tykal). K tomu se připojila i PK. Připomenul jsem judikaturu NSS, předseda PK Mgr. Martin Kain vyhlásil přestávku (dalšími členy komise jsou starosta Hostomic Vít Šťáhlavský a Mgr. Jiřina Kordulová). Po ní jsem v nahrávání mohl pokračovat. Dostavil jsem se bez právního zástupce a beze svědků. PK si pozvala jako svědka starostu Žebráka Mgr. Daniela Havlíka, ze stavebního úřadu paní Luňáčkovou a vedoucí účtárny MÚ paní Kokešovou. Starosta po příchodu také okamžitě protestoval proti pořizování zvukového záznamu. Byl také předsedou PK poučen o platné judikatuře. Je s podivem, že se veřejné osoby brání pořizování zvukových záznamů, které zaznamenají vše co řekli, tedy pravdu?! Pan starosta toho řekl docela dost. např. řekl (během přestávky v jednání na dotaz členky PK), zda má také město Žebrák problém s mládeží a drogami jako Hostomice, že dnes prý už žádný, takže jsem byl nucen jeho skutečnosti neodpovídající vyjádření ihned korigovat. Zaujal také sdělením, že zaměstnanci MÚ mají u sebe pepřové spraye a on sám, že má pistoli, což způsobilo nemalé podivení PK. Naštěstí na dotaz PK upřesnil, že pistoli má jen doma a bere ji s sebou jen když má obavy o svůj život…    

Absolvent tří VŠ s jedním titulem ing. Bohdan Šimeček se dostavil s pepřovým sprayem, který na požádání PK ukázal. Byla to lahvička bez jakéhokoliv označení? Často používaná, nebo nějaký „no-name“ výrobce? Smutné je, že PČR Zdice nebyla schopna „corpus delicti“ zabavit na místě a nechala si panem Šimečkem poslat jeho fotografii? Stejně tak selhala v tom, že si nepořídila fotografie mého zarudlého obličeje i po několikanásobném omytí a pana Šimečka, který tvrdí, že jsem ho zasáhl pěstí do obličeje? Obávám se, že ho daleko spíše než má pěst „zasáhl“ vlastní spray, když jsem se rukama instinktivně bránil a část zcela vystříkaného pepřového spraye „udeřila“ zpětně do jeho obličeje. Mimochodem v SRN je používání pepřového spraye zakázáno. Jeho použití proti člověku se označuje jako Körperverletzung- ublížení na těle. Smí se používat pouze proti agresivním zvířatům. Jen pokud je člověk ohrožován na životě nožem či jinou zbraní, může být pepřový spray použit. Tedy vždy jako obranná zbraň, nikdy ne jako útočná! Německá policie by takového člověka, bez ohledu kde působí, na místě zatkla.

Pan Šimeček má štěstí, že na žebrácké radnici nejsou bezpečnostní kamery. Starosta by jejich umístění na radnici měl zvážit, když jeho podřízení nosí do práce pepřové spraye a bojí se. On sám už používá mimo radnici pistoli coby majitel zbrojního pasu. Jako občan bych je také uvítal i jako prevenci před pominutými úředníky, kteří místo služby občanům ohrožují i jejich zdraví a životy. 

Úředník nezvládl vzájemnou emoční komunikaci a hlavně sebe, choval se jako smyslu zbavený. Se svým arogantním chováním začal už v den incidentu před domem pana Dondy a stejně arogantně začal na MÚ jak dokazuje zvukový záznam: Šimeček: „Koukejte odsaď vypadnout…“, Šinágl: „Já se omlouvám, v pořádku….“ Cítil se zřejmě v „ohrožení života“, když jsem se ho dotazoval zda slouží obci nebo sobě. Jeho majetkové poměry, včetně jeho manželky jsou velmi „nadstandardní“ - platu obyčejného úředníka rozhodně neodpovídají! Ale třeba dědil, vyhrál ve sportce, nebo má mimořádné příjmy jeho manželka, právnička… Moji pověst zpochybňuje, měl by se raději starat o tu svoji. Tu jeho lze, na rozdíl od mé, značně zpochybnit mnoha fakty a velmi snadno.

Na mé dotazy „na tělo“ jsem se odpovědi nikdy nedočkal, např. když po čase náhle onemocněl, tak z jakých důvodů? I na adresu ošetřující lékařky MUDr. Lhotákové a její zprávu, si prý musíme počkat…

Obhajoba to nemá snadné a „vaří z vody“. Zajímá se o nepodstatné, meritu věci se pochopitelně vyhýbá – naprosto situaci neodpovídající, neadekvátní fyzický útok úředníka. Zákeřné, zbabělé napadení občana po nezvládnutí oboustranně emoční komunikace s následným, zcela nepřijatelným použitím obranného prostředku jako útočného. Obávám se, že úředník Šimeček trpí nějakou skrytou psychickou poruchou, úchylkou, či duševní  chorobou. I jeho nepřirozené chování před PK by tomu nasvědčovalo. Sám přiznal, že se neustále bojí, proto má vždy u sebe pepřový spray…

Mimochodem o místo měl zájem i člen Stroupinské Lípy z.s. pan Martin Donda, odborník z branže, žebrácký rodák. Neměl šanci. Zastupitelstvo přijalo Šimečka bez výběrového řízení?! V Žebráku ho prakticky nikdo nezná, na schůzi zastupitelstva jsem ho nikdy neviděl, trvalé bydliště má v Praze, bydlí v Hořovicích, pracuje v Žebráku. Asi by se občané Žebráku divili, co vše tento obyčejný úředník dnes vlastní spolu se svoji manželkou? Od bytů, domů, stavebních parcel, orné půdy (jen jeho pozemky s ornou půdou na KÚ Žebrák a Točník v řádech mnoha hektarů, mají už vodovodní a odpadovou přípojku, dokonce i snad plynovou, dle sdělení občanů?!), lesních pozemků, trvalých travnatých porostů a zahrad… Ale třeba začne sedlačit, když má tolik orné půdy? Proč by ji jinak kupoval, že…

V této souvislosti si můžete poslechnout zvukový záznam v den incidentu 21.6.2016 před domem pana Dondy, který vypovídá o mnohé. Názor, nechť si učiní každý sám…. Přišel jsem podpořit pana Dondu proti zlovůli MÚ společně s učitelem a kastelánem hradů Žebrák a Točník JUDr. Petrem Zemánkem. Tento důkaz PK odmítla. Dodnes se nic nepostavilo, zato SÚ Žebrák pokračuje v šikaně nepohodlného občana Dondy, který společně se Stroupinskou Lípou z.s. poukazuje roky na porušování platných zákonů na ochranu flory, fauny a životního prostředí v královském, komorním městě Žebráku. Jeho jménu a slavné minulosti, dělá současné vedení města jen ostudu…  

Na příští jednání jsem navrhl jako svědky pana Dondu, paní Klimtovou, MUDr. Lhotákovou, videozáznamy a zvukové záznamy z chování úředníka Šimečka. Vše bylo PK odmítnuto s tím, že s věcí přímo nesouvisí? To je jakoby při vyšetřování vraždy nikoho nezajímal její motiv a pozadí. Starosta si nevzpomínal na podrobnosti jak jsem vypadal po zákeřném útoku pepřovým sprayem, ačkoli byl minuty v mé bezprostřední blízkosti? Vedoucí matriky pani Klimtová by si možná vzpomněla, kdy mne po asistenci pana starosty při vymývání očí vodou, hodně pomohla očními kapkami (možná ošetřovala i pana Šimečka, máme-li věřit jeho „teorii“ vzniku zranění svého obličeje?). Pamatuje si pan starosta alespoň jak vypadal obličej pana Šimečka? PK zajímá jen zvukový záznam incidentu. Ten jsem původně nechtěl použít pro nedobrou kvalitu a z mého pohledu jasnou situaci. Bohužel jednání PČR a výpovědi pana Šimečka a některých svědků, mne k jeho zaslání PK nutí. Ani příště nevyužiji služeb mého právního zástupce. PK na mne působila dobrým, solidním, nezávislým dojmem. Nicméně můj právní zástupce, jako jeden z nejlepších v této zemi, můj optimismus mírní a počítá, že se zapojí až do odvolání. Má své zkušenosti… 

Uvidíme, klientelistická propojení a vzájemná „ochrana a služba“, jsou bohužel v naší zemi rozšířeny na všech stupních státní správy. O to více je třeba ocenit poctivou práci a službu těch, kteří se jimi nenechají ovlivnit. Stále platí myšlenky K.H.Borovského o kvalitní politice, začínající vždy na komunální úrovni, výchovou, vzděláním a osobním příkladem.  

PROTOKOL z výpovědi obou obviněných – PK Hostomice, 18.4.2017.

Další jednání je nařízeno na 11.5.2017 od 13:30 hod.

 

Jan Šinágl, 21.4.2017

* * *   

Úředník v Žebráku zaútočil na občana na radnici zbaběle, zákeřně a bezdůvodně pepřovým sprayem - obrannou zbraní!

Měsíční Zpravodaj města Žebráku si nezadá s totalitními praktikami

Na MÚ Žebrák mají psychicky narušeného úředníka. Při jeho návštěvě doporučuji ozbrojený doprovod

Kdo má zájem neřešit kauzu „pepřového“ útočníka Šimečka tak, aby byla promlčena?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.20 (5 Votes)
Share
Přidat komentář