Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.06.2019 07:36
  Sudetští Němci už dávno nehajluji. Komunisté nevěří a nenávidí.

  Read more...

   
 • 18.06.2019 07:33
  Zatvrzelost, umanutost, strach, obava, autokritika, nikoho ...

  Read more...

   
 • 17.06.2019 08:29
  Tibet je zásobárnou vody pro Čínu, která má obavu, aby ji ...

  Read more...

   
 • 17.06.2019 08:23
  Cena vody bude raketově stoupat, pokud s ní hospodaříme ...

  Read more...

   
 • 16.06.2019 21:42
  Asi by bylo lépe napsat. "Paní Věro pochopte nás". Ty hlasy ...

  Read more...

   
 • 14.06.2019 10:57
  Některé východní národy zatloukají, zatloukají a zapírají ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

LN KO Axiom 041018

Tomáš Baťa: „Nevím, co je krize. Vím jen, že je špatná morálka ve společnosti.“

Politika stran je cosi, co tu dřív nebylo. Co se na světlo boží dostalo naplno až s parlamenty a ústavami. A s volbami, s těmi hlavně. Vlastně se o věci lidské dříve staraly církve. Bez voleb by prakticky nebylo politických stran a já bych řekl, že volby ano, politické strany NE! Ty k volbám nepatří. Politika je boj, boj bez ohledu na pravdu, bez ohledu na mravy - boj o moc. O vládnutí. Faleš, úskoky, pomluvy, žaloby, osočování, falešné obviňování, zneužívání justice – i to patří, podle potřeby, mezi zbraně politických stran. A právo bohatých sponzorovat politické strany. Komu pak slouží ty strany? Tedy politika je bouření, nenávist k dalším stranám, nenávist ke všemu, co by strany omezovalo na cestě za mocí. Vší silou k moci. To je základní heslo politických stran. Boj o vládnutí, nebo aspoň co největší vliv na vládnutí, to je jejich hlavní starost.

Války – všimněte si válek: K válkám od 19. století vedly vždy politické strany. Německý císař? Ten ne! Ale NSDAP = politická strana, ano. A bolševici: ultra zvrácená, zločinná politická strana vyvražďující po milionech obyvatelstvo, aby se terorem udržela u moci. Brání něco vzniku takových stran? Dnes snad ne. Ale těžká krize a národy pak nehledí na mravy. Studená válka: válka politických stran prostřednictvím států o světovládu.

A jak to vypadá v době míru? Třeba u nás? Boj všech proti politikovi, ve kterém všechny strany správně vidí nebezpečí, že je schopen zrušit servis stranám, finančním skupinám a různým zbohatlíkům. Strany vidí v příštím vývoji nebezpečí, že už nebude možno za korupci těm oligarchům nahrávat státní majetek, jako byly OKD, Severočeská uhelná, atd., přidělovat zakázky, porušovat daňové systémy, a korumpovat i vlastní poslance.

Dividé et impera. (Rozděl a panuj). Chléb a hry. Pod takovými hesly jdou skupiny „politiků“do boje, už od začátku civilizace, dnes prostřednictvím stále nových stran. Je zřejmé, že politika nemůže být jiná, než špinavá. Po roku 1989 upadá mravnost. Boj o moc zastiňuje budovatelské poslání politiky a politiků.

LN KO Zrusme parlament 181018Hrozí nám, a to očividně, krize hospodářství a naše hospodářství má naprosto nevhodnou skladbu. Montovny, to je první odvětví, které v krizi upadne a třeba i skončí ve vlastní zemi. Co s námi pak bude? Kolik výroben jsme v posledních letech postavili? Máme za to, že to je věc cizího kapitálu. („Průmyslové zóny“). Lákáme a lákáme cizí kapitál, a on nejde a my nereagujeme. Nadějná těžba a zpracování lithia jaksi usnula a ani nevíme, jak to vlastně s těžbou bude. A třeba za rok už by mohli částečně nahradit padlé podniky. Ale těžba lithia a fabrika na baterie se nekoná. Jako by na to bylo času dost, napřed musíme získat hlasy voličů.

Chválíme se, že investujeme, když budujeme dálnice. Ale to není zdroj financí pro zaměstnání lidí. Těšíme se, že máme Škodovku. Ale nevidíme, že máme zaděláno celosvětově na pokles výroby aut na polovinu až na třetinu. Půjčovny aut, tedy moderní půjčovny, nahradí možná už za rok až tři roky podstatné množství výroby nových aut. Bude praktické a levnější si telefonem zavolat auto bez řidiče, a místo vracení je kamkoliv odeslat, než krmit v rodině několik aut. Zlevnění veřejné dopravy též sníží potřebu aut a ta sotva kdy bude stoupat. Kde budeme, když upadnou montovny, výroba aut, a celkově se sníží krizová výroba celého průmyslu?

Co sucho, kůrovec, atd. Vše křičí po včasném řešení, ale my teď řešíme, jak získat hlasy voličů! Mám panický strach z budoucnosti, a nevím, co jako občan mohu dělat. Chybí tu instituce, neovlivněná stranami, jež by odpovědně posuzovala nápady občanů. Už je dávno pozdě. A proč nás zajímají úspěchy či neúspěchy stran? Nezajímá to lid obecný, ale stranické sekretariáty. A na stranických sekretariátech je závislé vedení státu. Je to dobře? Vůbec ne. Hladoví politikové, kterých máme (naprosto zbytečně!!) mračna, chtějí vydělávat: jediný důvod, proč řídí stát.

JMC LN PK slouzit 270818Potřebujeme omezit nejen mraky politiků, ale i mraky úředníků. Budou-li, při nejhorším, pracovat za sociální dávky, bude to obrovská úspora peněz. Nastane pak chudoba, ale zmírní se hospodářská krize. To bude to hlavní. Nemůžeme si v krizi bužírovat. Zajímejme se, proč u Baťů krize nevznikla, ale došlo jen k poklesu výroby v důsledku oslabení kupní síly. (Tomáš Baťa: „Nevím, co je krize. Vím jen, že je špatná morálka ve společnosti.“)

Ještě k volbám: Zvolený člověk získá mandát, když složí slib, že bude pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jak potom straničtí šéfové mohou dopředu křičet, co udělá jejich strana? Jak mohou vykřikovat, že ta a ta strana něco prosadila nebo znemožnila v parlamentu? Strana přece nehlasuje, hlasují poslanci a podle svého nejlepšího… Bohužel, naše ústava je rozporná! Na jedné straně říká, že politický systém státu je tvořen volnou soutěží politických stran, a na druhé straně táž ústava říká, že poslanci hlasují podle svého… No to je úplně pitomá Ústava! Kam nás dovede při tomto úpadku mravů a nesmiřitelném boji stran? Bohužel, říkám to už 3 či 4 roky. Ale nejsem politik, mým úkolem ve státě je držet hubu a krok.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. část

Ještě jednu rezervu vidím, jež bere státu sumy peněz a těžce poškozuje mravnost stranických orgánů. Zvolení funkcionáři stran si rozdělují místa ve správních a dozorčích radách městských podniků.

 1. Městské podniky (a též zdravotní pojišťovny, nemocnice, a spousta i jiných podniků) jsou akciovými společnostmi. Naprostý nesmysl, což nám tady zanechalo komunistické vedení státu. Akciová společnost může být jen výrobní společnost a nesmí dostávat žádné dotace! Takže nemají ani žádné rady, z nichž by straničtí funkcionáři tahali desetitisíce Kč.
 1. Tito lidé, kteří si potají berou dividendy za funkce ve falešných a.s., pak dělají své funkce za nezasloužené peníze! A zvyšují, a samozřejmě rádi, náklady těch společností. I za cenu druhotných ztrát. Vodovodní síť – tzv. VAKy, jako falešné akciovky, prodaly mnohé vodovodní sítě cizím akciovkám, ty slíbily funkcionářům dividendy a čeští „politici“ zuby nehty brání panství Veolie. Přestože EU takovým zařízením nepřiděluje dotace. Na tomto příkladu vidíme, jaká boží hovádka jsou někteří zvolení zastupitelé měst. Veolia si od městských vodovodů bere většinu vyprodukovaného zisku (ve Zlíně stamiliony ročně), zatímco práce na údržbě a rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí, na budování čističek primární i sekundární vody a další práce váznou, sítě stárnou, a jdou od desíti k pěti. A města přicházejí o většinu zisků i o dotace EU. Kvalita vody klesá a ti sprosťáci VAKy píší do tisku LŽI a výborné kvalitě vody. Ještě dodám, že s nástupem Veolie se zvýšila cena vody o 100%! Nezabili byste takové „vlastence“?

 

Vrbík, 20.10.2018

* * *

Politické strany se stávají přežitkem, je to konstrukt, který využívá občanů a jde za jejich peníze beztrestně proti nim a zájmům země. Není třeba volit strany a nepřímo ty kdo by nikdy v přímé volbě nespěli, ale ty nejlepší z nás, aby dělali to co je pro zemi a občany potřebné co nejkvalitněji. Čili přímá volba, presentace kandidátů čitelná, ověřitelná – minulost, schopnosti, co dokázali, co umí, včetně podrobného CV. Těch co dokázali, že nic neumí, kromě mluvení, resp.prázdného kecání je v Parlamentu až až. Je třeba s tím začít něco dělat, jinak se budeme točit pořád dokola – jen pracovat, platit a chudnout. Bohatnout budou ti, co nedělají nic a nemají za nic odpovědnost. Politici jsou ti poslední co by s tím chtěli něco dělat, pokud je k tomu občané nedonutí.

Jan Šinágl, 21.10.2018

* * *

Generál Pavel: Nenormálně chráníme muslimy a vánoční stromky už mizí, nevidíme skutečnou hrozbu

Hluboké kořeny české státnosti mají ošetřovat rozumní a charakterní lidé

Jak přeprogramovat společnost

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)