Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út pro 12 @19:00 -
Praha: Vymazat ukrajinský národ

Nejnovější komentáře

 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 14:38
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 10:01
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 09:59
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Hyppokrates

Aktualizováno: V Kanadě podána žaloba za zločiny proti lidskosti – „Norimberk 2“!

***

Je mi ctí poskytnout prostor blogu příteli Jirkovi Urbánkovi, bývalému managerovi farma-byznysu, autorovi knihy s příznačným názvem „Nenechám si srát na hlavu.“ Covid je jedinečnou ukázkou manipulace, kterou na nás vyvíjí medicínsko-farmaceutický, politicko-mediální komplex. Účinně se můžeme bránit, jen když včas rozpoznáme jeho zbraně vlivu, budeme klát jasné otázky, žádat jasné odpovědi. Děkuji Jiřímu za sdílení zkušenosti insidera farmabyznysu. Věřím, že přispěje k obnově rozvalených základů medicíny, nápravě vztahu lékař - pacient. Jan Hnízdil

Prosba a poděkování lékařům

***

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

snad se neurazíte, za toto kolegiální oslovení, když jsem vystudoval medicínu jiných živočišných druhů než je Homo sapiens. Na druhou stranu nám poslední dva roky ukázaly, jak snadno lze proměnit jedince druhu Homo sapiens (Člověk moudrý) na úplně jiné živočišné druhy. Konkrétně na osla, ovci, pštrosa, vola a dokonce i svini nebo hyenu. A to bez ohledu na sociální status či obor a úroveň vzdělání. Takže jsme vlastně na stejné lodi.

Dovoluji si vám nabídnout úhel pohledu, který zůstal v posledních dvou letech opomenut. Úhel vnímání lékařského stavu jako hráze, která účinně zadržovala snahy o “prošpikování” obyvatel nevyzkoušenými léčivy, tom jak byla tato hráz prolomena politickým a ekonomickým tlakem.

Vaše role v akutní péči, při záchraně životů a zdraví, ve výzkumu i v léčbě chronických onemocnění přináší důvěru a kredit občanů a pacientů. Lékařská profese zaujímá v hodnoceních prestiže povolání vždy první místo. Věříme vám. Odolávali jste tlaku a hájili pevně medicínskou pravdu. A proto vás mocensko - finanční komplex z rozhodování eliminoval. Proč si to troufám tvrdit?

Téměř dvacet let jsem strávil ve farmaceutickém průmyslu, organizoval marketingové kampaně na propagaci léčiv adresované lékařům.

Pokud jste měli nějaký přípravek začít používat, vždy jste jej podrobili kritické analýze, kladli dotazy na validitu studií s ohledem na bezpečnost a účinnost, na praktické a reálné přínosy u různých skupin pacientů. Pokud nebyly přesvědčivě zodpovězeny, lék jste odmítli. Byl cítit zájem o pacienta a obava, zda pokud zařadíte nový přípravek do léčebné praxe, budete se moci podívat do očí pacientovi a říct: “to je moje nejlepší doporučení”. Zdůrazňuji, že se tehdy jednalo přípravky, které prošly všemi fázemi klinického sledování.

Byl jsem za ty diskuze vděčný, protože jsem viděl, že jste účinným filtrem a bariérou před používáním neprověřených léků a postupů. Protože jen vy máte zodpovědnost a kompetence jednat v nejlepším zájmu konkrétního pacienta.

To vše se s Covidem změnilo. Vaše role se stala pro mocenský systém nepohodlnou. Vaše kritické myšlení a osobní zodpovědnost by totiž bránily plošné aplikaci vakcín, které nemají dodnes dokončené studie fáze 3.

A také proto, že otázky, které jste zvyklí klást zástupcům farmaceutických firem by od politiků a vládních “odborníků” zůstaly nezodpovězeny. Jsem si jistý, že kdyby za vámi přišel zástupce firmy s publikací a důkazy tak nízké úrovně, jaké byly předloženy k Covid vakcínám, vyhodili byste ho z ordinace. Ať už se jedná o studie na základě kterých byly podmínečně schváleny, tak studie na základě kterých bylo rozhodnuto o rozšíření podmínečného schválení o možnosti aplikace třetí dávky, tak aplikace dětem. Jsem si jistý, že plošnou aplikaci byste nikdy nedoporučili ani se k ní nepůjčili.

Co způsobilo takovou změnu kritického myšlení? Jak je možné, že studie, se kterou by lékař zástupce firmy vyrazil z ordinace, je dnes odbornou veřejností akceptována?

O zdraví a nemoci začali rozhodovat ti, kdo nikdy neměli zodpovědnost za pacienty. Ti, kdo nikdy nestáli u lůžka trpícího člověka. Ti, kdo medicínu vnímají jako statistiku velkých čísel, zdroj zisku a vlivu, nikoliv jako poslání a péči o konkrétní lidskou bytost. Laboratorní vědci, teoretici, matematici, statistici, biochemici, vojáci.… Mocensko - ekonomický komplex vytvořil vlastní “odborníky” na medicínu, kteří mu pomohli prosadit mocensko - ekonomické zájmy.

Ti na vás začali vyvíjet obrovský tlak, začali vám diktovat jak a co máte dělat. Některé postupy vám zakazovali, některé zase vynucovali. Pouhý výsledek pomocné metody byl povýšen na diagnózu a absolutní pravdu. Medicína byla pošlapána.

Pod tlakem okolností se zlomí leckdo. Zejména pokud čelí neznámé hrozbě, psychologickému nátlaku a manipulaci. Z vlastní zkušenosti z propagace léčiv mohu říct, že jsme všichni oběťmi a konzumenty bezprecedentní marketingové kampaně. Jsme ale o dva roky dál. Máme mnohem víc informací. Máte zkušenosti jak s nemocí, tak dobrovolným i vynuceným očkováním. Máme možnost získávat data z jiných než tzv. oficiálních zdrojů.

To, že se jedná o kampaň je už nad slunce jasné. Ukazuje se, že vnucená řešení nefungují. Zoufale chybí multioborová diskuze, vaše kritické otázky a trvání na odpovědích. Chybí, abyste, alespoň obrazně, vykopli z vašich ordinací ty, kdo vám prezentují nepodložené informace.

Nesmírně si vážím vaší práce. Mám mezi vámi mnoho přátel a kamarádů, vidím rozdílný přístup k celé situaci. Pokud ctíme to, na čem byla medicína vždy založena, tedy individuální přístup k pacientovi a zásadu primárně neuškodit, je třeba mít objektivní informace. Proto vás prosím. Vezměte si zpět rozhodovací kompetence. Podrobte vládní “odborníky” palbě dotazů. Trvejte na odtajnění informaci. Nespokojte se s politickými proklamacemi a bezobsažnými hesly. Pomozte těm, které máte v péči, aby se mohli správně rozhodnou. Zodpovědnost za pacienta nesete jedině vy, žádný politik či úřad.

Děkuji těm, kteří nepodlehli a zastávají přístup objektivní diskuze a hledání pravdy. Těm, kteří byli a jsou nálepkováni urážlivými tituly a to i přesto, že čas ukazuje, že měli pravdu. Vezměme si z nich příklad.

 

S úctou. MVDr. Jiří Urbánek, MBA

***

Dr. Jiří Urbánek, MBA, původním vzděláním veterinární lékař, který pracoval většinu kariéry na manažerských pozicích ve farmaceutickém průmyslu. Školí manažery i prodejní týmy jak v ČR, tak v dalších zemích, působí i jako byznysový poradce. Vyučuje studenty manažerských MBA programů. Je autorem knihy „Nenechám si srát na hlavu – Emoční prodej pro lepší život“ (ČR, 2017) a spoluautorem knihy „The Power of Mental Wealth“ (USA, 2020)

https://blog.echo24.cz/a/itWs8/zodpovednost-lekaru

***

Aktuální vyjádření MVDr. Jiřího Urbánka, MBA, bývalého manažera ve farmaceutickém průmyslu

Povinné očkování a "velký reset"

Lidé čtěte! Professor Andreas Sönnichsen ke coronové situaci v Rakousku bilancuje po 2 letech - 23.12.2021

Pane ministře Válku, zrušte absurdní vyhlášku, která nemá žádný medicínský a lidskoprávní podklad. Zasekne největší ránu, pokud dojde svého naplnění.

J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)