Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dvoracek a KramnySmucler Roman

Aktualizováno 20.4.2022: Justiční peklo: Podvodné znalecké posudky MUDr. Igora Dvořáčka - Kauza Ing. Marka Gáby – další neuvěřitelné skutečnosti vyplouvají na povrch

***

Další důkazy o zbabělosti „soudní znalce“ MUDr. Romana Šmuclera v kauze ing. Marka Gáby

REFLEX 21.10.2021: První médium našlo odvahu napsat pravdu o ing. Marku Gábovi

***

Justiční stráž OS Ostrava mne opětovně odmítla vpustit na veřejné soudní jednání, abych nebyl svědkem (jako jediný přítomný novinář), v pokračování roky páchaného bezpráví na prokazatelně zcela nevinném člověku – ing. Marku Gábovi.

Přikládám soudní protokol (15.3.2022), kde si můžete přečíst, co bylo o mně zaprotokolováno hned na začátku hl. líčení (záznamové zařízení „jako na potvoru“ opět selhalo). Celý zvukový záznam mé slovní komunikace se soudkyní JUDr. Janou Bochňákovou (15.3.2022) a zvukový záznam mé komunikace s justiční stráží OS Ostrava (28.3.2022). Zvukový záznam z jednání soudu a „hereckého představení“ MUDr. Romana Šmuclera (28.3.2022). Konečně nalezl odvahu dostavit se k soudu, bohužel už žádnou vypovědět jasně pravdu, kterou nemůže neznát a nevědět. Proč tomu tak bylo, ponechám na ctěných čtenářích, mnoho fantazie k tomu není zapotřebí. Na místě obžalovaného ing. Marka Gáby, bych na tohoto evidentně bezpáteřního člověka podal žalobu a stížnost s návrhem zbavení funkce soudního znalce. Na soudkyni JUDr. Janu Bochňákovou jsem dnešního dne podal již druhou stížnost k rukám předsedy OS Ostrava Mgr. Tomáše Kamradeka.

K soudnímu jednání ze dne 28.3.2022: Bylo to už 12. hlavní líčení ! Soudní „znalec“ doc. MUDr. Roman Šmucler vyhotovil ve věci dva znalecké posudky (ZP) pod stejným číslem znaleckého úkonu ve svém znaleckém deníku (?). První ZP je jeho vlastní z 12.5.2021, který soudkyně JUDr. Bochňáková celých 8 měsíců nevložila do spisu, čímž porušila zákon a druhý ZP je společný s MUDr. Duchaňovou ze 17.10.2021. Statní zástupkyně Mgr. Andrea Roztomilá po celou dobu soudního jednání mlčela – nezmohla se položit ani jednu otázku dr. Šmuclerovi?! Je zřejmě nejlépe placenou osobou v ČR - za mlčení - a vědomé krytí zločinného jednání. Stává se tak spolupachatelkou ve zločinném spolčení - společně se soudkyní!

Proč JUDr. Bochňáková postupovala takto nezákonně?

Ve svém vlastním ZP doc. Šmucler potvrdil znalecké závěry ústavního ZP LF ÚP Olomouc z 20.11.2018. Naopak do společného ZP, jehož autorkou byla MUDr. Duchaňová, nebyly vloženy všechny jeho citace (max. 10%) a ty co tam byly vloženy, tak byly pozměněny. Většina citací tak byla převzata z posudku MUDr. Igora Dvořáčka, nazývaného „cappo di tuti“ ostravského "soudního Palerma". Další jednání bylo nařízeno na 1.6.2022 a 9.6.2022, kdy lze očekávat vynesení rozsudku.

Vítejte v „právním“ státě!

***

Přikládám moji emailovou komunikaci s MUDr. Romanem Šmuclerem!

P.S.

Odkaz na tento článek byl dr. Šmuclerovi přeposlán. Obratem reagoval:

Ve svém znaleckém deníku mám jen jeden ZP. Jeden stačí- kdo z toho jak dál čerpal, to už neovlivním. Věc je poměrně znalecky jasná a bylo by asi dobré už to uzavřít.

BR Roman Smucler

31.3.2022

***

Potom nechápu, proč jste "znalecky jasnou" věc jasně před soudem nepodpořil a nevyužil možnost pomoci nevinnému člověku, roky trpícího a pronásledovaného bezprávím, včetně jeho dětí?

J.Š.

31.3.2022

***

Odpovídal jsem na otázky. Pan Gába řešil podrobnosti, kdybych na konci za sebe neřekl shrnutí, byl by to jen ztracený čas. Dělal jsem to zadarmo. Všichni se dohadují o procesních detailech ale vlastně je to jednoduchá věc na jedno stání. No, chtěl jsem pomoci, stálo m to dost peněz a času a smysl to asi nemělo.

BR Roman Smucler

31.3.2022

***

Odpovídal jsem na otázky jeho právníka a jeho- snažili se mě nachytat na datech odeslání obálek a podobných hloupostech. Meritum věci neřešili. Aspoň jsem to řekl sám. Od tel doby po mě chtějí nějaké doručenky, že jako spiknutí s Ostraváky, které vůbec neznám. Naprosto bizardní…

BR Roman Smucler

31.3.2022

**

Pokud těmi "podrobnostmi" myslí doc. Šmucler podvody s OPG snímky a přijímacím protokolem, pak ano. Pan Gába je řeší. Je to také meritum celého případu, který nikdo už 4 roky NEŘEŠÍ!

Je opravdu neuvěřitelné, jak pracuje soudkyně, jak dlouho se tak jednoduchá věc vleče a k tomu ještě další 2 dny HL?! Na druhou stranu jednání stále odročuje na nové termíny a nechala zpracovat nový ZP. V kauze Matlach Fargaš mohli lékaři navrhovat co chtěli, psát stížnost odvolání, dovolání, včetně   Ústavního soudu ČR a nic jim to nebylo platné, ani žádné odborné vyjádření nebylo potřeba natož ZP. Už začínám mít pochybnost, zda paní Gábová vůbec byla v nemocnici, když podle výpovědi doc. Šmuclera na OPG není pevná fixace. Tak snímek čí „huby“ to vlastně je? Pro porovnání bych navrhl provést aktuální rentgenový snímek dutiny ústní paní Gábové, ale to by bylo opět deset znaleckých posudků a další roky soudů…

Oni tak nějak všichni zúčastnění „orgáni“ činní v trestním řízení převyprávěli nějaký příběh, a k vypravěčskému kroužku přibrali nejpilnějšího soudního znalce ČR MUDr. Igora Dvořáčka - jako hlavního cenzora:-)

Pokud takto odpovídá president Stomatologické komory ČR, je to dost smutné. To už je o zbabělosti a bezcharakternosti. Můžeme jen spekulovat, co či kdo ho k takovémuto nedůstojnému postoji nutí?

Na místě ing. Gáby bych už neváhal podat stížnost na doc. Šmuclera České komoře soudních znalců a žalobu, na vědomé podporování zločinu, zločinců, resp. zločinného spolčení, kterého se stal součástí, ať už vědomě či nevědomě.

 

Jan Šinágl, 31.3.2022

Mezinárodně uznávaný nezávislý novinář, publicista, politolog, t.č.  postihován v zemi EU (za svobodu slova a právo veřejnosti na informace) na majetku i zdraví. Angažovaný občan, dvacet let hájící pravdu, spravedlnost a zachování demokratických hodnot. Občan České republiky a Švýcarské konfederace, respektovaný demokratickými občany Evropy.

***

OS Ostrava 15.3.2022: ing. Marek Gába - (ne)výslech doc. MUDr. Šmuclera

REFLEX 21.10.2021: První médium našlo odvahu napsat pravdu o ing. Marku Gábovi

Šinágl „výběrovým řízením“ do pořadu ČT „Máte slovo“ o Zemanovi, neprošel, aneb „Nemáte slovo“ ?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-4 #2 Josef 2022-04-12 08:43
Pane Vojtěchu Alberto Slámo, stále čekám na vaši reakci k výše uvedenému článku. Nebo jste již konečně pochopil, kdo má v tomto případu pravdu, zda vaše sestra Jarmila Gábová, nebo můj syn Marek Gába? Také vám chci tímto poděkovat za vaše přání k mému svátku, které jste mi poslal prostřednictvím mého syna Marka. Vy asi nebude špatný člověk, na rozdíl od obou vašich sester, které obvinily, na základě vymyšlených zranění, své bývalé manžele z ublížení na zdraví, jako přes kopírák.
-5 #1 Jan Šinagl 2022-03-31 18:41
Pokud těmi podrobnostmi myslí doc. Šmucler podvody s OPG snímky a přijímacím protokolem, pak ano. Pan Gába je řeší. Je to také meritum celého případu, který nikdo už 4 roky NEŘEŠÍ!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)