Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.04.2024 07:59
  Vážený pane Šinágle, ještě jednou Vám chci poděkovat za půjčku.

  Read more...

   
 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...

   
 • 13.04.2024 07:45
  Vondráčková s Michalem se na soudy obracejí často, vedou ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

REFLEX Gaba titulek II 21.10.2021REFLEX Gaba titulek I 21.10.2021

Aktualizováno 16.5.2022: Předseda Okresního soudu Ostrava podporuje porušování zákona soudkyní a její zákaz účasti novináře na soudním jednání!

Aktualizováno 21. 4. 2022: Zeman novým soudcům vmetl kauzu Tempela. Ten za vraždy pykal 20 let neprávem – Z projevu ke jmenovaným novým soudcům: „Domnívám se, že někteří soudci se cítí být pány ne-li nad životem a smrtí, minimálně nad svobodou a nesvobodou. Nelze vyloučit, že někteří z nich si tím léčí své komplexy. Tempelův případ vyniká, ale není výjimkou. Buďte sebevědomí, nemějte žádné komplexy a rozhodujte spravedlivě.“ Nepřímo tak kritizoval i Ústavní soud, který se na nezákonném odsouzení Roberta Tempela podílel i mj. tím, že mu odepřel zákonné právo každého občana na svého soudce. Ústavní soud ČR ve své tiskové zprávě (20.4.2022) zrušil usnesení VS Praha, neboť jím byla porušena ústavně zaručená práva na soudní ochranu, podle čl. 36 odst. 1 LPS, ve spojení s právem na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 LPS. Celé vystoupení prezidenta Zemana. „Pankrácký kat“, jak roky nazývají soudce VS Praha JUDr. Jiřího Lněničku, stále soudí, místo aby „seděl“ někde jinde, bez taláru. Měl by se osobně podílet, bohužel i s daňovými poplatníky, na stomilionovém odškodnění Roberta Tempela a nevratných škodách, které způsobil. Pro úplnost je třeba dodat, že po rozsudku ESLP požádal Robert Tempel prezidenta Zemana o propuštění prostřednictvím MSp. Na to reagovala tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová ve smyslu, že nemá pravomoci, nemůže přerušit výkon trestu apod. (její předchůdkyně ministryně Kolářová tyto své pravomoci využila, kdy přerušila jednomu vězni výkon trestu okamžitě) a že prý jsou závažnější kauzy, navíc způsobem dost arogantním a dámy nehodným. Prezidenta Zemana vůbec neinformovala, ani nekonzultovala, který na to většinou slyšel a o kauze nic, nebo málo věděl. Je to zřejmá podjatost, mající kořeny v době, kdy byla Benešová státní zástupkyní, kdy kauzu Tempel napadala a kdy to zřejmě dodnes nevydýchala. Byla dvakrát žádána. Další ze soudců, kteří si hrají na „Boha“. Vše lze doložit písemnou komunikací. Robert Tempel jistě presidenta nemusí, ale za tento projev ho chválí a není jistě sám a nejen z řad tisíců obětí české justice. Ministr Blažek kýval hlavou, takže věřme, že suma bude vyplacena bez dalších nedůstojných soudů, které by tuto ostudu české justice ještě více prohloubily. J.Š. 

***

1. VELMI ZÁVAŽNOU věc uvedl 28.3.2022 u soudu znalec doc. MUDr. Šmucler, prezident ČSK, který je podepsán pod „revizním“ znaleckým posudkem. Doc. Šmucler u soudu uvedl to, co prý VELMI KOMPLIKUJE TRESTNÍ ŘÍZENÍ, když na dotaz, proč jsou v Propouštěcí zprávě KÚČOCH FNO uvedeny diagnózy, které nebyly vůbec diagnostikovány, odpověděl: „Je praxe, že se diagnózy, které i když ještě nejsou plně potvrzené, propisují do Propouštěcí zprávy, z důvodu, aby nebyly pominuty v eventuálním dalším doléčování. A další praxe, a ta je myslím velmi nešťastná, z hlediska těchto soudních řízení, že je jaksi velký tlak na nemocnice, aby tam napsaly co nejvíce diagnóz, protože se dramaticky liší úhrada zdravotní pojišťovnou na základě tzv. komplikací z hlediska systému DRG. Takže zavedením systému DRG počet komplikací všech výkonů v České republice dramaticky stoupnul. Dokonce ta nemocniční oddělení mají speciálního kontrolora, který se jmenuje kodér, a když ty diagnózy tam nezapíšou ti lékaři, tak mají problémy. Je to z hlediska trestního řízení nesmírně nešťastná záležitost. Někomu malinko chybí trošku krve a hned se píše anémie, protože je to dramaticky víc psané, VELMI TO KOMPLIKUJE TRESTNÍ ŘÍZENÍ“.

Takže za to, že nemocnice chtějí více peněz za úhrady od zdravotních pojišťoven za diagnózy, které nejsou plně potvrzené, ale jsou potom přímo jako takové (potvrzené) uváděny v Propouštěcích zprávách, tak za to jsou pak trestně stíháni a odsuzováni nevinní lidé! Proč mají za tuto „finanční nenažranost“ nemocnic trpět tito nevinní lidé? Co na toto říká Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a další kompetentní orgány a kdy to konečně začnou tyto kompetentní orgány řešit? Na co stále čekají?

2. V „revizním“ znaleckém posudku ze dne 17.10.2021 je uvedena další VELMI ZÁVAŽNÁ věc, cituji: „Text RTG nálezu před přijetím na KÚČOCH obsahoval větu: „Zobrazený skelet lbi, dolní čelisti, C páteře, pravého zápěstí, je t. č. bez zjevných RTG známek čerstvého traumatu“, byl POZDĚJI UPRAVEN na „RTG zápěstí bez traumatických změn, RTG lbi sups. zlomenina kloubního výběžku“ (sups. = suspicio = podezření) SNAHA do nálezu RTG vyšetření VSUNOUT PODEZŘENÍ NA MOŽNOU ZLOMENINU: „suspektní nález na kloubním výběžku“ MÁ NÁLEZ NA LEBCE ROZŠÍŘIT NA MOŽNOU ZLOMENINU, kterou tam však radiolog nepopisoval a ani tam není“.

Co asi bylo za snahou lékařů KÚČOCH FNO vsunout do nálezu RTG vyšetření podezření na možnou zlomeninu dolní čelisti a tím rozšířit nález o možnou zlomeninu, která tam však dle specialisty radiologa nebyla?

Co si myslíte o těchto lékařích, kteří měli tuto „snahu“ a pak zaslali regresní hlášení na policii, že došlo ke zlomenině dolní čelisti a znalec MUDr. Dvořáček jim to pak ve svém znaleckém posudku posvětil, místo toho, aby na to policii upozornil? Tato „snaha“ lékařů KÚČOCH FNO také znamená, že z jejich strany šlo hned od začátku o to, aby mohla poškozená obvinit Ing. Marka Gábu z něčeho, co neudělal, a to z ublížená na zdraví. Jak se asi „poškozené“ Jarmile Gábové podařilo přesvědčit tolik lékařů, aby se takto zachovali? Tento postup lékařů má také značnou vypovídající hodnotu o jejich morálních a lékařských vlastnostech, když pak na základě těchto jejích podkladů zahájila policie trestní stíhání Ing Marka Gáby. Co na takovou „snahu“ lékařů KÚČOCH FNO říkají OČTŘ v Ostravě, zdravotní pojišťovny (proplácejí léčení zranění, která se nestala), vedení FN Ostrava, Ministerstvo zdravotnictví nebo Česká stomatologická komora, jejíž prezident doc. Šmucler je pod tímto sdělením uvedeném v „revizním“ posudku podepsán?

Že má „poškozená“ nebo někdo z jejích blízkých mimořádné přesvědčovací metody, které na lékaře zabírají svědčí i jiný případ s jinou lékařkou, a to, když Ing. Marek Gába s nezletilou dcerou Veronikou navštívil 23.10.2017 její praktickou lékařku, která vystavila Veronice lékařskou zprávu, kde jí byl doporučen klidový režim a preventivní opatření, kterými se Ing. Marek Gába řídil. S touto lékařskou zprávou pak bylo následně manipulováno a to tak, že 25.10.2017 byl původní obsah zprávy účelově pozměněn a upraven v neprospěch Ing. Marka Gáby. Takto pozměněnou zprávu pak Jarmila Gábová předložila na OSPOD a Opatrovnickému soudu. Dne 15.12.2017 jsem proto na tuto lékařku podal stížnost k České lékařské komoře (ČLK), která s ní zahájila kárné řízení. V rozhodnutí čestné rady okresního sdružení ČLK v Ostravě ze dne 18.12.2018 je uvedeno, cituji: „MUDr. Markéta Králová se disciplinárně provinila, porušením povinností, uložených jí § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb. a stavovským předpisem ČLK č. 4, Disciplinárním řádem, § 1a, odst. (2), písm. a., když dodatečně dopisovala údaje do původní lékařské zprávy.“ Za své profesní pochybení se lékařka před čestnou radou okresního sdružení ČLK v Ostravě omluvila, panu Ing. Marku Gábovi do dnešního dne nikoliv.

3. Jelikož jsou ve spisovém materiálu dva Přijímací protokoly KÚČOCH FNO z 22.9.2017, které se obsahově značně liší, znamená to, že jeden z nich je zfalšovaný a jelikož se jedná o úřední listiny, jedná se o trestný čin § 350 Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu. Který Přijímací protokol je ten falešný? Je to ten, který je součástí Ústavního znaleckého posudku LF UP Olomouc z 20.11.2018 a byl soudu předložen 10.12.2018 Ing. Markem Gábou, který si tento posudek nechal vypracovat, nebo je to ten, který byl soudu předložen FNO až 29.11.2019? Těch lékařských zpráv, které jsou nepravdivé, je ve spisu více. Přijímací protokol z 22.9.2017 nemá ve svém znaleckém posudku z 12.2.2018 a ani v jeho druhém doplnění z 27.8.2019 MUDr. Igor Dvořáček, znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, který tento posudek vypracoval pro Policii ČR, a to i přesto, že Přijímací protokol je jedním ze základních lékařských dokumentů při nástupu pacienta k hospitalizaci do nemocnice. Proč ho tam asi MUDr. Dvořáček nemá?

4. V Propouštěcí zprávě je uvedeno „vyhodnocení“ OPG snímku z 25.9.2017. Toto vyhodnocení zní: „OPG na fólii 25. 9. 2017: v oblasti čelistních kloubů snímek přeexponovaný, špatně čitelný, navázány Ivyho kličky“. Co znamená tato sdělení v Propouštěcí zprávě z lékařského hlediska? Toto sdělení znamená, že byl tento OPG snímek vyhodnocen jen po stránce kvality snímku, ale nebyl vyhodnocen z diagnostického hlediska, zda tam je nebo není zlomenina dolní čelisti. Proč byl tento OPG snímek, který byl přeexponovaný a špatně čitelný proplacen soukromé firmě Pro-Dental a nebylo požadováno o zhotovení nového nepřeexponovaného a dobře čitelného snímku? Asi víme proč. Na tomto OPG snímku také není vytištěno datum vyhotovení a tento OPG snímek nemá ve znaleckém posudku MUDr. Igor Dvořáček. Soudu byl až 1.6.2020 předložen nějaký OPG snímek, o kterém lékaři KÚČOCH FNO tvrdí, že je to ten z 25.9.2017 a přitom na něm není vytištěno datum vyhotovení. K tomuto OPG snímku vypovídal 1.6.2020 u soudu i MUDr. Jan Maceček, jednal firmy Pro-Dental, ve které se dělalo 25.9.2017 toto OPG vyšetření „poškozené“:

Obžalovaný: „Je tam vidět zlomenina čelistního kloubu?

MUDr. Maceček: „To nevím, to nebudu hodnotit“.

Obžalovaný: „Dobře. Zeptám se jinak. Je tam vidět, že tam jsou navázány Ivyho kličky?

MUDr. Maceček: „Ano“.

Obžalovaný: „A je tam vidět, jak je navázána pevná mezičelistní fixace?

MUDr. Maceček: „To mi nepřísluší hodnotit“.

Proč MUDr. Macečkovi nepřísluší hodnotit, zda je tam navázána pevná mezičelistní fixace, když mu přísluší hodnotit, zda tam jsou navázány Ivyho kličky? Také je velmi zvláštní, proč se MUDr. Macečka nezeptala soudkyně nebo státní zástupkyně, proč mu to nepřísluší hodnotit, když právě obě dvě by měly mít zájem na tom, aby se prokázala pravda a aby šlo o spravedlivý proces. Podle výpovědi doc. Šmuclera z 28.3.2022 na předloženém OPG snímku na fólii totiž nebyla nasazena pevná mezičelistní fixace, jak tvrdili lékaři KÚČOCH FNO a znalci MUDr. Dvořáček a MUDr. Duchaňová!

5. Soudkyně JUDr. Jana Bochňáková se poprvé vyjádřila k Ústavnímu znaleckému posudku LF UP v Olomouci z 20.11.2018, až 1.6.2020, kde uvedla, že už ho nemůže provést, neboť znalecký ústav ukončil svou znaleckou činnost. To, že znalecký ústav LF UP Olomouc ukončil k 31. 5. 2020 znaleckou činnost, není zákonnou překážkou k provedení tohoto důkazu soudem. Ostatně stejný závěr vyslovilo i Ministerstvo spravedlnosti, který obžalovaný označil k důkazu. Podruhé se soudkyně JUDr. Bochňáková vyjádřila k Ústavnímu znaleckému posudku LF UP v Olomouci z 20.11.2018, až 15.2.2022, kde uvedla, cituji: „V průběhu dokazování bylo zjištěno, že se jednalo o OPG snímek z 23.10.2017, v tomto směru znalecký posudek (Ústavní znalecký posudek) byl, dá se říci nepoužitelný.

Proč toto soudkyně sdělila až 12.2.20212, když jí byl tento Ústavní posudek předán již 10.12.2018?

Jak si soudkyně ověřila pravost vyhotovení tohoto OPG snímku, na kterém není datum vytištěno a který byl podle Ústavního posudku vyhotoven 23.9.2017 a ne 23.10.2017? Že nebyl vyhotoven 23.10.2017, tak o tom svědčí mimo jiného i to, že si FN Ostrava nenechala toto OPG vyšetření a ani vyhodnocení tohoto OPG snímku proplatit od zdravotní pojišťovny a tím se připravila o finanční prostředky, které pak mohla využít na zlepšení péče o své pacienty nebo na zkvalitnění práce svých lékařů. Je velmi divné, že si FN Ostrava nechává proplácet úkony za léčení zranění, která nebyla diagnostikována a naopak úkony, které prý udělala, si proplácet nenechává viz toto OPG vyšetření.

Co na to říká vedení FN Ostrava?

Datum vyhotovení tohoto OPG snímku nevěděl ani znalec obžaloby MUDr. Dvořáček se svým konzultantem doc. Krupou, který byl v té době přednostou Radiodiagnostického ústavu FNO, do jehož gesce patřil OPG přístroj, na kterém se mělo toto vyšetření dělat. Takže je velmi divné, že by tento přednosta nedokázal zjistit datum tohoto OPG vyšetření? MUDr. Dvořáček s doc. Krupou totiž uvedli, že byl asi vyhotoven 23.10.2017. Co znamená pro trestní řízení „asi“? Buď byl vyhotoven 23.10.2017 nebo nebyl.

Datum vyhotovení tohoto OPG snímku nevěděl ani znalec doc. Šmucler, který je podepsán pod „revizním“ posudkem, když uvedl: Jestli mám správný snímek, tak žádnou zlomeninu nevidím“. Takže také nevěděl datum vyhotovení. Jak mohou být takovéto snímky, bez data vyhotovení, součástí trestního řízení?

Teď něco k tomu, co 15.2.2022 uvedla soudkyně ohledně data vyhotovení tohoto OPG snímku, který je uveden v Ústavním posudku z 20.11.2018 a proč je prý pro ni tento Ústavní znalecký posudek, tak řečeno nepoužitelný (viz bod 4). Prý je tak řečeno nepoužitelný proto, že je v Ústavním znaleckém posudku z 20.11.2018 místo 23.10.2017 uvedeno datum 23.9.2017. Když je tedy v tomto směru Ústavní znalecký posudek, dá se říci nepoužitelný, slovy soudkyně, tak v jaké směru pak jsou úřední záznam o podání vysvětlení policisty Mučky ze dne 18.1.2018, který sepsala účelově vyšetřovatelka Bc. Rybářová až po 4 měsících od dané události, přestože policista Mučka k dané události sepsal úřední záznam již 7.10.2017, který se značně liší, nepravdivé diagnózy, nepravdivé lékařské zprávy, léčení zlomeniny, která nebyla, nepravdivá informace o nasazení pevné IMF mezičelistní fixace, nepravdivé odborného vyjádření lékařů z Ústavu soudního lékařství FNO, nepravdivý znalecký posudek MUDr. Dvořáčka, OPG snímky bez data vyhotovení, dva zcela protichůdné Přijímací protokoly, nepřesné protokolace z hlavních líčení, manipulace soudkyně se spisy a opatřením o přibrání znalce doc. Šmuclera atd.?

Tyto nepravdivé skutečnosti by měly být tedy podle logiky soudkyně pro toto trestní řízení v tomto směru „dá se říci nepoužitelné“, nebo jsou tyto nepravdivé skutečnosti v tomto případě pro soudkyni, dá se říci použitelné, na rozdíl od Ústavního znaleckého posudku? Znalec doc. Šmucler uvedl, že tento případ je jednoduchá věc na jedno stání. Jak je vidět, tak pro někoho to není jednoduchá věc na jedno stání, když již bylo 12 stání a další dvě jsou naplánována na červen 2022. Tolik hlavních líčení není ani u kauz, kde se řeší daleko závažnější skutky.

6. Něco z Usnesení o zahájení trestního stíhání Ing. Gáby, Policií ČR a něco z Obžaloby, kterou podala státní zástupkyně

A) V Usnesení o zahájení trestního stíhání Policií ČR je např. uvedeno: „Po zvážení všech okolností případu jak jednotlivě tak v souhrnu, dospěl policejní orgán k závěru, že vytýkané jednání je prokázáno, a to zejména výpovědí poškozené Jarmily Gábové, tak její sestrou Olgou Kupkovou, dále pak lékařskými zprávami a znaleckým posudkem z odvětví soudního lékařství vypracovaného MUDr. Dvořáčkem z ÚSL Ostrava. Výpověď podezřelého je považována za účelovou, ve snaze zmírnit své zavinění, či se zcela vyvinit. Objektivně zranění, která byla způsobena, korespondují s tvrzením poškozené“.

Nyní je již prokázáno, že výpověď podezřelého Ing. Gáby nebyla účelová ve snaze zmírnit své zavinění, či se zcela vyvinit, ale naopak, byla to výpověď pravdivá, na rozdíl od křivých výpovědí „poškozené“ Jarmily Gábové, její sestry Olgy Kupkové a matky Jaromíry Slámové.

B) V odůvodnění Obžaloby je např. uvedeno:

a„Z listinných důkazů, založených ve vyšetřovacím spise, poukazuji zejména na lékařské zprávy, z nichž mj. znalec (MUDr. Dvořáček) vycházel, Odborné lékařské vyjádření MUDr. Petra Handlose a MUDr. Matěje Uvíry, zmíněné fotografie, doložené poškozenou, a dále úřední záznamy, vztahující se k šetření věci“.

- dnes je již prokázáno, že Znalecký posudek MUDr. Dvořáčka, včetně jeho doplňků, je nepravdivý,

- dnes je již prokázáno, že Odborné lékařské vyjádření MUDr. Handlose a MUDr. Uvíry je nepravdivé, a že tito lékaři tam dokonce uvedli, že byla nutná mezičelistní fixace. Tato nutnost není uvedena v žádné lékařské zprávě, což znamená, že tímto sdělením o nutnosti mezičelistní fixace, tito lékaři účelově rozšířili obžalobu o tuto nutnost,

- dnes je již prokázáno, že stomatochirurgové mylně diagnostikovali zlomeninu kloubního výběžku dolní čelisti vlevo, a že v Propouštěcí zprávě uvedli diagnózy (otřes mozku a podvrtnutí krční páteře), které neurologové vůbec nediagnostikovali,

- hematomy, které jsou na zmíněných fotografiích doložených „poškozenou“ se objevily na pažích poškozené až čtvrtý a pátý den po inkriminované události, což znamená, že s touto událostí vůbec nesouvisí, takže je otázkou, jak vznikly a kdo je tedy „poškozené“ způsobil?

b) Filip Gába, bratr obviněného a Josef Gába, otec obviněného, mají většinu informací od obviněného“.

Když tedy státní zástupkyně poukazuje na to, že Filip Gába a Josef Gába mají většinu informací od obviněného, odkud asi mají informace Olga Kupková, sestra poškozené a matka poškozené Jaromíra Slámová, když na toto poukazuje státní zástupkyně v obžalobě, ale jen ve vztahu k obviněnému?

Dále státní zástupkyně v Obžalobě uvádí: Z listinných důkazů, založených ve vyšetřovacím spise, poukazuji zejména na zmíněné fotografie, doložené poškozenou“.

Toto sdělení státní zástupkyně znamená, že ji nevadí, že ve zdravotní dokumentaci nejsou krevní výrony (hematomy) na horních končetinách nikde detailně popsány, co do velikosti, tvaru, barvy a podobně, takže se neví, co bylo příčinou vzniku těchto krevních výronů, které se na pažích poškozené objevily až čtvrtý a pátý den po inkriminované události viz bod č. 8.

Na základě těchto krevních výronů (hematomů) byla stanovena diagnóza zhmoždění měkkých tkání obou paží. Rovněž státní zástupkyni nevadí, že předložená fotodokumentace není pro určení mechanismu vzniku poranění kvalitní (neboť se nejedná o policejní fotodokumentaci), neboť určení stáří poranění z vytištěné fotodokumentace je značně nespolehlivé, což jednoznačně znamená, že z předložené fotodokumentace nelze dělat žádné spolehlivé závěry a přesto zejména poukazuje na tuto fotodokumentaci doloženou poškozenou a tuto diagnózu zhmoždění měkkých tkání obou paží dala do Obžaloby a to i přesto, že znalec obžaloby MUDr. Dvořáček ve svém znaleckém posudku z 12.2.2018 nezkoumal příčiny vzniků těchto krevních výronů i když je to jeho znalecká povinnost.

V „revizním“ posudku z 17.10.2021 znalkyně MUDr. Duchaňová a znalec doc. Šmucler, se k těmto krevním výronům (hematomům) na horních končetinách a k fotodokumentaci vyjadřují: „Ve zdravotní dokumentaci nejsou tyto krevní výrony detailně popsány, co do velikosti, tvaru, barvy a podobně. Předloženou fotodokumentaci nelze považovat pro určení mechanismu za kvalitní, proto se ke vzniku poranění na horních končetinách nejsme schopni nijak detailně a spolehlivě vyjádřit. Určování stáří poranění z vytištěné fotodokumentace je značně nespolehlivé. Z předložené fotodokumentace nelze dělat žádné spolehlivé závěry“.

Státní zástupce nese odpovědnost za obžalobu, ale také nese odpovědnost i za komplikace s tím spojené, co se obžalované osoby týče, tedy jaký zásah bude mít soud na jeho život. Proto má být státní zástupce ze zákona nestranný, nemá se totiž apriori stavět proti obviněnému.

Státní zástupkyně Mgr. Andrea Roztomilá nikdy nepožadovala, aby byl u soudu vyslechnut znalec MUDr. Dvořáček, nepožadovala, aby byli vyslechnuti ani znalci MUDr. Duchaňová a MUDr. Šmucler, kteří vypracovala 17.10.2021 „revizní“ posudek, na posudek MUDr. Dvořáčka. To je ta nestrannost státní zástupkyně, která jí přísluší ze zákona? Tím, že státní zástupkyně nechce vyslechnout znalce, tak to znamená, že 100 % souhlasí s jejich znaleckými nálezy a závěry. Jelikož znalecký posudek MUDr. Dvořáčka je nepravdivý, tak to znamená, že s tímto nepravdivým posudkem státní zástupkyně souhlasila, když z něj v Obžalobě vycházela. Takto pracují OČTŘ v Ostravě.

7. Dne 22.9.2017 byl Ing. Marek Gába doma v bytě napaden exmanželkou a NE, jak tvrdí jeho exmanželka, že on napadl jí. Důvodem pro napadení Ing. Gáby jeho exmanželkou (nyní poškozenou) bylo vědomě zničit jeho služební notebook, ve kterém byly důkazy o její dlouholeté nevěře viz níže:

Důvod pro napadení.

Přímým svědkem napadení Ing Gáby byl jejich syn Ondřej (v té době měl 13 let). Při tomto napadení byl Ing. Gábovi zničen služební notebook, takže toto napadení a zničení notebooku řešila Policie ČR. Řešila to stejná policistka Bc. Monika Rybářová, která také řešila případ Ing. Gáby za jeho „údajné“ napadení exmanželky. Policie toto napadení Ing. Gáby jeho exmanželkou a rozbití jeho služebního notebooku vyhodnotila jen jako přestupek a předala to 3.11.2017 k vyřízení Správnímu orgánu ÚMOb Ostrava-Jih. Firma, které dotyčný služební notebook patřil, vyčíslila škodu na 8 237 Kč. Policejní orgán si nechal vypracovat odborné vyjádření znalce z oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady movitostí. Znalkyně vyčíslila škodu na notebooku zn. Dell jen na částku 4 850 Kč. Znalkyně vyčíslila tuto škodu pouze na základě fotografií, které ji předložila policie, aniž měla zkoumaný notebook u sebe, aby zjistila jeho funkčnost. Je vůbec možné, že si policie nechá vypracovat odborné vyjádření znalcem jen na základě fotodokumentace, aniž by měl zkoumaný předmět znalec u sebe a státní zástupkyně to pak toleruje? Vypadá to tak, že někdo měl zájem na tom, aby nebyla exmanželka Ing. Gáby trestně stíhaná za způsobenou škodu, a proto byla škoda vyčíslena pod 5 000 Kč.

Důvodem pro napadení Ing. Gáby jeho exmanželkou (nyní poškozenou) bylo vědomě poškodit jeho služební notebook, ve kterém byly důkazy o její nevěře, o tom, že si k tomu vyhledávala priváty a také o tom, že si vyhledávala vyšetřovny na HIV v Ostravě, neboť jí exmanžel Ing. Gába našel doma v její skříni milostné fotografie, erotické pomůcky, použitý test na HIV a antidepresiva Tritico AC 75. Že mu exmanželka poškodila tento jeho služební notebook vědomě, tak to uvedla na Úřadě městského obvodu O – Jih, 11.12.2017. V Protokolu z ústního jednání jeho exmanželka uvádí: „Co se týče notebooku, tak jsem věděla, že je služební a vědomě jsem ho poškodila“. Tímto svým vyjádřením sdělila Jarmila Gábová důvod, proč napadla svého bývalého manžela Ing. Marka Gábu. Není sdělení „vědomě jsem ho poškodila“ naplněním skutkové podstaty trestného činu úmyslného poškození cizí věci?

8. Tento případ Ing. Marka Gáby svědčí o naprosté dysfunkci OČTŘ v Ostravě, které se na tomto případu podílely nebo stále ještě podílejí. K čemu máme takovéto OČTŘ, které jen někomu důvěřují, ale již neprověřují. Znalec MUDr. Dvořáček u soudu uvedl, že důvěřoval lékařům. Policie pak důvěřovala svému znalci MUDr. Dvořáčkovi, státní zástupkyně důvěřovala policii a samosoudkyně důvěřovala obžalobě podanou státní zástupkyní. Kdyby si policie nebo státní zástupkyně aspoň přečetli lékařské zprávy, na což mají právo, tak by jistě jako i každý laik zjistili, že zranění uvedená v Propouštěcí zprávě nebyla vůbec diagnostikována, bylo na ně jen vysloveno podezření při vstupních prohlídkách. Tato zranění se pak ale nepotvrdila, takže je záhadou, proč jsou přímo jako takové tyto diagnózy uvedeny v Propouštěcí zprávě (zlomenina dolní čelisti, otřes mozku a podvrtnutí krční páteře).

Další svědectví ing. Marka Gáby, potvrzené mými osobními zkušenostmi do doby, než mi samosoudkyně OS Ostrava JUDr. Jana Bochňáková zakázala účast na veřejných soudních jednáních. Zákonnou lhůtu 15 dnů na vyřízení mého odvolání ve věci zákazu účasti na veřejném soudním líčení MSp už mnohonásobně překročilo. Telefonicky mne ujistilo, že mi „propustku“ vydá, ale prý „nemá lidi“? Doufejme včas, abych se mohl zúčastnit soudních jednání 1. a 9. června? Žádná média, včetně veřejnoprávních, se dosud neodvážila jednání, připomínající inkviziční jednání komunistické justice v 50. letech, zúčastnit. VOP už zjistil závažná pochybení a porušení zákona, ale nekoná, podobně jako MSp? VOP má, na rozdíl od MSP, lidí na vyřizování stížností jistě více než dost. Dostaví se konečně i zástupce VOP na příští jednání, aby se sám přesvědčil o zrůdnosti soudkyně JUDr. Jany Bochňákové a státní zástupkyně Mgr. Andrey Roztomilé?!

 

Jan Šinágl, 20.4.2022

Mezinárodně uznávaný nezávislý novinář, publicista, politolog, t.č.  postihován v zemi EU (za svobodu slova a právo veřejnosti na informace) na majetku i zdraví. Angažovaný občan, dvacet let hájící pravdu, spravedlnost a zachování demokratických hodnot. Občan České republiky a Švýcarské konfederace, respektovaný demokratickými občany Evropy.

***

OS Ostrava 15.3.2022: ing. Marek Gába - (ne)výslech doc. MUDr. Šmuclera

OS Ostrava 28.3.2022: Justiční fraška pokračuje za aktivní (ne)spolupráce MUDr. Romana Šmuclera

Další důkazy o zbabělosti „soudního znalce“ MUDr. Romana Šmuclera v kauze ing. Marka Gáby

Justiční peklo: Podvodné znalecké posudky MUDr. Igora Dvořáčka

REFLEX 21.10.2021: První médium našlo odvahu napsat pravdu o ing. Marku Gábovi

Mafie I. MAFIE Z CENTRA PRAHY

Za trestný čin „pomluvy“ jsem zaplatil dva miliony korun…

***

MK Praha 4.4.2022: Distribuční předpremiéra dokumentu „OČISTA“ Zuzany Piussi. Na rozdíl od ČT jsem mohl v závěrečné diskusi neomezeně vystupovat a sdělit informace, která si ČT netroufá stále veřejnosti sdělit.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-1 #2 Josef 2022-04-21 15:24
Všem ženatým pánům bych rád poradil, aby se dobře seznámili s tímto příběhem Ing. Marka Gáby, aby je něco takového někdy později také nepotkalo. A to by se jim klidně mohlo stát, pokud by někdy zjistili, že jim je jejich manželka nevěrná, protože ta by se pak mohla zachovat tak, jak se zachovala bývalá manželka Ing. Marka Gáby. Takže ženatí pánové, zde je moje rada:
Pokud byste někdy zjistili, že je vám manželka nevěrná, tak to s ní hlavně doma neřešte, nepožadujete před ní rozvod a na nic nečekejte, sbalte kufry a rychle se odstěhujte hodně daleko, abyste pak z pomstychtivosti své manželky kvůli rozvodu, nemohli být obviněni z napadení a z ublížení na zdraví, tak jak se to stalo mému synovi Marku Gábovi
0 #1 Josef 2022-04-21 13:35
Pane Vojtěchu Alberto Slámo, znovu čekám na vaši reakci k výše uvedenému článku, nebo vám již došli argumenty, tak jak tomu bylo u předešlého článku z 31. 3. 2022?
- Co říkáte na revizní znalecký posudek ze 17. 10. 2021 a na Ústavní posudek LF UP v Olomouci z 20. 11. 2018, které jednoznačně vyvrátily veškeré znalecké nálezy znalce obžaloby MUDr. Dvořáčka?
- Co říkáte na to, že vaše sestra Jarmila Gábová neměla ta zranění, která měla mít podle obžaloby?
- Co říkáte na to, jaké další neuvěřitelné skutečnosti vyplouvají na povrch v této kauza, kterou zosnovala vaše setra Jarmila Gábová?
- Co říkáte na skutečnost, která byla tím důvodem, proč vaše sestra Jarmila Gábová napadal Ing. Marka Gábu? Tím důvodem bylo to, co uvedla do Protokolu na Úřadě městského obvodu O – Jih, 11. 12. 2017: „Co se týče notebooku, tak jsem věděla, že je služební a VĚDOMĚ jsem ho poškodila“. V tomto notebooku byly důkazy o její dlouhodobé nevěře, atd. Proč tuto skutečnost, že VĚDOMĚ poškodila notebook neuvedla na policii a u soudu? Tam totiž již „hrála divadlo“ o tom, že ona byla tou obětí, kterou napadl Ing. Marek Gába , který pro toto napadení neměl žádný důvod. Ten se s ní chtěl jen rozvést po zjištění, že je mu nevěrná. Kam až vedla pomstychtivost vaší sestry za požadavkem na rozvod, je vidět na tomto případu.
- O tom jaká je ve skutečnosti Jarmila Gábová svědčí i to, že u opatrovnického soudu byly Ing- Marku Gábovi svěřeny do jeho výlučné péče dvě nejstarší děti a jí byla svěřena jen jejich nejmladší dcera. Jarmila Gábová se ani neodvolala proti tomuto rozhodnutí soudu, což má také jistou vypovídající hodnotu o jejich mateřských a lidských vlastnostech, neboť každá správná matka, chce mít u sebe všechny svoje děti.
- Během manželství si Jarmila Gábová založila také tajné bankovní konto, kam si odkláněla peníze ze společného rodinného účtu. Pro založení tohoto konta uvedla u opatrovnického soudu postupně 4 zcela odlišné důvody, což o něčem svědčí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)