Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2024 08:49
  Naši vládní politici jdou ve stejných stopách jako pokrokářští ...

  Read more...

   
 • 13.06.2024 12:29
  „Žádné morální zábrany“. Spekulanti útočí na majitele podílů ...

  Read more...

   
 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Dvoracek IgorAktualizováno 16.5.2022: Předseda Okresního soudu Ostrava podporuje porušování zákona soudkyní a její zákaz účasti novináře na soudním jednání!

***

Chtěl bych tímto seznámit širokou veřejnost s tím, jaký znalecký posudek vypracoval MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, na Ing. Marka Gábu, abyste věděli, jak lehce se dá spadnout do justičního pekla.

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství vypracoval dne 12. 2. 2018 pro Policii ČR znalecký posudek na Ing. Marka Gábu. Jakou vypovídající hodnotu má tento jeho znalecký posudek, tak o tom svědčí „revizní“ znalecký posudek ze dne 17. 10. 2021 a rovněž i Ústavní znalecký posudek LF UP v Olomouci ze dne 20. 11. 2018 (soudkyní nebyl do 15. 2. 2022 připuštěn – proč asi?), který si nechal Ing. Gába vypracovat.

Na žádost soudkyně byl 17. 10. 2021 vypracován „revizní“ znalecký posudek na znalecký posudek MUDr. Igora Dvořáčka, který vypracoval pro policii 12. 2. 2018. Tento revizní znalecký posudek vypracovali MUDr. Duchaňová, znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství a znalec stomatolog, doc. MUDr. Šmucler, prezident ČSK. V tomto „revizním“ posudku se uvádí, že NEBYLA žádná zlomenina kloubního výběžku dolní čelisti, že NEBYL otřes mozku a že NEBYLO ani žádné podvrtnutí krční páteře, což znamená, že znalecký posudek MUDr. Dvořáčka, včetně jeho 2. doplnění je NEPRAVDIVÝ. Výše uvedené skutečnosti jsou rovněž takto uvedeny i v ústavním znaleckém posudku, který byl soudkyni předán již 10. 12. 2018. V těchto dvou posudcích jsou rovněž vyvráceny i další znalecké závěry učiněné MUDr. Dvořáčkem.

Kdyby se MUDr. Dvořáček při vypracovávání znaleckého posudku 12. 2. 2018 řídil závěrem specialisty radiologa, protože pro stanovení definitivní diagnózy poranění skeletu je rozhodný závěr radiologa (což sám MUDr. Dvořáček uvedl, ale až 27. 8. 2019 v doplnění svého posudku) a kdyby si řádně přečetl všechny lékařské zprávy a nálezy z RTG a OPG vyšetření, tak by jistě přišel, na základě skutečností uvedených v těchto lékařských zprávách, na to, co je uvedeno v „revizním“ posudku a v ústavním posudku, protože na to, že tato zranění nebyla, by přišel i naprostý laik po přečtení těch lékařských zpráv, neboť i znalec stomatolog doc. Šmucler uvedl, že případ Ing. Marka Gáby je jednoduchá věc na jedno stání (28. 3. 2022 proběhlo již 12 -té stání a další dvě jsou naplánována na červen 2022).

Proč se tento případ řeší již pátý rok a proč asi MUDr. Dvořáček vypracoval takto nepravdivý znalecký posudek?

Jeho nekompetentností to asi nebylo, neboť má již 32letou praxi, nebo že by právě proto, že má již tak dlouhou praxi, tak si již myslí, že je „neomylný“ a „nepostižitelný“ v čemž ho jistě utvrzují i jeho vztahy s ostravskou justicí, neboť v době, kdy vypracovával posudek na Ing. Marka Gábu byl (a stále je) v poradním orgánu předsedy Krajského soudu v Ostravě pro oblast zdravotnictví. Dále má i nadstandardní vztahy s ostravskou policií, pro kterou hlavně vypracovává své znalecké posudky. Např. v roce 2016 vypracoval 477 znaleckých posudků, z toho bylo 462 pro policii, v roce 2017 vypracoval 483 znaleckých posudků, z toho bylo 432 pro policii a to nad rámec své hlavní pracovní činnosti a nad rámec, v té době, zkráceného úvazku na Ostravské univerzitě.

V případě Ing. Marka Gáby to vypadá tak, že takto nepravdivý posudek vypracoval na něčí objednávku, neboť jinak se to nedá rozumně vysvětlit. Možná by bylo dobré, některé jeho znalecké posudky zrevidovat, jistě by to mnoha lidem pomohlo, pokud by byly také tak nepravdivé, jako v případu Ing. Marka Gáby. Dnes je MUDr. Dvořáček mimo jiné i členem Akademického senátu LF Ostravské univerzity. Nechám na uvážení kompetentních osob, zda by tento člověk neměl SEDĚT někde jinde, než v tomto Akademickém senátu, nebo v nějaké jiné funkci. Jak ještě dlouho bude tento znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství vypracovávat podobné nepravdivé posudky pro policii, a tím se podílet na trestním stíhání nevinných lidí? Věřím, že i on jednou zažije to, co zažívají lidé, na které vypracovává takovéto nepravdivé znalecké posudky a že si toto justiční peklo zažijí i jeho rodinní příslušníci, tak jako si to nyní zažívají rodinní příslušníci Ing. Marka Gáby včetně jeho 3 dětí.

Mezi Ing. Markem Gábou a MUDr. Dvořáčkem bude ale jeden velmi zásadní rozdíl a to ten, že Ing. Marek Gába nezpůsobil žádná zranění, která uvádí MUDr. Dvořáček ve svém posudku, na rozdíl od nepravdivého znaleckého posudku MUDr. Dvořáčka, ve kterém všechna zranění „znalecky posvětil“.

REFLEX Gaba titulek II 21.10.2021REFLEX Gaba titulek I 21.10.2021Další svědectví ing. Marka Gáby, potvrzené mými osobními zkušenostmi do doby, než mi soudkyně OS Ostrava JUDr. Jana Bochňáková zakázala účast na veřejných soudních jednáních. Zákonnou lhůtu 15 dnů na vyřízení mého odvolání ve věci zákazu účasti na veřejném soudním líčení MSp už mnohonásobně překročilo. Telefonicky mne ujistilo, že mi „propustku“ vydá, ale prý „nemá lidi“? Doufejme včas, abych se mohl zúčastnit soudních jednání 1. a 9. června? Žádná média, včetně veřejnoprávních, se dosud neodvážila jednání, připomínající inkviziční jednání komunistické justice v 50. letech, zúčastnit. VOP už zjistil závažná pochybení a porušení zákona, ale nekoná, podobně jako MSp? VOP má, na rozdíl od MSP, lidí na vyřizování stížností jistě více než dost. Dostaví se konečně i zástupce VOP na příští jednání, aby se sám přesvědčil o zrůdnosti samosoudkyně JUDr. Jany Bochňákové a státní zástupkyně Mgr. Andrey Roztomilé?!

***

Zeman novým soudcům vmetl kauzu Tempela. Ten za vraždy pykal 20 let neprávem – Z projevu ke jmenovaným novým soudcům dnešního dne: „Domnívám se, že někteří soudci se cítí být pány ne-li nad životem a smrtí, minimálně nad svobodou a nesvobodou. Nelze vyloučit, že někteří z nich si tím léčí své komplexy. Tempelův případ vyniká, ale není výjimkou. Buďte sebevědomí, nemějte žádné komplexy a rozhodujte spravedlivě.“ Nepřímo tak kritizoval i Ústavní soud, který se na nezákonném odsouzení Roberta Tempela podílel i mj. tím, že mu odepřel zákonné právo každého občana na svého soudce. Ústavní soud ČR ve své tiskové zprávě (20.4.2022) zrušil usnesení VS Praha, neboť jím byla porušena ústavně zaručená práva na soudní ochranu, podle čl. 36 odst. 1 LPS, ve spojení s právem na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 LPS. Celé vystoupení prezidenta Zemana. „Pankrácký kat“, jak roky nazývají soudce VS Praha JUDr. Jiřího Lněničku, stále soudí, místo aby „seděl“ někde jinde, bez taláru. Měl by se osobně podílet, bohužel i s daňovými poplatníky, na stomilionovém odškodnění Roberta Tempela a nevratných škodách, které způsobil. Pro úplnost je třeba dodat, že po rozsudku ESLP požádal Robert Tempel prezidenta Zemana o propuštění prostřednictvím MSp. Na to reagovala tehdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová ve smyslu, že nemá pravomoci, nemůže přerušit výkon trestu apod. (její předchůdkyně ministryně Kolářová tyto své pravomoci využila, kdy přerušila jednomu vězni výkon trestu okamžitě) a že prý jsou závažnější kauzy, navíc způsobem dost arogantním a dámy nehodným. Prezidenta Zemana vůbec neinformovala, ani nekonzultovala, který na to většinou slyšel a o kauze nic, nebo málo věděl. Je to zřejmá podjatost, mající kořeny v době, kdy byla Benešová státní zástupkyní, kdy kauzu Tempel napadala a kdy to zřejmě dodnes nevydýchala. Byla dvakrát žádána. Další ze soudců, kteří si hrají na „Boha“. Vše lze doložit písemnou komunikací. Robert Tempel jistě presidenta nemusí, ale za tento projev ho chválí a není jistě sám a nejen z řad tisíců obětí české justice. Ministr Blažek kýval hlavou, takže věřme, že suma bude vyplacena bez dalších nedůstojných soudů, které by tuto ostudu české justice ještě více prohloubily. 

 

Jan Šinágl, 20.4.2022

Mezinárodně uznávaný nezávislý novinář, publicista, politolog, t.č.  postihován v zemi EU (za svobodu slova a právo veřejnosti na informace) na majetku i zdraví. Angažovaný občan, dvacet let hájící pravdu, spravedlnost a zachování demokratických hodnot. Občan České republiky a Švýcarské konfederace, respektovaný demokratickými občany Evropy.

***

Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice

Vyhozený a znovu zaměstnaný nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček, kasíruje od státu další miliony?!

Kauza Ing. Marka Gáby – další neuvěřitelné skutečnosti vyplouvají na povrch

Za trestný čin „pomluvy“ jsem zaplatil dva miliony korun…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentáře   

-2 #2 Josef 2022-04-21 15:25
Všem ženatým pánům bych rád poradil, aby se dobře seznámili s tímto příběhem Ing. Marka Gáby, aby je něco takového někdy později také nepotkalo. A to by se jim klidně mohlo stát, pokud by někdy zjistili, že jim je jejich manželka nevěrná, protože ta by se pak mohla zachovat tak, jak se zachovala bývalá manželka Ing. Marka Gáby. Takže ženatí pánové, zde je moje rada: Pokud byste někdy zjistili, že je vám manželka nevěrná, tak to s ní hlavně doma neřešte, nepožadujete před ní rozvod a na nic nečekejte, sbalte kufry a rychle se odstěhujte hodně daleko, abyste pak z pomstychtivosti své manželky kvůli rozvodu, nemohli být obviněni z napadení a z ublížení na zdraví, tak jak se to stalo mému synovi Marku Gábovi
-1 #1 Josef 2022-04-21 11:07
Pane Vojtěchu Alberto Slámo, znovu čekám na vaši reakci k výše uvedenému článku, nebo vám již došli argumenty, tak jak tomu bylo u předešlého článku z 31. 3. 2022?
- Co říkáte na revizní znalecký posudek ze 17. 10. 2021 a na Ústavní posudek LF UP v Olomouci z 20. 11. 2018, které jednoznačně vyvrátily veškeré znalecké nálezy znalce obžaloby MUDr. Dvořáčka?
- Co říkáte na to, že vaše sestra Jarmila Gábová neměla ta zranění, která měla mít podle obžaloby? - Co říkáte na to, jaké další neuvěřitelné skutečnosti vyplouvají na povrch v této kauza, kterou zosnovala vaše setra Jarmila Gábová?
- Co říkáte na skutečnost, která byla tím důvodem, proč vaše sestra Jarmila Gábová napadal Ing. Marka Gábu? Tím důvodem bylo to, co uvedla do Protokolu na Úřadě městského obvodu O – Jih, 11. 12. 2017: „Co se týče notebooku, tak jsem věděla, že je služební a VĚDOMĚ jsem ho poškodila“. V tomto notebooku byly důkazy o její dlouhodobé nevěře, atd. Proč tuto skutečnost, že VĚDOMĚ poškodila notebook neuvedla na policii a u soudu? Tam totiž již „hrála divadlo“ o tom, že ona byla tou obětí, kterou napadl Ing. Marek Gába , který pro toto napadení neměl žádný důvod. Ten se s ní chtěl jen rozvést po zjištění, že je mu nevěrná. Kam až vedla pomstychtivost vaší sestry za požadavkem na rozvod, je vidět na tomto případu.
- O tom jaká je ve skutečnosti Jarmila Gábová svědčí i to, že u opatrovnického soudu byly Ing- Marku Gábovi svěřeny do jeho výlučné péče dvě nejstarší děti a jí byla svěřena jen jejich nejmladší dcera. Jarmila Gábová se ani neodvolala proti tomuto rozhodnutí soudu, což má také jistou vypovídající hodnotu o jejich mateřských a lidských vlastnostech, neboť každá správná matka, chce mít u sebe všechny svoje děti.
- Během manželství si Jarmila Gábová založila také tajné bankovní konto, kam si odkláněla peníze ze společného rodinného účtu. Pro založení tohoto konta uvedla u opatrovnického soudu postupně 4 zcela odlišné důvody, což o něčem svědčí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)