Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

20230926 08251620230926 083308Mgr. Straka: … Vzhledem k tomu, co jsem uvedl, mi nezbývá než vyjádřit údiv nad tím, že tyto poměrně jasné závěry, jejichž právní analýzu by zvládl student třetího ročníku právnické fakulty, po čtyřech letech nejsou promítnuty ve zcela jasném zprošťujícím rozsudku. I kdyby si snad stále soud myslel, že obžalovaný cosi poškozené skutečně provedl, nemohlo by to být ublížení na zdraví ve smyslu trestního zákoníku. Maximálně by to mohl být jakýsi přestupek, ne však řešitelný před trestním soudem. …

***

Z běžného přestupku trestní řízení, trvající už 7 let! Právní náklady ing. Marka Gáby už dosáhly půl milionu korun (skládá se na ně i jeho příbuzenstvo). Na programu jednání jména soudců nejsou uvedena (dozvíme se je až se zveřejněním rozsudku).

20230926 08334420230926 083300Přísedící soudci odmítli zveřejnění svých fotografií, vyjma předsedy senátu Mgr. Igora Krajdla  (jeden z nich požadoval okamžité smazání fotografie – viz gesto na fotografii, druhý měl rozeplou košili a kravatu volně jako v hospodě). Po mém slibu, že nezveřejním, se uklidnil. Po takovémto „soudním lynči“ už nemíním svůj slib dodržet. Nemám nejmenší problém nerespektovat přání soudce, kterého si za takové svinstvo veřejnost neplatí. Omluvám se, ale výstižnější slovo neznám jak ohodnotit „práci“ soudců. V podstatě „soudní kati“, kdy rozhodli v naprostém rozporu s fakty, zákony, jejich duchem a zdravým rozumem. Při oznámení, že pořizuji zvukový záznam, mne soudce oslovil „pane Šinágle“ (nikdy jsme se neviděli). Také zřejmě sleduje mé roky trvající zpravodajství o ostravském „Justičním Palermu". Nepřekvapuje. Při vyhlášení Rozsudku zaznělo „rozsudek OS Ostrava se ruší“, což naplnilo ing. Gábu a veřejnost nadějí. Bohužel byl jen upraven a potvrzen. Zbývá jen dovolání, ne odvolání, jak chybně uvedl soudce. Přítomná veřejnost plně chápala odchod ing. Gáby během čtení rozsudku…

20230926 083249Vyloučíme-li demenci soudců, museli jednat na objednávku, jiné vysvětlení neexistuje. Obecní zmocněnec Rybář (jeho manželka je soudkyně OS Ostrava), po skončení jednání nelenil a vrátil se z chodby, aby informoval soudní senát o vulgárních výrazech, která na adresu soudců zazněla na chodbě – plným právem. Pane ministře Blažku konejte, nebo hrozí defenestrace Ministerstvu NEspravedlnosti. Taková zvěrstva se dějí masově v naší zemi. Média, včetně veřejnoprávních, se jim raději vyhýbají. Proč asi?!

Ing. Marku Gábovi jde o život. Jeho zdraví je tímto nemyslným soudním řízením nevratně narušeno (srdeční potíže), nemluvě o narušené psychice jeho dětí. Jen pro silné nervy doporučuji poslech celého soudního jednání a vynesení Rozsudku. Na jehož konci se vůči soudu vyjádřila veřejnost, včetně mne. Pokračoval jsem v rozhovoru níže s KTV a „dezinformátorem“ Ivanem  Smetanou, bezprostředně po skončení jednání.

Je neuvěřitelné, co kdysi z normálních lidí dokáže udělat nové prostředí. Jejich slabý charakter mu podlehne, začne nenormální věci vnímat jako normální. Nutně se jim potom normální lidé jeví jako nenormální. Ti, na rozdíl od nich, nežijí v uzavřeném prostředíí a znají normální život. Dokázali si v nelehké době zachovat zdravý rozum. Nelze ani vyloučit poslušnost vůči mocným v pozadí, kteří je mohou vydírat, kompromitovat a vyhrožovat ztrátou "dobrého bydla", nebudou-li plnit zadání. Samozřejmě vše v rámci zákona, který snese vše. Bohužel to platí i o většině institucí země, včetně politických stran, při vší úctě k výjimkám. Země je ovládána různými partami na všech úrovních řízení a kontroly země. Platíme za ztrátu elit, které jsme si sami zlikvidovali s následkem ztráty kvality občanské společnosti.

Je jen na občanech, aby situaci začali řešit. Ing. Marek Gába je jedním z nich. Nepochybně nakonec vyhraje, nejpozději u ESLP ve Strasburku. Jen je smutné, že napáchané škody a náhradu za nemajetkovou újmu, nezaplatí pachatelé, tedy soudci a státní zástupci, ale daňoví poplatníci. 

Kde byla média a veřejnoprávní ČT? Asi to většinu občanů nezajímá!  

***

***

OS Ostrava 9.6.2022: Kauza ing. Marka Gáby - představení hodné Bohnic – vítejte v právním státě!!!

***

Odpůrce jihlavského obchodního centra se oběsil nad jeho vchodem

Jiří Simon spáchal sebevraždu nad vchodem do City Parku v Jihlavě: "Již nechci dále žít ve společnosti, kde se nemohu dovolat svých práv“. V dopise na rozloučenou datovaném 31. prosince 2009 píše, že sebevraždu záměrně spáchá nad vchodem do City Parku. "...i tam budu provádět to, co by mohlo lidi odrazovat a připomínat jim, že tu nějaký Jiří Simon byl a chtěl jenom v klidu a slušně žít," napsal. Dům zemřelého Simona byl vykraden. Kromě jiného se z domu ztratil počítač, v němž měla být všechna data ke sporu s centrem včetně mnoha fotografií ze stavby…

Místo jsem navštívil, hovořil se zástupci firmy a napsal článek. Díky soudnímu exekutorovi (zlikvidován archiv) a stěhování webu na jiné domény, už není k nalezení. Fotografii oběšence, jako MEMENTO MORI nám všem,  už Google nenabízí…

***

Další oběť soudkyně OS Ostrava JUDr. Jany Bochňákové – „zločinky v taláru“ ?!

Ostravské „justiční a policejní Palermo“ zřejmě překonalo už i to ze Sicílie, chybí už jen mrtvoly…

Nejvyšší soud Švýcarska: Televize vytváří falešný obraz kritiků opatření proti covidu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)