Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

REFLEX Gaba titulek II 21.10.2021

Aktualizováno 2.8.2022: OSZ Ostrava předává kauzu MUDr. Igora Dvoráčka k vyšetření PČR Ostrava.

Aktualizováno 1.7.2022: Odpověď KŘ PČR SM ve věci počtu znaleckých posudků MUDr. Igora Dvořáčka – za roky 2018-2019 jich vyhotovil 335, tedy každý druhý den jeden, včetně sobot, nedělí, dovolené a spánku. Úctyhodný výkon, když musí stíhat ještě svoji práci. Tady už nestačí navržení na Řád práce, ale na udělení „Řádu zázraků“! MUDr. Svatava Duchaňová na jednom posudku pracovala jeden rok! - MUDr. Igor Dvořáček už ale "nepracuje" tak intenzivně jako dříve. V roce  2016 „vypracoval“ – 477 posudků, z toho 462 pro PČR - obdržel 3 448 080 Kč. V roce 2017 – "vyp racoval" 483 posudků, z toho 432 pro PČR – obdržel 3 777 729 Kč !!!

Aktualizováno 24.6.2022: Odpověď OS Ostrava ve věci celkových nákladů na soudní řízení - nežijí si špatně! Velká škoda, že takto iniciativně nepostupovalo MSp v kauze Petra Kramného, či Antonína Michala (syn „JUDr.“ Martina Michala a nevlastní syn zpěvačky Heleny Vondráčkové, zpronevěřil s kumpány miliardy a díky znaleckému posudku nenastoupil do vězení na 8 let). Na základě čeho se o znalecké posudky MSp zajímá právě v této kauze? Má to opravdu parametry na stížnost pro porušení zákona? Jak si zločinci objednávají znalecké posudky, názorně popisuje bývalý elitní detektiv Karel Tichý - Komunistická justice v Ostravě řádí jako v 50. letech

Aktualizováno 19.6.2022: Opět mi byl zablokován email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - poslední email dorazil 17.6.2022 v 18:42 hod. Na vyřešení problému se pracuje. 

Aktualizováno 17.6.2022: Vyjádření spolku Šalamoun a Josefa Gáby

Aktualizováno 13.6.2022: Vyjádření Josefa Gáby, otce ing. Marka Gáby !!!

Aktualizováno 11.6.2022: Žádost o informace k rukám předsedy OS Ostrava Mgr. Tomáše Kamradeka – celkové finanční náklady řízení.

***

Mgr. Straka: … Vzhledem k tomu, co jsem uvedl, mi nezbývá než vyjádřit údiv nad tím, že tyto poměrně jasné závěry, jejichž právní analýzu by zvládl student třetího ročníku právnické fakulty, po čtyřech letech nejsou promítnuty ve zcela jasném zprošťujícím rozsudku. I kdyby si snad stále soud myslel, že obžalovaný cosi poškozené skutečně provedl, nemohlo by to být ublížení na zdraví ve smyslu trestního zákoníku. Maximálně by to mohl být jakýsi přestupek, ne však řešitelný před trestním soudem. …

***

Dnes proběhlo v pořadí již 14. hl. líčení v mé trestní věci "ublížení na zdraví". Pan Jan Šinágl opět nebyl vpuštěn do jednací síně. Za skutek, který jsem nespáchal, jsem byl dnes po 4 letech a 8 dnech odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 15. měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 30. měsíců.

 

OS Ostrava 1.6.2022: Justiční bezpráví v kauze ing. Marka Gáby už překročilo všechny myslitelné meze a hranice!

Protokol z hlavního líčení ze dne 1.6.2022

KVH 21.6.2022: „Diskuse“ o médiích, nesouhlas vyjádřil pouze jeden občan

 ***

Zvuková nahrávka celého jednání - Ing. Gába závěrečná řečMgr. Straka koncept závěrečné řeči:

***

02:10 min – čtou se zamítnuté návrhy obhajoby

Doporučuji si vyslechnout:

34:00 min – závěrečná řeč státní zástupkyně Mgr. Roztomilé

36:10 min – závěrečná řeč zmocněnce Mgr. Rybáře

42:25 min – závěrečná řeč obhájce Mgr. Straky

1:20:50 – závěrečná řeč obžalovaného Ing. Gáby včetně sumarizace všech pochybení policie, státní zástupkyně, soudkyně, prokázaných lží „poškozené“, nepravdivých znaleckých posudků, nepravdivých a padělaných lékařských zpráv a radiologických snímků, nepravdivých diagnóz a podvodu s nenasazením pevné IMF

2:20:45 – vynesení a odůvodnění rozsudku JUDr. Bochňákovou

2:47:55 – námitka obhájce Mgr. Straky, že před vynesením rozsudku nedostal obžalovaný poslední slovo, a tím pádem by měl být rozsudek brzo zrušen

Vítejte v právním státě!!!

 

S pozdravem

M. Gába

9.6.2022

***

P.S.

"Poslední slovo"... výklad

Na otázku jakým způsobem má předseda povinnost udělit obžalovanému poslední slovo je také v zákonné úpravě. Obžalovaný by měl být poučen, že má právo posledního slova a že nastala právní skutečnost, tedy že nastal okamžik, kdy je možné provést výkon tohoto práva. Jak má obžalovaný vědět, že tento okamžik nastal? Obžalovaný přeci nevede hlavní líčení. Poučovací povinnost je rovněž explicitní zásadou vyjádřenou v tr.ř., tedy poučit obžalovaného neboť „Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období řízení vhodným způsobem a srozumitelně poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho práv.“(§ 2 odst. 14 tr.ř.) Nejenom, že obžalovaný nebyl soudem v tomto okamžiku o právu poučen, ale nebylo mu toto právo ani dodatečně přiznáno. A co víc, Ústavní soud odkazuje na některé své dřívější rozhodnutí ve kterých tvrdí, že toto právo je v podstatě bezúčelné a zbytečné, bez toho aniž věděl, jakou informaci chtěl obžalovaný sdělit předjímá názor, že tato informace kterou nezná a ani nemůže znát je zbytečná a nemá žádného významu pro trestní řízení.

V citovaném ustanovení § 217 tr.ř použil zákonodárce imperativ a ukládá soudci povinnost „soudce udělí“ rozhodně tím nemínil to, že je na jeho vůli zda udělí nebo to, že ex post po skončeném hlavním líčení bude zaměňovat „závěrečnou řeč“ za „poslední slovo“. Je zcela zřejmé, že zákonodárce z určitého důvodu chtěl, aby tu byla závěrečná řeč a závěrečné slovo. Následným soudcovským výkladem je devalvován jeho význam a účelově zkreslen jeho účel.

M. Gába

***

Právo je reálná společenská koncepce založená na rozsáhlém kriminálním základě

***

OS Ostrava Sinagl 9.6.2022OS Ostrava Roztomila Rybar 9.6.2022Můj krátký rozhovor s justiční stráží po nevpuštění do soudní síně. Rozhovor se státním tajemníkem MSp Mgr. Lišákem (7.6.2022) – slib nesplnil, nezavolal, dnes dopoledne už telefon nezvedal. Mgr. Rybář si nepřál být fotografován na chodbě soudu. Mgr. Roztomilá přišla tentokrát v černém – symbolické, jakoby šla na vlastní pohřeb, stejně jako soudkyně Bochňáková. Obávám se, že obě by si za své intelektuální „výkony“zasloužily spíše než Pankrác Bohnice, kde by jejich rozumové schopnosti pacienti jistě s pochopením ocenili…

Ing. Gába má navíc zaplatit své bývalé manželce 15.000,-Kč „bolestného“?! Proč tak málo za takovou „těžkou“ újmu na zdraví?!

***

Přikládám moji emailovou komunikaci s MUDr. Romanem Šmuclerem!

***

Skutečné právo, elementární zdravý rozum a dobré mravy reprezentovali ing. Gába a Mgr. Straka. Soudkyně a státní zástupkyně příkladně ukázaly mravní a morální úpadek české justice. Veřejnoprávní média se opět nedostavila, resp. žádná, ačkoliv byla mnou informována, včetně ČTK, programového ředitele ČT Milana Fridricha (studoval v Leningradu) a desítek známých novinářů jako Jindřicha Šídla a dalších. Příjem informací pravidelně potvrzují, ale odvahu informovat veřejnost nemají. I jejich nezávislost má své hranice.  

Symbolicky jsem se dostavil v tričku s vlajkou USA, potřísněnou krví a citacemi s Americké ústavy – svoboda nebyla nikdy zadarmo. Daroval mi ho Ctirad Mašín a James Jakoubek z Clevelandu. Na pohřbu Ctirada v roce 2011 jsem položil k jeho rakvi růže od Marty Kubišové a Věry Čáslavské (V Žebráku jsem potkal cca desetiletou začínající sportovní gymnastku, jméno Věry Čáslavské jí nic neříkalo…). Ve vládním speciálu MO na mne místo nezbylo, ačkoliv jsem se hlásil mezi prvními (letenka mne stála 40.000,-Kč). Jako jediný novinář jsem pořídil třídílné, kompletní zpravodajství.

 

Jan Šinágl, 9.6.2022

Mezinárodně uznávaný nezávislý novinář, publicista, politolog, t.č.  postihován v zemi EU (za svobodu slova a právo veřejnosti na informace) na majetku i zdraví. Angažovaný občan, dvacet let hájící pravdu, spravedlnost a zachování demokratických hodnot. Občan České republiky a Švýcarské konfederace, respektovaný demokratickými občany Evropy. 30 let života v totalitě, 20  let v demokracii, 20 let v postotalitě.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-2 #15 Jan Šinagl 2022-09-06 13:43
Dobrý den,

Lhůtu na vypracování rozsudku a protokolu ve věci "ublížení na zdraví" jsi JUDr. Bochňáková prodloužila z 23.6. do 30.9.

S pozdravem

M. Gába
6.9.2022
P.S.
Co si soudkyně Bochňáková sama nadrobila, bude muset i sama ztrávit. Odůvodnit neodůvodnitelné bude vyžadovat velkou fantazii a pomoc mnoha spolupachatelů na tomto justičním zločinu na zcela nevinném člověku. Jeden z nich je i MUDr. Igor Dvořáček. Nepochybně i na vyšetření mého TO bude PČR Ostrava potřebovat také měsíce, ne-li roky. Příliš lidí je v ohrožení a systém "padajícího hovna" visí nad každým jako Damoklům meč. Vše má svůj čas! JŠ
-4 #14 Jan Šinagl 2022-06-24 16:19
Dobrý den, pane Koutníku,

v televizi jsem zaslechl, že se zajímáte o kauzu DOZIMETR resp. o cinknutý znalecký posudek na nesvéprávnost pana Redla.

Nic neobvyklého v naší zemi. Sám bych Vám mohl o tom vyprávět, jak ostravská policie, Mgr. Roztomilá z OSZ Ostrava a JUDr. Bochňáková z OS Ostrava chtějí ututlat neskutečný podvod lékařů KÚČOCH FN Ostrava a nepravdivý znalecký posudek MUDr. Dvořáčka přednosty ÚSL FN Ostrava tím, že přibíraly znalce, které pojí přátelský nebo pracovní vztah s těmito lékaři, aby jim to přikryli. Což se jim na 8. pokus podařilo za přispění soudní znalkyně MUDr. Duchaňové a znalce stomatologa doc. MUDr. Romana Šmuclera prezidenta ČSK!!!

O mé kauze píše europoslanec Tomáš Zdechovský, reportérka týdeníku REXLEX Adéla Knapová a novinář Jan Šinágl.
zdechovsky.blog.idnes.cz/.../
zdechovsky.blog.idnes.cz/.../

sinagl.cz/.../...

sinagl.cz/.../...

Pokud byste měl zájem o podrobnosti, stačí se ozvat, rád Vám je poskytnu.

Děkuji a s pozdravem

Ing. Marek Gába
603192004

Příloha: REFLEX Gába, 21.10.2021 - Ženství jako důkaz.

Od: Ing. Marek Gába
Komu:
Datum: 24. 6. 2022 13:43:12
Předmět: Znalecké posudky na objednávku
-9 #13 Jan Šinagl 2022-06-17 10:13
Naprosto souhlasím s tímto vyjádřením Spolku Šalamoun o Ostravské justici a o znalci MUDr. Dvořáčkovi, který vypracoval na mého syna Ing. Gábu nepravdivý a hrubě zkreslený znalecký posudek. MUDr. Dvořáček je v poradním orgánu předsedy Krajského soudu Ostrava, pro obor zdravotnictví, což o něčem vypovídá. Bohužel ani práce policie a státní zástupkyně nebyla v tomto případě standardní a neodpovídala principům právního státu. O tomto případu mého syna se píše na: www.sinagl.cz

Josef Gába
16.6.2022
-8 #12 Jan Šinagl 2022-06-14 11:07
-------- Původní zpráva --------
Od: Roman Šmucler
Datum: 14.06.22 8:59 (GMT+01:00)
Komu: "Ing. Marek Gába"
Cc: Jiřina Šimůnková
Předmět: Re: 71 T 64/2021

Hezký den,
zadarmo a ve svém volném čase jsem se tím zaobíral a fakt jsem Valm minimálně neublížil, myslím, že jsem jsem Vám pomohl.

BR Roman Smucler
-10 #11 Jan Šinagl 2022-06-14 09:33
Not read: OS Ostrava 1.6.2022: Justiční bezpráví v kauze ing. Marka Gáby už překročilo všechny myslitelné meze a hranice!...

Vaše zpráva

Komu: Šídlo, Jindřich
Předmět: OS Ostrava 1.6.2022: Justiční bezpráví v kauze ing. Marka Gáby už překročilo všechny myslitelné meze a hranice! - Reinhard Heydrich zachránil život mému tátovi
Odesláno: 2. června 2022 19:14:29 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň

byla odstraněna bez přečtení dne 14. června 2022 9:21:15 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň.
***
I šéfredaktor Seznam.cz má své hranice, doufejme, že jen z přepracovanosti ? J.Š.
-8 #10 Jan Šinagl 2022-06-14 09:29
---------- Původní e-mail ----------
Od: Ing. Marek Gába
Komu: Roman Šmucler
Datum: 14. 6. 2022 8:38:53
Předmět: Re: 71 T 64/2021

Vážený pane docente,

jak jsem avizoval, vůbec jste mi nepomohl!

sinagl.cz/.../...

Podáme odvolání, dovolání a ústavní stížnost.

S pozdravem

M. Gába

---------- Původní e-mail ----------
Od: Roman Šmucler
Komu:
Datum: 30. 3. 2022 7:40:16
Předmět: Re: 71 T 64/2021

Vážený pane inženýre Gábo,

Osobně jsem věnoval mnoho a mnoho hodin Vašemu případu, nedostal jsem za to ani korunu. Vůbec nevidím důvod, proč bychom se tím měli dále zabývat a platit další náklady. S meritem Vaší věci to vůbec nesouvisí. Kdybyste si pořádně přečetl, co jsem napsal, byl byste rád, že jsem Vám pomohl.

S pozdravem

docent Roman Šmucler


Od: Jiřina Šimůnková
Datum: úterý 29. března 2022 14:49
Komu: Roman Šmucler
Předmět: FW: 71 T 64/2021

Pane docente,

oslovil mě Ing. Gába – prohledávám poštu a zjistím co jsme kdy kam posílali a pak mu to můžu napsat?

Děkuji JŠ

From: Ing. Marek Gába
Sent: Monday, March 28, 2022 4:55 PM
To: Jiřina Šimůnková
Subject: Re: 71 T 64/2021


Vážená paní Šimůnková,

dnes u OS Ostrava proběhl výslech znalce doc. MUDr. Romana Šmuclera v mé trestní věci.

Jelikož pan docent neřeší administrativní věci, nebyl schopen odpovědět náš dotaz obhajoby, kdy jste soudu zaslala spis a znalecký posudek pana docenta z 12.5.2021?

Ve spisu je k tomu založen úřední záznam s datem doručení soudu 14.5.2021, což by odpovídalo odeslání 12.5. nebo 13.5.

Mohl bych Vás touto cestou požádat o potvrzení, zda tomu tak skutečně bylo?
Za odpověď předem děkuji.

S pozdravem

Ing. Marek Gába

603192004
-10 #9 Jan Šinagl 2022-06-10 15:57
Byl jste dobrej. Váš přednes se mi líbil. Škoda toho výsledku, ale ten byl prostě očekávatelný.

Mgr. Straka
-11 #8 Jan Šinagl 2022-06-10 15:53
Dobrý den,

Poslouchal jsem nahrávku ze soudu ing. Gáby. Co to mělo být? Ta soudkyně má za vzor proces s Miladou Horákovou? Vyřiďte prosím ing. Gábovi moji podporu.

Mgr. Pavel Procházka
-11 #7 Jan Šinagl 2022-06-10 15:50
To je opravdu neuvěřitelná komedie.

JUDr. Jana Barvíková
-12 #6 Jan Šinagl 2022-06-10 15:48
Hezký večer,

pro informaci přeposílám mailovou komunikaci s ředitelem ZŠ Jugoslávská, kam chodily moje děti.

To jen potvrzuje, že exmanželka sdělovala třídním učitelkám našich dětí a své ředitelce Fialové a její zástupkyni Vaňkové svoji vylhanou verzi.

M. Gába

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)