Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.07.2019 23:40
  Tehdy za nácků se také obchodovalo s hnědou totalitou. Zvláště ...

  Read more...

   
 • 17.07.2019 18:32
  Vzpomeňme na zpěvačku a slavnou filmovou herečku MARLEN ...

  Read more...

   
 • 16.07.2019 08:38
  Mnozí ohnuli páteř, ale mnozí ji také dokázali narovnat.

  Read more...

   
 • 15.07.2019 09:18
  Tomáš Pecina: Karel Gott byl po celá 70. léta symbolem ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 10:58
  V jednotě proti Babišovi jako za komunistů! Ten člověk musí být ...

  Read more...

   
 • 08.07.2019 09:06
  Na tom přece nemůže být nic až tak složitého, chce to udělat ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Platforma EPS logoAktualizováno 28.12.2017: Události ČT 27.12.2017 (poslední 31 zpráva?!) - Rehabilitace pro bývalé občany NDR - žádná informace o zahájení vyšetřování německou policií, které se týká i Štrougala, Jakeše a Colotky, ani o tom, že viníci barbarské smrti Hartmutha Tautze ještě žijí nepotrestáni v Bratislavě! J.Š.

… Winkelmannová dosavadní po­stup německých vyšetřovatelů vítá. „Dosud se žádné oficiální nebo akademické místo v České ani Slovenské republiceTautz Hartmuth neodváži­lo zkonstatovat, že se jedná o ne­promlčitelné činy,“ uvedla. V průběhu více než 50 let zahy­nulo během snahy o překročení československé hranice podle Úřadu dokumentace a vyšetřová­ní zločinů komunismu (ÚDV) nejméně 282 lidí, někteří po zása­hu elektrickým proudem, jiní byli zastřeleni. Neoficiální čísla uvá­dějí dokonce až 500 osob. Na hra­nicích zemřelo dle statistik ÚDV rovněž nejméně 584 vojáků. Z nich 11 bylo usmrceno uprchlí­ky a 185 spáchalo sebevraždu…. Oznámení míří zhruba na 70 českých a slovenských ob­čanů. Mezi nimi je bývalý šéf KSČ Miloš Jakeš a někdejší ko­munističtí premiéři Lubomír Štrougal a Peter Colotka. …

* * *

PRAHA Nejméně 282 lidí zahynulo v letech 1948 až 1989 při pokusu o překročení hranice tehdejšího Československa. Také naši sousedé žijící před rokem 1989 ve východní části rozděleného Německa toužili po svobodě. Přes naše hranice se chtěli dostat do Rakouska. Mnozí marně.

Kromě čtyř řadových pohraničníků nebyl za střelbu po emigran­tech v Česku nikdo odsouzen. V budoucnu by ale mohly být dal­ší osoby potrestány v zahraničí. Zabíjení německých občanů na železné oponě totiž nyní začala vyšetřovat bavorská policie. Trestní oznámení k německé­mu nejvyššímu spolkovému stát­nímu zástupci podala loni Platfor­ma evropské paměti a svědomí, jež se zabývá koordinací studia a vyrovnáváním se s totalitní minulostí. Oznámení míří zhruba na 70 českých a slovenských ob­čanů. Mezi nimi je bývalý šéf KSČ Miloš Jakeš a někdejší ko­munističtí premiéři Lubomír Štrougal a Peter Colotka.

Uplynul rok a čtvrt a německá policie zahájila vyšetřování. Je tomu tak vůbec poprvé, kdy náš západní soused šetří usmrcení svých občanů v zahraničí v době komunismu a kdy jsou tehdejší vysoce postavení funkcionáři vyšetřováni třetí zemí.

Historický práv­ní průlom.

Bavorská kriminální policie začala vyšetřovat zabíjení německých uprchlíků na hrani­cích někdejšího Československa. Žádný stát dosud komunistické pachatele z jiné země nestíhal. Zá­roveň Německo nikdy nešetřilo usmrcení emigrantů z NDR ve vý­chodním bloku, kteří se přes naše území chtěli dostat do Rakouska.

„Konečně padají neviditelné hranice bývalého východního blo­ku a spravedlnost se stává více a více univerzální hodnotou," okomentovala pro Lidovky.cz výkonná ředitelka Platformy evrop­ské paměti a svědomí Neela Winkelmannová.

Stalo se tak více než rok a čtvrt poté, co Platforma podala v Ně­mecku trestní oznámení na 67 představitelů tehdejšího česko­slovenského komunistického reži­mu. Učinila tak proto, že tuzem­skými soudy byly za střelbu na hranicích dosud potrestány v Čes­ku pouze čtyři osoby, dvě podmí­něně a dvě nepodmíněně. Nejvyšší spolkový státní zá­stupce již označil úmyslné zabíje­ní neozbrojených civilistů na že­lezné oponě za mezinárodní zlo­čin. Došlo podle něj totiž k zásad­nímu porušení lidských práv na ži­vot a svobodu pohybu.

„Jsou to nepromlčitelné činy“

Winkelmannová dosavadní po­stup německých vyšetřovatelů vítá. „Dosud se žádné oficiální nebo akademické místo v České ani Slovenské republice neodváži­lo zkonstatovat, že se jedná o ne­promlčitelné činy,“ uvedla. V průběhu více než 50 let zahy­nulo během snahy o překročení československé hranice podle Úřadu dokumentace a vyšetřová­ní zločinů komunismu (ÚDV) nejméně 282 lidí, někteří po zása­hu elektrickým proudem, jiní byli zastřeleni. Neoficiální čísla uvá­dějí dokonce až 500 osob. Na hra­nicích zemřelo dle statistik ÚDV rovněž nejméně 584 vojáků. Z nich 11 bylo usmrceno uprchlí­ky a 185 spáchalo sebevraždu.

Oznámení z loňského roku se týká například smrti východoně­meckého uprchlíka Hartmuta Tautze, který byl před 30 lety při pokusu o útěk do Rakouska na hranici u Bratislavy roztrhán psy pohraničníků. Další z obětí je Ri­chard Schlenz, jemuž se v roce 1967 povedlo přeplavat Dunaj u Děvína a byl českým pohraničníkem zastřelen až na rakouském břehu. Mezi usmrcené patří rov­něž Johann Dick z Bavorska, kte­rý byl v roce 1986 při pátrání strá­že po polských uprchlících stře­len na německém území, odtažen na české a zemřel při převozu do nemocnice.

Případ dostal na starosti Bavor­ský zemský vyšetřovací úřad v Mnichově. Tamní vyšetřovatelé jej ale prozatím nechtějí komento­vat. Německé soudy již v minulosti potrestaly přes 150 lidí za zabíje­ní na vnitroněmecké hranici. S podmínečnými tresty byli od­souzeni nejen vojáci, kteří byli po­věřeni střelbou, ale také zástupci vyšších pater velení.

LN, Robert Sattler, 19.12.2017

* * *

Včera se Události ČT věnovali přes 2 min. - Rok po teroristickém útoku v Berlíně – chápu smutek a kritiku Čecha, který ztratil manželku. Na druhé straně nelze uhlídat dokonale vše při potenciálním množství atentátníků. Obávám se, že PČR by dokázala jen zlomek toho, co dokázala a dokazuje německá policie. Čech požaduje nalezení a spravedlivé potrestání viníka smrti své ženy – policie a státní orgány konají. Na druhé straně rodiče Hartmutha Tautze čekají už 30 let na potrestání stále žijících pohraničníků, kteří nesou vinu za jeho otřesnou smrt a neposkytnutí včasné lékařské péče. Chtělo by se říci: „Jiná země, jiný mrav, jiná země jiná policie.“

 

Jan Šinágl, 20.12.2017

* * *

Trestní oznámení na 67 českých komunistických zločinců, včetně Jakeše, Štrougala a Colotky, bylo podáno v Německu dne 18.8.2016!

Dnes bylo podáno trestní oznámení na komunistické zločince JUDr. Lubomíra Štrougala a spol.

Podáno trestní oznámení na KSČM

Tisková zpráva Platforma již našla hroby šesti ze třinácti polských obětí, za jejichž smrt elektrickým proudem odpovídá Lubomír Štrougal

Tisková zpráva: Platforma vyžaduje rozsáhlou diskusi a změnu stálé expozice Domu evropských dějin v Bruselu

Tisková zpráva: Výzva k bývalým uprchlíkům NDR, kteří byli v Československu zatčeni do roku 1989, aby požádali o rehabilitaci a odškodnění

Němci posílají nacistické zločince do vězení dodnes. My komunistické ani nesoudíme

Tisková zpráva: Němečtí vyšetřovatelé nazývají zabíjení uprchlíků na hranicích ČSSR mezinárodním zločinem a navrhují u zodpovědných velitelů kvalifikaci vraždy. Činy tedy nejsou promlčené.

Průlomové rozhodnutí soudu v Bratislavě: Usmrcení uprchlíka byl zločin, rodina má nárok na náhradu škody!

Platforma vyzývá k minutě ticha za ženy popravené, zabité, uvězněné, mučené a pronásledované za komunismu

Tisková zpráva Průzkum: dvě třetiny středoškoláků si nemyslí, že jsme se dostatečně vyrovnali s totalitou; studenti chtějí zlepšení výuky dějepisu

Brno 19.2.2016: Spravedlnost pro nepromlčitelnost zločinů komunismu!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share

Komentáře   

+1 #2 K. Mrzílek 2018-01-14 21:22
Díky Platformě svědomí vedené ředitelkou Dr. Nelly Winkelman, se začína spolupracovat s Němci na vraždách českých a východoněmeckýc h uprchlík přes české hranice do zápdního Německa a Rakouska. Na vraždách, které podepsali vysocí představitelé KSČ. Celá desetiletí se to zamlčovalo, jakoby vraždy byly promlčitelné. Nejsme schopni se postavit. Čeští Soudci opět jako vždy čekají až někdo jiný místo nich se začne starat o nepromlčitelné zločiny.
+4 #1 K. Mrzílek 2017-12-20 10:28
Národ který na svém území nebojoval nemůže být statečný.Vždy čeká až co udělají jiní za něj.Tak je to i se zabíjením českých lidí na hranicích českými lidmi v uniformách, kteří na to dostali povolení od nadřízených. Vzhlem k těmto okolnostem nejsme schopni odsoudit vlastní činy.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)