Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út říj 19 @14:00 -
ÚS ČR: Robert Tempel
pá říj 22 @09:00 -
OS Praha 1: JUDr. Zdeněk Altner

Nejnovější komentáře

 • 17.10.2021 14:05
  Dne 14.10.2021 jsem poslal ČT dotaz po telefonickém rozhovoru ...

  Read more...

   
 • 17.10.2021 10:44
  EB: Andrej Babiš vyhodil 18 ruských špionů a rozbil dvě ...

  Read more...

   
 • 17.10.2021 10:44
  Kdyby mohli Piráti do nové koaliční smlouvy prosadit tento ...

  Read more...

   
 • 17.10.2021 10:43
  Kdo vyhrál? Na otázku „Kdo vyhrál české parlamentní volby?“ lze ...

  Read more...

   
 • 17.10.2021 09:26
  Fialova (ne)ziskovka, Berreta, Kalouskovy padáky, Izip ...

  Read more...

   
 • 17.10.2021 09:20
  Inu bahno je bahno, nejen v rybníce... MUDr. Vít Mareček

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Fortyn Karel

Aktualizováno: Odpověď Vlády ČR – 5.6.2018, Odpověď Senátu – 7.6.2018 J.Š.

Tento článek bude zaslán: Vládě ČR, MZ, MF, Ústavnímu soudu ČR, prezidentu ČR, předsedovi Sněmovny, předsedovi Senátu, Výboru pro zdravotnictví Sněmovny, Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, ČSAV, Ústavu organické chemie a biochemie AV v Praze, Masarykovu onkologickému ústavu v Brně, ČLK, WHO v Praze a gen. řediteli ČT.    

Dopis ministru zdravotnictví MUDr. Svatopluku Němečkovi (27.2.2016) – Odpověď MUDr. Martiny Novotné, ředitelky odboru zdravotních služeb MZ (1.4.2016 – poštou došlo 19.4.2016) - Dopis ministru zdravotnictví Mgr. Adamu Vojtěchovi (10.1.2018) - Odpověď prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc, Ph.D. náměstka ministra pro zdravotní péči (19.2.2018) – Odpověď MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D, MPH, ředitelky kanceláře WHO v ČR (5.5.2016)

… devitalizace je „Non lege artis“ - nevyzkoušená“. Lež jako věž. Tragické rozhodnutí pro třicet tisíc pacientů ročně, kteří umírají na lékařskou pýchu! Lékaři nejsou obyčejní lidé. Oni pacienty nezabíjejí. Jen je nechávají zbytečně umírat. Na celém světě. Tolik pacientů, co oni nechají umírat, nepadlo ve válkách na celém světě a v celé historii. …

MUDr. Karel Fortýn objevil a úspěšně aplikoval metodu devitalizace už před více než šedesáti roky. Dnes je tato metoda zakázána a zbytečně tak umíraly a stále umírají miliony lidí po celém světě. Její spolehlivost a účinnost byla prokázána nejen dr. Fortýnem, ale i pokusy nařízenými MZ. To se neočekávaných výsledků zaleklo a metodu zakázalo lékařům používat v rozporu se zásadami WHO. Lékař smí použít jakoukoliv metodu pro smrtelně nemocného pacienta, pokud má jeho souhlas a všechny dosavadní metody léčby selhaly. Dobré je jen co je drahé. Co je levně a účinné se zakazuje. Dnes tato metoda zachraňuje život pouze zvířatům…

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Pavel Majer vedoucí projektu, Zdeněk Holomský ředitel, Lukáš Tenora výzkumník...

 

 

* * *

MUDr. Karel Fortýn, autor objevu století v boji proti rakovině, řekl Právu: „Vytýkali mně, že mi lidi neumírají.“ ...

* * *

Ministerské příčiny a výmluvy, vedoucí k odmítání devitalizace a k hromadnému vymírání.

1. Po operaci nesmí v těle pacienta nic zůstat, nastala by sepse a smrt. Prastará poučka, sloužící začínajícím studentům k jakémusi vzniku pocitu hrdosti na lékařství. Je v tom jedno ukryté tajemství, které běžně není možné odhalit. Sepse samozřejmě nastane a škodí, když po operaci zůstane v těle pacienta zapomenutý tampón, nůžky, atp. Když ale zůstane v těle organická věc, nějaká část vlastního těla pacienta, tu by sice nastala sepse, ale zareagoval by imunitní systém, a ten by septické buňky, jednu po druhé, tiše odstranil. Člověk by zůstal zdravý, nikdo by se o této práci imunitního systému nedověděl. Opravdu. Tak to je. Imunitní systém nehlásí, že požírá sepsí napadené buňky. A tak poučka „funguje“, aniž si kdo tuto výjimku uvědomí. Proto poučka přežila staletí a stala se příčinou hysterie proti devitalizaci. Devitalizace je zřejmě první případ, kdy cílevědomě necháváme v těle pacienta umrtvenou tkáň. A nastal pokřik, že to nejde, nastane sepse a smrt.

2. Po devitalizaci se zcela samočinně a bez vlivu lékařů uplatňuje práce imunitního systému na – v těle ponechaném - devitalizovaném nádoru. Ve Švýcarsku žijící imunolog Kalina projevil v nedávno vyšlé knize o devitalizaci „Dobytí rakoviny – dlouho ignorovaný průlom“ (anglicky) obavy, že se musí dávat pozor, aby po likvidaci devitalizovaného nádoru nezačal imunitní systém likvidovat zdravé buňky těla. Tyto obavy nesdílím. IS si nevšímá tělových buněk, protože mají pro celé tělo jednotný kód. Mají jej i rakovinové buňky: stejný, jako buňky zdravé. Proto si jich IS nevšímá, a nechá člověka umřít. Jakmile jsou ale po devitalizaci rakovinové buňky napadeny sepsí, pak (přestože a protože mají kód vlastního těla) - je likviduje. Na buňky jiného těla (cizí kód), by nereagoval, on je tu pro toto tělo. Ostatní imunitní buňky se sepsí bojují, ale neubrání je. (Pozor: tohle je moje neověřená domněnka). Buňky IS nemají důvod se pustit do buněk zdravých, jak se obává imunolog pan Kalina. Ještě jednou opakuji, že je to můj neověřený vývod ze zde probíhajících dějů. Domnívám se, že to tak musí být, protože se nestalo při stonásobném léčení devitalizací, (Neposlušní lékaři včetně Dr. Fortýna), že by imunitní systém napadl zdravé buňky těla. Bílé krvinky – (T-leukocyty), a další požírací buňky, prostě konají svou práci, aniž to hlásí Ministerstvu zdravotnictví. (Nechci se plést odborníkům do kšeftu, ale napíši to: myslím, že probíhající sepse, i když jsou buňky hned požírané, by se mohla dát zjistit. (teplota, a p.) A ještě: Domnívám se, že kdyby onkolog 90% nádoru odebral, těch 10% by jistě vyvolalo požírání imunitním systémem – a byl by se zahojením nádoru hotov za pár dní! Zkrátka devitalizace je zázračná metoda!

3. Případ jednoho chirurga onkologa. Dal jsem mu svou studii o devitalizaci, aby si to přečetl a řekl mi svůj názor. Po týdnu mi řekl, že je to pěkné, ale je to nelékařské, alternativní, a to on nedělá. Rozumíte tomu? Lékař je tak zarytým nepřítelem alternativní, jedině účinné medicíny, že když se mu jenom sní o tom, že ojedinělá a zázračná metoda by mohla být alternativní, nepoužije ji pro záchranu života.

4. Existují dva doklady WHO, vyjadřující se k roli lékaře. První je tzv. Helsinská deklarace z roku 1964. Říká, že neexistují-li užívané postupy léčení, nebo nejsou spolehlivé, musí mít lékař možnost po souhlasu pacienta použít jinou, i nevyzkoušenou metodu, jestli je naděje na jeho uzdravení, anebo zmírnění utrpení.  Druhou je Fortalezská deklarace z roku 2013, kde je přidáno jen to, že u operace má být expert, dohlížející na průběh operace. Pro případ devitalizace nádorů je to ovšem zbytečné, protože se operace liší od chemoterapie pouze v tom, že devitalizovaný nádor se nevyjímá, ale ponechá v těle pacienta. Pak je zhojení nádoru jen věcí IS.

5. Po chemoterapii umírá přibližně každý čtvrtý pacient, včetně těch, kteří přijdou pozdě, a je jisté, že smrt u nich nastane dřív, než je délka léčení chemoterapií. Ti nejsou léčeni, dostanou jen prášky od bolesti a čekají na smrt. Ani zde nejsou pohlaváři lékařů natolik lidští, že aspoň v takovém případě by ponechali na vůli onkologa, aby po domluvě s pacientem nádor devitalizoval. Nemůže se přece stát nic, co by bylo horší, než smrt, které je pacient stejně vydán na pospas. Jasný důkaz, že jakási lobby v českém zdravotnictví nechce připustit, aby se devitalizace vyzkoušela a používala. Jinak řečeno, nevadí jim, že ti lidé zcela jistě zemřou a mohli by být zachráněni, či byla by devitalizace aspoň ověřena.

6. Takto by mohli devitalizaci bez nejmenšího nebezpečí odzkoušet, ale ani se o to nepokouší. Tím vedou veřejnost k závěru, že to dělají kvůli vysokým vedlejším „tajným“ a nezdaněným příjmům od farmakologické lobby. Je s podivem, že ač veřejnost o této tragické záležitosti ví nejméně od roku 2012, a část veřejnosti ví, že ty příjmy jsou za ignoraci devitalizace, je stále na všech frontách – od policie po justici ticho a mrtvý klid.

7. Od roku 1957 až do 2001 zdravotnické vedení odmítalo i přes 29 úspěšných pokusů MUDr. Karla Fortýna, devitalizaci připustit, protože věřilo pomýlené poučce, že nastane sepse a smrt. Od roku 2001 je postoj vedení zdravotnictví k devitalizaci naprosto zběsile nepřátelský. Donuceni veřejností v tom roce vyzkoušet devitalizaci, sehráli s veřejností sprosté divadlo. Napřed se pokusili prokázat, že po devitalizaci lidé umírají. Tak, že ke zkoušce nevzali normální pacienty, ale jenom takové, u nichž proběhla neúspěšná chemoterapie (a MUDr. Fortýn zakázal používat devitalizaci po chemoterapii). Zkoušelo se s těmito již odepsanými pacienty.

Účel zkoušky: Zda vznikne po devitalizaci sepse. Ukázalo se, že ani po dvou měsících nikdo z pacientů nezemřel na devitalizaci. Když zkoušející lékaři Antoš a Žaloudík řekli novinářům Práva, že je už vyhráno, že sepse dosud nenastala, (oni tehdy velmi fandili devitalizaci), rozhodla Vědecká rada ministerstva zdravotnictví zkoušení přerušit,“protože devitalizovaní pacienti umírají“. Oni sice nějací skutečně zemřeli, ale na infarkty a vyčerpanost organizmu – vybrali přece pacienty nad hrobem, po neúspěšné chemoterapii ponechané na pospas smrti.) Všimněme si působení té pomýlené poučky z bodu jedna. Stoupenci devitalizace (Antoš a Žaloudík) tvrdili, že sepse nenastala. Ona nastala, ale – jak my už víme - smrt nenastala, protože IS požíral sepsí napadené buňky.

8. Při „zkoušení“ devitalizace v roce 2001 (objevené MUDr. Karlem Fortýnem CsC, už v roce 1957 !), se událo toto: Zkouška byla vynucena veřejností a ministr zdravotnictví s Vědeckou radou stanovili podmínky zkoušení tak, aby zkouška dopadla co nejhůř. Jako pokusné pacienty vzali takové, kteří byli po neúspěšné chemoterapii (natruc podmínkám Dr. Fortýna). Zakázali devitalizovat nádory a dovolili jen metastázy. (Natruc další podmínce Dr. Fortýna - devitalizovat hlavní nádor, nikdy metastázy.) Byli tedy devitalizováni nesprávní pacienti a nesprávně. Výsledek zkoušky: ukázalo se, že pacienty po chemoterapii je možno ještě devitalizovat: na devitalizaci nezemřel, ani jeden pacient.

9. Při zkoušce v r. 2001 se mělo ověřit, zda nastane sepse. Sepse nutně nastává po několika hodinách, maximálně po dvou dnech. Provedla se tedy devitalizace (MUDr. Jan Žaloudík v Brně, prof. František Antoš v Praze na Bulovce, a v IKEM). Celkem asi u padesáti pacientů. Víc, než dva měsíce se čekalo, zda nastane sepse. (My víme, že nastala. Jinak by imunitní systém nefungoval.) Ale nikdo z lékařů to nevěděl. Všichni byli a snad dosud jsou, zatíženi tou platnou, ale nesmyslnou poučkou, že musí nastat sepse a smrt. Ani ti dva naši stoupenci devitalizace nevěděli, že IS pohlcuje sepsí napadené buňky, i když se to nedalo zjistit ani prohlídkou těl zemřelých. V rozhovoru s reportéry Práva se pochlubili, že „je už víceméně vyhráno“, protože víc, než dva měsíce po devitalizaci ani jeden zkoušený pacient nezemřel na následky devitalizace. (Pokud někteří zemřeli, bylo to na infarkt, nebo na vyčerpání organizmu.) Po tomto rozhovoru nastala porada Vědecké rady s ministrem Bohumilem Fischerem. Co s tím uděláme? Zkouška dopadla dobře pro Fortýna! My jsme prohráli, protože sepse nenastala ani po dvou měsících, ačkoliv my tvrdíme, že nastane po jednom či dvou dnech. Musíme to nějak zaonačit. Přerušíme zkoušku. Důvod? Nenecháme lidi trpět! Umírají! I stalo se. Až do příštího roku byly pořád nějaké porady a 2002 se rozhodli.                              

Zkouška se zastavuje, pacienti umírají. Devitalizace se neosvědčila, zakazuje se pod trestem odebrání lékařské licence. A tak je tomu až dosud. Na moje urgence odpovídají, že devitalizace je „Non lege artis“ - nevyzkoušená“. Lež jako věž. Tragické rozhodnutí pro třicet tisíc pacientů ročně, kteří umírají na lékařskou pýchu! Lékaři nejsou obyčejní lidé. Oni pacienty nezabíjejí. Jen je nechávají zbytečně umírat. Na celém světě. Tolik pacientů, co oni nechají umírat, nepadlo ve válkách na celém světě a v celé historii.

10. Zatím neumím vysvětlit, jak je možné, že požírací buňky IS se při devitalizaci vrhají i na buňky metastáz. Ty přece nejsou devitalizované, nemají důvod nechat se rozkládat sepsí, a přesto se to děje. Mám jedinou myšlenku. Roli v tom hraje jakási závislost metastáz na hlavním nádoru. Je možné, že dostávají výživu a životaschopnost z hlavního nádoru, a když ten skončí, vrhne se na ně sepse. Víc vám zatím říci nemohu.

 

15. ledna 2018, Ing. Stanislav Vrbík, Zálešná 4057, 760 01 Zlín.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Tel.: +420 602 563 464

* * *

Vážený pane náměstku ministra Prymulo,

 

Dostala se mi do rukou kopie Vašeho dopisu o zakázané metodě devitalizace (devaskularizace) nádorů. Jsem přítelem a spolupracovníkem pana Jana Šinágla a Váš dopis jsem si od něj vyžádal.

Jste v roli nováčka, který nemá ze své praxe žádné poznatky a je závislá na názorech jiných lidí. Proto Vám vysvětlím své názory na devitalizaci, jak jsem je poznal od televizního programu Ostrava, z korespondencí s několika vedoucími oddělení léčebných metod vašeho ministerstva, a stálého sledování dějů v onkologii. Je to množství poznatků takové, že Vám je nemohu předat písemně. Napřed poopravím Vaše názory ze zmíněného Vašeho dopisu.

1. Píšete, že metoda získala úspěch na prasatech. A všichni lidé z MZ by Vám řekli, že co je vhodné pro prasata, není vhodné pro lidi. Zkoušení na prasatech mne nezajímá. Metoda byla se stoprocentním úspěchem před prasaty ověřena na lidech objevitelem (1957!) devitalizace MUDr. Karlem Fortýnem na 29 operovaných lidech. Po ministerských pokusech v roce 2001 (ministerstvo tvrdí, že se nekonaly), kdy ministr Fischer vydal (2002) přísný zákaz devitalizace, nezjištěný počet naštvaných lékařů, operoval lidi tajně. Pokusy byly úspěšné, jinak by kolem toho byl pěkný tanec. Myslím, že jich bylo aspoň sto. Jednoho z těch lékařů jsem znal. Já osobně jsem vyléčil z rakoviny prostaty svého otce (asi 1996), a měl jsem štěstí, že to bylo amatérskou duchovní terapií, takže postih se nekonal. Ale lékař, co ho poslal domů umřít jenom opakoval, že je to neuvěřitelné, ale bez otázek. Nezájem! (Jsem laik a je mi 84 let.) Pane Prymulo, když se pohybujete v lékařství: Znáte Helsinskou deklaraci WHO z roku 1964? Zpaměti: Lékař může po dohodě s pacientem použít i neodzkoušenou metodu k záchraně života, nebo zmírnění utrpení pacienta. Jak to, že je devitalizace zakázaná? Já to vím: je to zvůle českých vedoucích lékařů a toho ministra. Kdybych měl víru v český soudní systém, dávno bych je zažaloval. Desetitisíce za loutkový soud bych si nemohl dovolit.

2. Pane doktore, víte proč čeští lékaři 2x zakázali devitalizaci? V obou případech pro hloupou poučku, kterou vám vtloukli na fakultě do hlavy: Po operaci musí být tělo pacienta důkladně uklizeno, aby tam nic nezůstalo, protože by nastala sepse a pacient by zemřel. Já, jako laik Vám, lékaři říkám: To neplatí pro devitalizovaný nádor, ani pro nějaké kousky tkáně pacienta: Imunitní systém nereaguje na tampóny, atd. požíracími buňkami, ale jinými složkami imunity. Pokud najde sepsí napadené vlastní buňky těla, požere je. To je tak trochu můj objev, a ten platí. IS je dílo stvořitele. Bez něj bychom nepřežili ani hodinu v tomto různými agresory nasyceném prostředí. Toto je situace s umrtveným nádorem, ponechaným v těle. Sepse jej napadne, a IS buňku po buňce, jak jsou napadány, požere. Buněk je konečný počet, tak dojde k likvidaci, zhojení celého nádoru.

Lékaři toto zřejmě nevědí! Poučka jim leží na mozku. Důkaz: Zkoušení v roce 2001 (které se prý nekonalo). Ministr s vědeckou radou, donuceni veřejností zkoušet devitalizaci, dali přivézt do 4 vybraných nemocnic pacienty, ale jaké! Doktor Fortýn dal podmínky pro zkoušení a hned zemřel. Ti páni z VR MZ a ministrem dali pacienty naprosto opačné, než Fortýn řekl. Svezli pacienty, kteří umírali po selhání chemoterapie. Kromě toho, že umírali, neměli hlavní nádory, jen metastázy. Téma zkoušky: Zda nastane sepse. Všichni pacienti byli operováni na metastázách. Doktoři Žaloudík a ………………………) má paměť! Odpovídali novinářům Práva, jak pokus pokračuje. Řekli, že je už je víceméně vyhráno, protože sepse, která naskočí za pár hodin či druhý den, se dosud, po více než dvou měsících neobjevila. Ona se objevila likvidace metastáz pokračovala. Jenomže nebylo to vidět! To asi probudilo ministra a lidi VRMZ. Po dvou měsících umřelo pár lidí na infarkty a vyčerpanost organizmu, ale nikdo nezemřel na sepsi orgánů. Co budeme dělat? My jsme prohráli! Vzpamatovali se, poradili se. Vyhlásili, že lidé umírají a oni je nebudou trápit. Zkouška se přerušuje (aby se nikdy neobnovila). Pak se rok bavili co dělat a přesvědčili lékaře, že se zkouška nepovedla, lidé umírají (na infarkty), a my je nebudeme trápit. Zkouška se nikdy nekonala!                                                                          

2002 vyhlásil ministr Fischer přísný zákaz devitalizace pod trestem ztráty lékařské licence. Tak taková je v Praze lékařská chamraď. A vy jste tam náměstkem.

Tak toto je trocha mých vědomostí o nešťastné devitalizaci. Dál umírá každý třetí až čtvrtý pacient, 28.000 za rok, umírají děti i rodiče, ženy jsou zohyzďovány odběrem prsů, a my lékaři se máme dobře. Každý rok jedeme do nejdražších destinací na dovolenou, platí to farmaceuti, že od nich bereme antineoplastika, co nám chybí? Engel se nám postará o královské platy, co je nám do těch 28.000 mrtvol!

 

14. 4. 2018 Stanislav Vrbík, Zlín

* * *

Výzkumníci z Akademie věd objevili novou protirakovinnou látku

Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd objevili látku, která by mohla pomoci v boji s rakovinou. Podle výzkumníků výrazně potlačuje nádory prsu a účinkuje i proti dalším nádorovým onemocněním. Vývoj je nyní ve fázi klinických testů, informoval ČTK Jiří Neužil z ústavu, který se spolu se svým týmem výzkumem zabývá. Protirakovinná látka nazvaná MitoTam má podle vědců netradiční mechanismus účinku. Průběh laboratorních a preklinických testů se podařilo urychlit díky spolupráci s českým investorem, firmou Smart Brain. Klinická studie již získala povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se provádějí klinické testy. Komplexní výzkum vedl k určení citlivého místa nádorových buněk a navrhl způsob, jak toto místo zasáhnout. Pro efektivní cestu z laboratoře přes patentové řízení ke klinickým testům bylo podle ústavu klíčové zapojení zakladatele Smart Brain Karla Komárka i skupiny KKCG. ČRo, 22.5.2018

* * *

Odpověď na lživý dopis paní ředitelky MUDr. Martiny Novotné, ředitelky odboru zdravotních služeb MZ

Praha se v dubnu stala na čtyři dny světovým hlavním městem imunoterapie, ale mediálně utajeným...?!

Neúnosné poměry ve zdravotnictví snad celého světa vinou Čechů

MUDr. Tomáš Lebenhart: Cauza homeopatica! ...

Praha 24.března 2018: MUDr. Tomáš Lebenhart o člověku, životě a zdravotní „péči“ ...

* * *

MUDr. Karel Fortýn zemřel za záhadných okolností. Obdržel vánoční cukroví, následovaly několikadenní průjmy, dehydratace a v důsledku jeho potíží s cévami smrt. Byla nařízena policejní pitva, nic nezjištěno. Nad jeho náhlým skonem jistě netruchlili zástupci mnohamiliardového farmaprůmyslu a výrobců zdravotnického zařízení pro „léčbu“ rakoviny …

Každá naděje se dnes podporuje miliony či miliardami. Než aby se podpořila naděje, hraničící s jistotou, uděláme vše pro to, aby byla umlčena a zamlčena. To je stav dnešního světa, kdy peníze vládnou a ovládají zdravý rozum. Nakonec na to doplatíme všichni a nejenom zdravím. Je nejvyšší čas se probudit.

 

Jan Šinágl, 23.5.2018 

* * *

Vážení pánové, Šinágle a Vrbíku,

děkuji Vám za opětované připomenutí stále odmítané metody Dr.Fortýna. Je velmi smutné slyšet v poslední době o mnoha úmrtích známých osob na zhoubnou rakovinu. Oni mohli ještě žít  -  bez  hrozných obav z děsivé smrti. To vše za pokryteckého souhlasu našich odpovědných lékařů. Hanba jim !!

 

Roman Honzátko, 23.5.2018

(Bývalý spolupracovník a přítel MUDr. Karla Fortýna. J.Š.)

* * *

Nabídka pořadu Máte slovo

Paní Jílková,

v roce 2000 vysílala ostravská  televize, a asi několik let předtím, pořad s názvem - asi Peklo, nebo tak nějak. V tom roce 2000 velmi zaujalo veřejnost vysílání o léčení nádorů metodou Dra Fortýna: Léčení rakovinových nádorů DEVITALIZACÍ. Veřejnost tenkrát donutila ministerstvo zdravotnictví metodu vyzkoušet.

Ministerstvo se připravilo, a zkoušení zahájilo. Snad tématem zkoušky bylo "Zda nastane sepse po devitalizaci". Protože mělo strach (vedení bylo spíše v rukách Vědecké rady při MZ), že zkouška může dopadnout dobře, tedy že sepse nanastane, využili faktu, že MUDr. Karel Fortýn v lednu 2001 zemřel, připravili zkoušku tak, aby výsledek musel vyjít podle jejich představ.

Fortýn stanovil, že se nesmí operovat pacienti, kterým byl nádor odebrán a byli léčeni chemoterapií. Ta poškodí imunitní systém, hlavního a jediného činitele zhojení nádoru.

Tak ministerstvo stanovilo podmínku pro výběr pacientů: musejí být po neúspěšném léčení chemoterapií a jenom čekají na smrt.

Další podmínka Dra Frtýna: devitalizuje se hlavní nádor, ne metastázy.

Podmínka ministerstva pro zkoušku: devitalizuje se na metastáze. (Hlavní nádor byl odebrán před léčením chemoterapií.) (Byla tam i třetí, ne tak důležitá podmínka, ale nevzpomínám si.) Tak se asi uprostřed roku 2001 zkouška rozběhla podle podmínek MZ a ne Dr. Fortýna.

Ministerstvo a vědecká rada očekávali, že za těch podmínek pacienti rychle poumírají. Oni sem tam umírali, ale MZ a VR (Vědecká rada) při MZ si nevšimli, že neumírají na devitalizaci, ale na infarkty  proto, že už byli těsně před smrtí a pro úmyslně špatně zadané podmínky zkoušení. Na následky devitalizace nezemřel ani jeden.

Dva ze zkoušejících lékařů Jan Žaloudík a František Antoš byli zpovídaní Právem (bývalé Rudé) a prohlásili že "už je víceméně vyhráno, protože je půldruhého měsíce po operacích na následky devitalizace nezemřel ani jeden pacient. Sepse tedy nenastala. A o ona by nastala za několik hodin, maximálně do dvou dnů. Ta úmrtí šla k tíži infarktů a přetížení organizmů blízkých smrti."

Teprve teď si MZ a spol. uvědomili, že smrt měla nastat za pár dní po devitalizaci, a že nenastala, je potvrzení metody Dr. Fortýna. A to oni nemohli připustit, oni přece dosud tvrdili, že po devitalizaci musí nastat smrt sepsí. Jaksi jim nevadilo, že MUDr. Karel Fortýn metodu mnohokrát odzkoušel a nikdy nikdo nezemřel.

Tedy rozkaz ministra: Lidé nám umírají, my je nebudeme dál trápit. Zkouška se přerušuje. Rok se s mnohými lékaři různě radili co udělat, a troufli si vypustit nehoráznou lež. Nepřiznali, že se metoda osvědčila, naopak prohlásili, že se neosvědčila. Ministr - jako výsledek zkoušky - vyhlásil, že devitalizace se přísně zakazuje pod trestem zákazu lékařské činnosti pro toho, kdo by (vlastně zachránil pacientovi život!) - tedy metodu použil. Tehdy se vzbouřil nezjištěný počet lékařů a (samozřejmě za velké peníze - utajený pronájem operačních sálů atd.), a tajně a vesele operovali majetné pacienty.

Před několika lety (možná jen dvěma), i poslední s tajnými operacemi přestali. Nevím proč. Možná se dali na cestu vynalézání podobných metod. Jednoho znám, ale ztratil se mi, změnil adresu a nikdo novou nezná. Jenom vím (jeho se to netýká), že si snad všichni onkologové nechávají platit přepychové dovolené, maskované jako mezinárodní lékařské akce v dovolenkových destinacích. Na to mám svědka. Ostatně to dělá spousta lékařů a lékárníků - za předepisování zbytečných léků. To je taky zlotřilost na kriminál.

Tak paní Jílková, nestálo by to za pořad "Máte slovo? Mám po onkologické operaci (nenádorové) vadu řeči (zmenšený jazyk a ztrátu slin, ale vzal bych sebou pana Šinágla, který by mi vypomohl.

Místy je mi rozumět. Samozřejmě počítám s účastí těch nejzuřivějších odpůrců devitalizace. Mám mnoho dalších argumentů. Pokud byste se chtěla přesvědčit o mých informacích a schopnostech, mohu Vás navštívit. Taky Vám mohu doporučit Svaz pacientů, pana Romana Honzátka. On Vám doporučí další a dá Vám stanovisko Svazu.

Prosím abyste mně, nebo známému webistovi Janu Šináglovi (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), pokud mne nemáte za věrohodna, nějak odpověděla.

 

Ing. Stanislav Vrbík, 84 let,  Zálešná I/4057,  760 01  Zlín,  tel. 602563464

25.5.2018

P.S.

Dosud nereagováno. J.Ś. 9.6.2018

* * *

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (8 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)