Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.01.2021 16:43
  Naštěstí v Americe máme osobnosti jako je senátor Rand Paul.

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:21
  Fortunately, in America we have personalities like Senator ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:13
  Vielen Dank für die Weiterleitung der Information. Ich konnte ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 15:46
  Vážení, vrhat se z onkologického klidu do neklidu doby je ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 11:18
  Dobrý den pane Šinágle, moc děkuji za Vaše maily, netušila ...

  Read more...

   
 • 25.01.2021 11:13
  Greg Steube is my Congressman. He represents the district ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Dne 1.5.2015, krátce po 14:00 hod. přijela kolona dobových amerických vojenských jeepů s americkými veterány do Borského parku. Nezapomenutelné! Poté následovalo oficiální zahájení SLAVNOSTÍ SVOBODY 2015. Dalšího komentáře netřeba, video hovoří za vše! I strýc vnuka Jana Antonína Bati, John Nash II, byl součástí Americké armády pod velením generála Pattona. Byl velitelem skupiny tanků. Jeho jednotka byla v Plzni po dobu 3 týdnů, nežbylo nařízeno opustit Československo. Zemřel stářím před 3 lety. DÍKY AMERIKO, DÍKY AMERIČANÉ!

SS 75 RAF CS 010515

Vernisáž výstavy od 13:00 hod. začala v kulturním domě PEKLO s malým zpožděním dne 1.květnaSS RAF 75 vystava 010515 2015. Na oficiálním programu Slavností Svobody 2015 není zmíněna. Rádio Plzeň ve zprávách ve 12:00 hod. ani slovo. Žádná veřejnoprávní média nebyla přítomna. Za Armádu ČR se zúčastnil brig. gen. Ing. Libor Štefánik. Mezi účastníky vidíte i dceru generála Jana Romana Irvinga - v uniformě Ivetu Irvingovou. Jen ten mikrofon byl zbytečný. Jinak pan Procházka zaslouží obdiv za uspořádání výstavy, kterou dal dohromady v podstatě sám. Proto mu lze pochopit, že zaměnil nechtěně jedinou čs. bombardovací peruť za stíhací. Doporučuji shlédnou vynikající film o našich RAF letcích a jak dopadli po návratu domů - HŘBITOV PRO CIZINCE! Média byla informovaná, nedostavila se žádná i když jsem na místě štáb ČT 24 na vernisáž výstavy upozorňoval.

SS RAF 75 Josef Bryks 010515Z posledního veřejného vystoupení pana generála Jana Romana Irvinga: „Nechte si všechny pocty, vyznamenání a prázdná slova. Za ty si nic nekoupíme. Za tohle jsme vážení nebojovali! Chtěli jsme svobodu pro všechny – tu snad máme, rovnost - ej, kde je jí konec a bratrství – toho už je snad ještě trochu mezi námi letci. (…) Naším bojovým heslem bylo – VĚRNI ZŮSTANEME – a moc bych si pro celý národ přál, aby se tato věrnost svobodě, našemu lidu i zemi nevytratila, ale aby nadcházející oslavy výročí osvobození byly připomínkou našich útrap a boje za tuto rádoby demokracii, na prolitou krev všech, kteří si přáli, aby u nás bylo lépe.“

Vostrejsova RomanaSoudkyně Vostrejšová „ostrá“ na soudce Cepla. O své minulosti mlčí?!VS Praha prg MM JS 300415

… Ona sama je odstrašující ukázkou tristního personálního stavu justice. Zdaleka nejsem jediný pamětník jejího profesního růstu. Rudá od profesní kolébky své kiksy v rozhodování ještě na Obvodním soudu pro Prahu 3 ustála díky stranické knížce. … S máslem na hlavě se nemá lézt na slunce, odvolacímu senátu přísluší rozhodnout a ne mediálně kritizovat kolegu, pamětník … Byl jsem soudcem před listopadem 1989 i několik let poté. Dobře si pamatuji, že většina mých kolegů se od politických postojů Vostrejšové distancovala, část pak pouze využívala jejího široce rozevřeného lůna. Až dosud jsem měl pocit, že mě v mém věku už nemůže nic tak překvapit a zhnusit. Ejhle, stalo se.

R.Vostrejšová: "JUDr. Cepl, co do znalosti procesních předpisů, co do úrovně protokolace a celkové práce se spisem, co do stylistické úrovně písemných rozhodnutí, co do počtu opravných usnesení, která vzhledem k nedbalému přístupu k plnění svých povinností musí vydat, co do počtu vrácených věcí bez věcného vyřízení proto, že pomíjí povinnosti dané mu občanským soudním řádem, jednacím řádem či kancelářským řádem, je nejméně odborně erudovaným soudcem, jehož rozhodnutí v rámci působnosti Vrchního soudu v Praze projednávám."

Horovice Vystava 11 Dvorakova 170415Trvala od 13.4 do 28.4.2015. Výstava prezentuje fotografie a dokumenty z dění v této doběHorovice Vystava 1 SN 170415 v Hořovicích. Výstavu připravili pan Václav Merhaut za Vlastivědný dokumentační fond, MO Svaz bojovníků za svobodu Hořovice (SBZS) a se svými kresbami na téma holocaustu se zúčastnili i žáci z 9. třídy. Ani Podbrdské noviny neví, že II.světová válka skončila až 2.září 1945, kdy na mnohatisícové frontě stále bojovali a umírali tisíce spojeneckých vojáků, také za naši svobodu! Výstava je plná dobových dokumentů s patřičným ideologickým vlivem, který bez chybějícího vysvětlení vytváří poněkud jiný obraz o osvobození, než ve skutečnosti byl. Je proto dobré, že včera skončila, aniž by se „dočkala“ osvobození. První panel, který návštěvníka vítal byl věnován Anděle Dvořákové, bývalé předsedkyni SBZS, pocházející z Hořovic, mnohonásobné funkcionářce za doby vlády KSČ, nenávidějící vše německé až do svých posledních dnů. Její životopis stojí za přečtení – 1.část + 2.část. Skoro to budilo dojem, jako kdyby ona byla hlavní osvoboditelkou Hořovic. Samozřejmě tam chybí informace o tom, jak dělala kariéru za totality a jakými „přednostmi“ vynikala. Ale chci psát i o něčem jiném:

KorupceBude nastupující normalizace jejím vítězstvím, nebo koncem? - Jsme naKorupce začátku konce totalitního dědictví, nebo konce začátku dědictví listopadu?

Bohumil Hrabal: „Musíte umět couvat, jinak ztroskotáte. Podle mě Havel je jako Fabius Cunctator, kterej couval před Hanibalovými vojsky, aby tak začal porážku Kartága.”

Konrad Adenauer: “O tom, jak budeme žít, rozhoduje politika domácí; o tom, zda přežijeme, politika zahraniční.“

Nelze přehlédnout pokračují novou normalizaci ve společnosti. Je řízená nebo je přirozeným důsledkem naší minulosti? Přikláním se k druhé variantě.Proč fungovala první republika? Protože jsme převzali zákony a úředníky Rakousko-Uherska. Co udělali komunisté po nástupu k moci? Vyměnili zákony i úředníky. Co jsme udělali mypo roce 1989? Převzali jsme komunistické zákony i úředníky. „Uřízli“ jsme sice totalitě hlavu, ale hladové tělo ji zůstalo. Demokracie tak byla plně zneužita pro vlastní spotřebu a prospěch. Klientelismus a bratříčkování se tu rozvinuli a zdokonalili do takové míry, že jsou jimi ohrožovány samotné základy této země, díky nekontrolovatelné korupci.

Wonka PavelČsl. stát zastoupen Antonínem Koniášem versus Jiří a Pavel WonkoviWonka Pavel marnice zada

… Proto máme být umlčeni ve vězení dalším vykonstruovaným obviněním. Že nastala jiná doba, to těm farizeům ještě nedošlo. Jednají, vykládají a zneužívají zákon, jak odpovídá stereotypům jejich starého myšlení a postavení ohroženého od­halením spáchaných nezákonností. Zde je usilováno o naše zničeni, nebo ale­spoň o vyřazení ze společenského života. Je to naprosto bláhové, protože žádná další persekuce nemůže zastřít justiční organizované zločiny, páchané proti naší rodině. … Tolik je jisté, vaše působnost poslouží budoucím dějepiscům za důkaz toho, že Evropu naši epochy obývali divoši a barbaři.

Zaorálek si našel záminku pro Bartuškův vyhazov, která s Temelínem zdánlivě nemá nic společného, ale ve skutečnosti všechno !!!

TGM 1925: Nejčistší idea hu­manity nezakazuje, nemůže zakazovat obrany. Kazatelé táborští měli pravdu proti Chelčickému, když tvrdili, že obrana není násilí. Pravá mravní hodnota jednání závisí na mo­tivech, které je určují. V každém sporu, v každé válce záleží na tom, abychom věděli, kdo ohro­žuje a útočí a kdo se brání. Právě proto se uva­žuje o otázce první odpovědnosti nyní tak hor­livě a pozorně. …Zaoralek

BartuskaBartuška: "Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid. Když to neuděláte, tak máte válku. To je celé."

Samozřejmě, že slova vládního zmocněnce pro energetickou bezpečnost nepůsobí diplomaticky, nicméně přesně vystihla podstatu. Právě proto, že se včas a v zárodku, nepostavila síla síle, následovaly tisíce nevinných obětí. Najednou dokáže být Zaorálek rozhodný, škoda, že tomu tak nebylo vždy. Měl by si vzít příklad s polských diplomatů. Kdykoliv se začínající zlo nezadusí v počátku, vždy nabude na síle a zločinnosti. Potom je druhá strana, právě ve jménu lidskosti, nucena jednat stejně, nemá-li dopadnout stejně. Pokud toto není schopen náš ministr zahraničí pochopit, tak se stává sám potenciálním ohrožením naší země.

ME dustojnici

TGM 1925: Pravá mravní hodnota jednání závisí na mo­tivech, které je určují. V každém sporu, v každé válce záleží na tom, abychom věděli, kdo ohro­žuje a útočí a kdo se brání. Právě proto se uva­žuje o otázce první odpovědnosti nyní tak hor­livě a pozorně.

Výstava svým rozsahem, obsahem a spoluprací snad nejvýznamnějších státních institucí viz.ME Pika pozvánka, přesahuje všechny výstavy, které k 70.výročí ukončení 2.světové války budou na našem území otevřeny (není jen o vojácích, ale o všech, kteří se zúčastnili odboje proti dvěma zločineckým režimům fašismu a komunismu). Je zdrcující kolik věznic a koncentračních táborů bylo založeno v komunistickém režimu. 

DOX ceska identita 220415Debata v DOXu mne zklamala, zejména vystoupení Prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc., proděkanaDOX ceska identita paneliste 220415 pro vnější vztahy na FHS UK, bylo pro přítomnou veřejnost zklamáním. Při vší úctě k jeho vzdělání a vědomostem, jako by byl obětí svého povolaní, kdy by chtěl mít vše měřitelné a dokazatelné. Skvěle mu oponovala vnučka prof. Hejrovského, nositele Nobelovy ceny. To, že prof. Sokol přišel na debatu v laciných, byť pohodlných „keckách“, je jeho právem, ale k elitnímu chování to těžko patří. Bohužel zvukový záznam se mi momentálně nedaří dát na server (doufám později). Na webu DOXu zatím není pořizovaný videozáznam. Debata s mikrofonem pro veřejnost nebyla připuštěna, pouze lístky s otázkami. Přesto jsem si mikrofon „vynutil“ a na závěr řekl co nezaznělo. Nepřekvapilo, že toto aktuální téma nevzbudilo velký zájem veřejnosti, ačkoliv by mělo.

LN Putinovi vlci 250415Petice proti další Putinově propagandistické akci

Moskva se ptá: Proč nejsou vpuštěni motorkáři do země? Ať se ptá svých úředníků, proč bez vysvětlení nepouštějí novináře do Ruska. K.Mrzílek, 27.4.2015

Název Noční vlci nevěstí nic dobrého – noc, tma, zlo, negace. V noci nepřichází nic dobrého, vlčíLN Opricnik Penas 270415 smečka vždy pracuje s promyšlenou strategií. Jejich vůdce zvaný „Chirurg“ mluví o Evropě jako o Satanu, podíleli se na organizování demonstrací, vytvářeli atmosféru strachu, zastrašovali opoziční politiky, podporovali antimajdan, pomáhali se záborem Krymu! To mají být svobodomyslní lidé?! Ne, pouhý gang, napojený na jiné mafie, ctící daleko raději násilí, než uctívání obětí II.světové války. V Rusku je stále vláda temna. Skuteční motorkáři milují svobodu a nepotřebují k tomu podporu politiků. Ruští „motorkáři“ nám jen dokazují, že svobodní nejsou, jen pouhými sluhy Putina za kus žvance. Nemají ruské, ale západní motorky, zato mají odpudivé oblečení, už samo o sobě urážející oběti? Naším územím by měli projet jako jediným dvakrát. Polské politiky nazývají idioty! Prezident Zeman na akci nevidí nic špatného?! Minulost a činy Nočních vlků nemohou důstojně uctít památku obětí II.světové války, ale jen pohanit a urazit. Rusko bez vysvětlení odmítá vydat víza českým novinářům. Dává nám jasný signál, jak se máme zachovat, nechceme-li vypadat jako zbabělci a strašpytlové. Z Moskvy už vyrazili na cestu. Není to průjezd, ale arogantní, propagační nájezd! Sebevědomě a mocensky prohlašují: „Nic nás nezastaví, ani počasí, ani polské ministerstvo zahraničí.“ Názorně nám ukazují, jak nedemokraticky a povýšeně smýšlejí! Nejsou to žádní vlastenci, ale nacionalisté, uznávající jen svůj národ. Rusko sice pomohlo k poražení Německa, ale také nám přineslo 40 let nesvobody. Polsko se zachovalo jedině správně, jako hrdá, nezávislá země, jejíž politici mluví a jednají hlasem lidu, v zájmu Polska, EU, NATO a tedy i našem zájmu! Zachovejme se solidárně, jako skuteční SPOJENCI!