Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.01.2021 16:43
  Naštěstí v Americe máme osobnosti jako je senátor Rand Paul.

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:21
  Fortunately, in America we have personalities like Senator ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 16:13
  Vielen Dank für die Weiterleitung der Information. Ich konnte ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 15:46
  Vážení, vrhat se z onkologického klidu do neklidu doby je ...

  Read more...

   
 • 26.01.2021 11:18
  Dobrý den pane Šinágle, moc děkuji za Vaše maily, netušila ...

  Read more...

   
 • 25.01.2021 11:13
  Greg Steube is my Congressman. He represents the district ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Domácí zpravodajství

Majdan VN plakat obeti 220215Vzkaz bývalého vojáka Oděského vojenského okruhu, příslušníka jednotek pomáhající odstraňovat následky katastrofy v Černobylu, Sergeje Zajceva, příslušníkům Ukrajinské armády! - Jakmile ruská strana zostří tón, vyjedna­vač nesmí projevit úlek, obavu, omluvný tón či vstřícnost. Jde totiž o zátěžový test. Naopak je třeba tón přizpůsobit pro­tějšku. Ruští partneři respektují jisté sebe­vědomí, ale opovrhují slabochy. Nevýho­du Západu líčí Wolf Poulet takto: „Příliš mnoho z lidí, kteří se v politice, ekonomi­ce i médiích zabývají Ruskem, ví příliš málo o ruské vyjednávači taktice.“

Skvělé projevy poslance Karla Schwarzenberga a europoslance Jaromíra Štětiny. VideoMajdan Olsany Putin Hitler 220215 hovoří za vše. Bohužel jsem nemohl vystoupit, navázat tak na duch jejich projevů a sdělit informace, které nezazněly. Stejně tak jsem nemohl veřejně vystoupit na Olšanech u pomníku obětí Stalinova hladomoru. Neřeším důvody (poznámka na konci článku). Věřím, že příště už to bude jiné. Škoda. Alespoň jsem "spáchal" další, už třetí "atentát" na poblíž stojící pomník interbrigadistů-okupantů, odhalený před rokem proruskými spolky. Je na něm ode dneška nápis červenou barvou: PUTIN=HITLER=STALIN J.Š.22.2.2015 – můj osobní dar Majdanu! Také rok od mého prvního „atentátu“ na tuto hanebnost. ČT dodržela slova, byla na místě, natáčela dost, snad vysílala i přímý vstup. V hlavních večerních zprávách Událostech bylo jen několik vteřin!

MK Herman Artek odpoved 120215MK naprosto zbytečně podporovalo ruský časopis ARTĚK, naposledy v roce 2014 částkou 320.000,-Kč. Ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman mi na můj dopis odpověděl dne 12.února (viz vlevo), že pro rok 2015 už tento časopis MK podporovat nebude (obdržel jsem informaci, že se mělo Barabanovi údajně podařit stejnou částku získat ze zbylých fondů MK?!). Jen doplňuji: Alexandr Barabanov není český občan, těžko může tento časopis podporovat ruskou mládež, když obsahuje cca 1/3 inzerátů ruských firem (v ČR je jich už registrováno už kolem 17.000!), kde na mládež mnoho prostoru už nezbývá. Barabanov má už přibližně 3000 stoupenců, časopis jistě nebude prodělečný i bez dotace MK, zvláště když je podporován i ruskou ambasádou v Praze. Jak bychom my na našich letních táborech, kam jezdí i ruské děti, těchto 320.000,-Kč českých daňových poplatníků potřebovali, ne na časopis, ale praktickou činnost a vybavení! Také jsem dosud „dotoval“ náš tábor, ale prací zdarma, na rozdíl od pana Barabanova. Děkuji panu ministrovi touto cestou za odpověď ve víře, že se i náš, český tábor, dočká také podpory od českého státu, stejně jako ruské „děti“.

Ricar MarekTak jako se Mistr Jan Hus nechal upálit ve jménu pravdy, trpí ve jménu spravedlnosti ing. Ricar Karelarch. Marek Řičář! – Trpěl i jeho děda Karel Řičář, poslanec Parlamentu první republiky. Dostal od komunistů 10 let kriminálu!

Dnes je tomu už rok, co byl ing. arch. Marek Řičář dne 19.2.2014 zatčen na základě mezinárodního zatykače v Rakousku. Na rakousko-české hranici byl rakouskou policií české policii předán dne 2.5.2014. Nevinný člověk má za sebou rok ze sedmiletého vězení. Obávám se, že místo něho by mělo být mnohem spíše ve vězení nemálo osob z řad českých politiků, české justice a policie. Je to výpovědí o stavu naší společnosti, která toto bezpráví umožňuje, dopustí a bez odporu toleruje. Děkuji 686 signatářům petice na podporu pana Řičáře. Věřím, že by podepsaly statisíce, kdyby veřejnoprávní média nemlčela a pravdivě o této české „watergate“ informovala. Tato ostudná kauza se týká nás všech. Nechť je tento článek brán jako další výzva k připomenutí a výzvou k pomoci a aktivitě na podporu nevinného člověka, kterému jde stále o život!

VS Praha MM JS prg 170215Dne 17.2.2015 u VS Praha: Tato kauza názorně ukazuje stav společnosti. Jsem žalován naMichal Antonin MM HV částku 3.650.000,-Kč za zveřejňování pravdy, ohrožující ochranu osobnosti. Nikdo se za veřejnost nedostavil, ani za média, dle očekávání (ani MM, který opět nechal advokátku Mgr. Janu Gavlasovou osamocenou). Ani BLESK, ačkoliv o jiných kauzách Martina Michala referuje a dává mu prostor k dalšímu šíření lží. Prý potřebuje jednoduché příběhy, jak mi řekl u vedlejší soudní síně jeho fotograf (sledoval kauzu sexuálního devianta). Mnohem složitější konec kauzy MM versus Wanda Hrycová nedávno BLESK zveřejnil. Zřejmě není problém složitost, ale má osoba, při vší skromnosti a pokoře. Kdo není v médiích jako by nebyl. Zveřejňován sice občas jsem, ale slovo nedostanu, tedy nejsem. Je tak udržován obraz známého „provokatéra a primitiva“ jak se neustále přesvědčuji. Pro mne se jedná o principiální spor. Není to o penězích, ale o morálce, dobrých mravech a zdravém rozumu. Peníze pro mne znamenají především prostředek, určující míru mé osobní svobody a nezávislosti. Zdá se, že to stále více lidí začíná chápat. To je jen dobře.

Marvanová HanaTak se nám to zase trochu pohnulo v této podivné, resp. zřejmě podvodné kauze, účelově rozkouskované na několik. V jednom řízení 31 C 94/2014 je rozsudek pro uznání (zřejmě menší částka 70.000,- Kč), ve druhém řízení 38 C 73/2014 se zatím nic neděje. Lze opět očekávat nějakou čertovinu, protože podle informací z INFOSOUDU bylo jednání nařízené 3.2.2015 a rozhodnuto 3.2.2015 - to je dle mého názoru v rozporu jak s o.s.ř., tak i pravidly INFOSOUDU, kde mají být zveřejňovány informace o jednáních 30 dnů předem! Nemohl jsem se tak veřejného soudního jednání zúčastnit, protože veřejnost neměla možnost se o něm vůbec dozvědět! Proč asi JUDr. Hana Marvanová nemá zájem, aby se jejích soudních jednání, jako uznávané polistopadové mravní ikony, zúčastnila i veřejnost? Má-li čisté svědomí, musela by účast veřejnosti jen uvítat?!

Jihlava Rudinska 251014Máme tu opět normalizaci a sílí každým dnem - Odehrává se odbourávání posledních zbytků Wonka Pavel Vezen svedomirezistence proti totální relativizaci nedávné minulosti, vrátila se normalizace! - Času už moc nezbývá - Můžeme jen doufat, že nedojde i k normalizaci EU - Jan Antonín Baťa by dnes opět vyzval: „JE TŘEBA SEDLAT!“

„… Pavel WONKA byl výrazně protisocialisticky zaměřenou osobou, provokatér a organizátor řady útoků proti našemu socialistickému společenskému zřízení. Za trestný činy pobuřování podle § 100 odst. 1, písm. a/ tr. zákona byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 21měsíců, z kterého byl propuštěn 26. 2. 1988. O osobu Pavla WONKY projevovali trvalý zájem členové VONS, Amnesty International a různé osoby a instituce ze zahraničí. Počátkem letošního roku projevil zájem o setkání s WONKEM profesor Harvardské university dr. Robert Lawrence, údajně člen organizace 'Lékaři pro humanitární právo“, který dlel v ČSSR na návštěvě. Lze předpokládat, že úmrtí jmenovaného vyvolá značnou odezvu u signatářů Charty, dalších vnitřních opozičníků i v zahraničí, se snahou o zneužití jeho smrti k útokům proti ČSSR. … Důslednému prošetření všech okolností souvisejících s tímto případem bude oddělením státní administrativy ÚV KSČ věnována mimořádná pozornost. O všech nových a upřesněných skutečnostech Tě budu průběžně informovat …“ Informace z oddělení státní administrativy ÚV KSČ (s.M. Jakeš)

Marvanová HanaPaní Marvanová, v jakém stádiu se v současnosti nalézá žaloba insolvenčního správce na Vaši osobu, kterou projednával OS v Praze dne 12.6.2014, ve věci Vašeho odchodu z AK a vyplacení částky 3.250.000,-Kč? Děkuji Vám. 11.2.2015 20:28 hod.

Tuto otázku jsem opakovaně, marně posílal přes e-mail do Hydeparku dne 11.2.2015. Poslal jsem i SMS, dovolal jsem se, bylo mi řečeno, že mi zavolají, bude-li otázka položena. Otázka nebyla položena, ani zavoláno?! K tématu doporučuji můj článek ze dne 16.6.2014 JUDr. Hana Marvanová Jekyll & Hyde v ženském rouše?!, (Sp. zn. 90 ICM 1962/2011, 12.6.2014, MGr. Hynek Zoubek, MS Praha, Slezská 9), který doplňuji závažnými informacemi níže.

Michal Antonin MM HVZdálo se, že po mnoha prohraných soudech, které jeho manželku Helenu Vondráčkovou stály nemalé finanční prostředky, se stáhne do ústraní a bude rád, že ho manželka slušně živí, tak jak si to v roce 2000 naplánoval 3 měsíce poté, co se oženil v r. 1999 se svojí čtvrtou manželkou Danou. Jenže to pana Martina Michala (MM) nebaví. Využije každé příležitosti, aby se se svojí právničkou Mgr. Janou Gavlasovou (JG) mohl sejít a ničím a nikým nerušeni mohli připravovat v klidu hausboatu, patřící manželce, další a další nesmyslná obvinění, jako tomu bylo např. v kauze s Martou Kubišovou. Žádal odškodnění jménem Agentury MM s.r.o. za to, že s ním odmítla spolupracovat, i když to nejdříve vypadalo, že by Golden Kids mohli zazářit na koncertních pódiích.

PevnostiNezdá se, že by to dnes bylo s vedením země a armády jiné?!

Podívejte se na skvěle vybudovaný systém pevností Československu, vojáci chtěli bojovat i nemálo velitelů vojáků. Vedení armády a prezident Beneš zcela selhali. Svoji roli hrálo i to, že ve vedení armády byli lidé, které lze považovat z velké části za vlastizrádce, kdy porušili vojenskou přísahu, věrnost císaři na život a na smrt. Jak k tomu došlo si můžete přečíst níže.

Dne 14.října 1918 se pokusili čeští sociální demokraté, s menšími radikálními skupinami, převzít moc v Praze. Jejich plán: výzva ke generální stávce, ke protestnímu pochodu dělnických mas do centra města, vyhlášení republiky.

Rakousko-uherské vojenské velení učinilo včas protiopatření, stávajících 27 kompanií pražské posádky, bylo posíleno o dvě desítky pomocných kompanií a dalších 550 četníků. Jádro rakousko-uherských ozbrojených sil v Praze tvořil do posledních chvil spolehlivý Pěší pluk č. 2. Založen byl již v roce 1741.