Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Pecina_TomasČást obžalovaných v čarodějnickém procesu odmítla nabídku soudu - Dvě nebo tři ze sedmi obžalovaných se budou, nejspíš plačtivě a s předstíranou lítostí, doznávat k trestnému činu, který nespáchaly, kdežto čtyři další budou trvat na tom, že jejich jednání trestným činem nebylo.

… Období, které je událostmi kolem Jany Nagyové definitivně zahájeno, bych nazval policejní demokracií, a i když jsem na jednu stranu škodolibý, jestliže vidím, jak se politici stávají obětí nekvalitní a zkorumpované policie, kterou na své poddané doposud bez větších potíží pouštěli, moje uspokojení je značně mírněno představou, kdo jsou ti, kteří se tímto způsobem nově dostali k moci a před nimiž je díky odposlechům už nyní premier, normálně nejmocnější úředník v zemi, jen trapnou, blekotající figurkou. …

 

Storch_Zeman„Svým krokem posunul Zeman profesorskou promoci z roviny státoprávně-ceremoniální do roviny osobní. Dostali jsme se tím do situace, kdy se potřesení rukou stává záležitostí osobních preferencí, sympatií a antipatií. Potom je namístě, že sami kandidáti začínají zvažovat, do jaké míry jsou oni ochotní potřásat si rukou s někým, s kým mají osobní problém,“ uvedl Storch v dopise, který zaslal na rektorát UK, do týdeníku Respekt i kolegům. A se Zemanem si rukou nepotřásl.

Zeman_a_Klaus!Soud s Lumírem Šimečkem u OS Brno dne 30.4.2013 byl přesunut z 8:30 hod. na 13:00 hod.!

Nevzdělaná hloupost a pro budoucnost nebezpečná nadutost, s jakými Miloš Zeman ničí třiadvacet let budované sousedské a spojenecké vztahy, asi a bohužel, vejde do historie. Václavu Klausovi byla právem vyčítána trapná snaha přepisovat polistopadovou historii ve svůj prospěch. Miloš Zeman jde ještě dál. Bez sebemenší znalosti reálií přepisuje historii dvacátého století podle svých momentálních a výhradně domácích politických potřeb.

 

Zeman_a_Klaus"Stejně jako Klaus je Zeman symbolem českého postkomunismu, který nezná morálku, ale jen profit" - toto kruté hodnocení vyslovil levicově-alternativní berlínský deník  "TAGESZEITUNG". Deník není pokládán za nakloněného sudetským Němcům. Ale doporučuje Zemanovi, odkazujíce na jeho agresivní, nacionalistickou předvolební kampaň, český slogan "Pravda vítězí" změnit na  "Lež zvítězila". … V této oblasti Zeman zabodoval, díky svému populistickému programu orientovaného na realizaci skandinávského modelu sociálního státu v České republice. "Zeman může být mazaný, nebo dokonce darebák, je součástí hospodské kultury. Schwarzenberg ale sedí v Klubu," řekl berlínský novinář a spisovatel Richard Wagner, hluboké pozorovatel středoevropských a východoevropských zemí, s ohledem na jejich minulost: "Československo mělo vždy obojí: Klub pro pověst a hospodu pro maloměšťáky." Otázkou je, kdo má dnes rozhodující slovo - z pohledu evropských problémů, které se zabývají společnou českou historií. Klub se dosud nemohl prosadit. Následující měsíce mohou být opět vzrušující.

Myšlenka Miloše Zemana, že by se vina sudetských Němců měla posuzovat jako vlastizrada, za kterou náleží viníkům trest smrti, se mi velmi líbí. Jsou s ní, pravda, spojeny určité komplikace. Předně Zeman_rucenení zřejmé, co přesně tímto aktem vlastizrady mělo být. Většina sudetských Němců jistě volila Henleinovu SdP, avšak volby byly tajné, takže nevíme, kteří to byli, a hlavně, pokud by volba politické strany otevřeně zrazující zájmy svého národa měla být trestána smrtí, nelze než stejný trest vyměřit i těm, kteří v některých volbách od r. 1946 do r. 1988 volili kandidáty KSČ, resp. Národní fronty.  Postiženi by tedy mohli být aspoň ti, kteří požádali o říšské občanství. Ale ouha, to Němci obdrželi automaticky, a zbavit se ho jim žádný právní předpis, ani československý, neukládal (naopak k úpravě občanství došlo na základě dohody německé a československé strany).

Igor_LukeS česko-americkým profesorem Igorem Lukešem o selhání americké diplomacie v únoru 1948 a o tom, že komunistický převrat vůbec nebyl jistý.

… Co ale zůstává konstantní v rychlém toku měnícího se světa, je česká zápecnická sebestřednost, představa, že všemu nejlépe rozumí v Praze, všechno viděli, vše znají a nic se učit nemusí. Stačí se zamyslet nad odkazem čerstvě bývalého prezidenta. Ten věděl vždy a všechno. V jiných zemích by se člověk s jeho názory a neuvěřitelnými spolupracovníky stal terčem komiků. V Čechách ale jeho monomaniakální obsese s EU (porovnal ji se Sovětským svazem za Brežněva) nebo diletantské nepravdy stran globálního oteplování (finančně podporované od Lukoilu) korespondovaly s názory „lidu“. Napsal desítky knih a procestoval téměř všechny země, ale mluvil ze srdce těch, kdo o okolním světě moc nevědí, a jsou proto sami se sebou zcela spokojeni. Představuji si, že Češi po válce na tom byli podobně. Neměli tušení, jaké to bylo na Ukrajině během hladomoru, ve stalinském Rusku ve 30. letech, v Londýně během bitvy o Británii nebo ve Varšavě v srpnu a září 1944. Proto považovali Slovenské národní povstání nebo Pražské povstání za zlomové body druhé světové války. Tohle umožnilo demagogům KSČ připravit českou společnost na volby v květnu 1946 a vše, co s tím pak souviselo. Mám-li tedy najít nějakou lekci z poválečných let pro dnešek, řekl bych: boj s provincionalismem.

USTR_KZ_CSR_120112… Místní zvláštností je, že Ústav nesmí studovat období let 1945–48, tedy to období, které bylo z hlediska míry bezpráví horší než německá okupace a přinejmenším srovnatelné s komunistickým terorem 50. let. Benešovská theorie spravedlivé odplaty, ospravedlňující desetitisíce civilních obětí na životech, je tak vetknuta ÚSTRu přímo do štítu. … Jak přiléhavě připomněl Miroslav Macek, věří-li někdo v rovnost před ÚSTRem, nechť si zkusí požádat o spisy vedené Státní bezpečnostní na Václava Havla. Mám stejnou zkušenost: jakmile jsem chtěl nahlédnout do spisů StB založených v 80. letech na Petru Buzkovou, zjistilo se, že se k nim dostat nemohu, protože Buzková jakožto bývalá politička je před běžnou badatelskou veřejností chráněna a k informacím o ní mají přístup pouze zaměstnanci ÚSTRu. …

Fenyk… Ne, pane Fenyku, vy jste se nechoval v souladu se svým svědomím, vy jste se choval – nechť mi čtenáři prominou poněkud pregnantnější výrazivo – vy jste se choval jako svině. A být sviní není v žádném režimu povinné, to byla vaše dobrovolná, vědomá volba. Jak správně říkáte, doba se změnila; vy, bohužel, nikoli. …

 

BESIPVeškeré působení na prohřešující se řidiče spočívá v ČR pouze v represi. To není důsledkem jen bolševické éry, nýbrž i vliv sklonu Čechů k pozitivistickému výkladu práva, jejich záliby trestat a opojného pocitu úředně přidělené moci nad ostatními. Něco má kořeny ještě ve starém Rakousku, další se vyvinulo v samostatném čs. státě po roce 1918 soužitím s menšinami, na které musela být podle českých představ velká přísnost, aby vše bylo utvrzeno poměry hned po druhé světové válce.

Vebr_AlesNěco před spaním ... aneb jsme sice v prdeli, ale je to naše vlast, nebo už byla…?! - Čl.65 Ústavy České republiky (1/1993Sb.) v novém znění – Písničkář bez servítek Xavier Baumaxa

Mám toho na román. Ale přečtěte si, prosím, alespoň v několika bodech, kam všude sahají chapadla mafie kolem plzeňských práv a jejich bosse Milana Kindla. A pak si to hoďte... Doc. Kindl byl externím poradcem prezidenta ČR Václava Klause. Ve zveřejněných odposleších v rámci kauzy Berka se aktéři domlouvají, že pro jednoho z mafiánů zajistí možnost nechat se titulovat při zahraniční cestě coby poradce prezidenta ČR. … Absolvent plzeňských podvodnických práv a předseda ústavněprávního (!!) výboru PSP PČR Marek Benda (ODS) označuje mafiánské poměry na fakultě jako "moderní přístup školy ke studiu"… (Současný předseda Ústavně právního výboru Sněmovny J.Š.) … Podle autentické informace, kterou mám od přímého účastníka gangu, dokonce nejméně v jednom případě i vraždili (resp. nechali zabít)! Nepohodlného severočeského právníka s titulem nikoli z Plzně, ale z pražské PF UK (zřejmě se jednalo o „Míru“, JUDr. Miroslava Horského? J.Š.). Jeho násilná smrt byla před lety uzavřena jako sebevražda. Snad nikoho už tady ani nepřekvapí, že lump s právnickým titulem, který se mi s tímto jejich "úlovkem" pochlubil, byl za Topolánkovy vlády vyslán do velmi vysoké úřednické pozice EU přímo do Bruselu...