Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 02.06.2020 07:57
  I tato kauza o trestání nevinných lidí jde na hlavu komunistů.

  Read more...

   
 • 02.06.2020 07:56
  Jestli se této ženě podaří s ostatními nejen zatočit, ale ...

  Read more...

   
 • 01.06.2020 17:58
  Komunistům hanba nevadí a nám zřejmě také ne. K.Mrzílek

  Read more...

   
 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Aktualizováno: Po zveřejnění článku jsem jím dnes doplnil stížnost na soudkyni JUDr. Danu Haňkovou, současně přišlo její „vyřízení“?! Neuvěřitelné!!!  Pracují na soudu tak lhostejní, nebo neschopní či snad dokonce všehoschopní lidé? To snad nebylo možné ani za totality? Požádal jsem místopředsedkyni soudu pro úsek trestní JUDr. Mgr. Lenku Mrázkovou, Ph.D. o nové prošetření stížnosti!

* * *

Policisté z Říčan u mne opět zasahovali. Exmanželka si pro syny přijela v 23:20. Vzbudil jsem tedy syny, kteří opět byli svědky "ochrany" exmanželky policií.   

Policisté uvedli, že je to proto, že se mne bývalá manželka prý bojí a že budou u mne doma zasahovat tak dlouho, dokud se situace nestabilizuje. Volali sociálku Rumburk - paní Strašilovou. Sociálka jim řekla, že matka je v právu, že se mne opravdu bojí, že jsem usvědčený domácí násilník a že s matkou záměrně nekomunikuji a že jsem pro matku i syny nebezpečný a soud teď řeší zbavení mne rodičovské zodpovědnosti. Policisty nezajímalo předběžné rozhodnutí, nezajímalo je nic, jen to, že matka se mne bojí.... Rozespalí synové byli opět naprosto zbytečně vystaveni zlovůli matky, která si pro syny nepřijela v 17 hodin ale ve 23:15 s policií a naprosto zbytečně opět eskalovala situaci. Nezavolala, mobil nezvedala. Už nevím, co mám udělat, aby tohle přestalo. Jak synové vyrostou? Co z nich bude, když tohle musejí podstupovat? Nikoho to nezajímá, synové jsou majetek matky, která si s nimi může dělat co se jí zlíbí.

NAPADENÍ před syny před rokem

Syn povídá, co následovalo po útoku na mne

Nezákonný senát 18.4.2019: Obdivuhodný výkon ing. Petra Vlčka proti justiční a „neziskové“ mafii!

* * *

---------- Forwarded message ---------

Od: Robert Janda <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

Date: po 10. 6. 2019 v 12:13

Subject: Nezletilé děti Vlčkovi

To: <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>, <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

 

Vážená paní Strašilová,

 

včerejšího dne jsem jako zástupce otce pana Ing. Vlčka řešil s policií ČR konflikt vyvolaný matkou nezletilých dětí  Jakuba Vlčka, nar. 15.05.2012 a Vojtěcha Vlčka, nar. 20.03.2014.

Plnou moc k zastupování přikládám v příloze tohoto emailu a žádám o založení do spisu nezletilých dětí.

Matka nerespektovala vykonatelné soudní rozhodnutí a domáhala se po otci přivezení nezletilých dětí do svého bydliště, zcela v rozporu se soudem vydaným posledním předběžným opatřením, které matce ukládá převzetí si dětí v neděli v 17:00 hodin v bydlišti otce. 

Matka naplánovala vyšetření dětí u psychologa na  pátek 7.6.2019, tj. na dobu, která zásadně zasahuje do práva otce na styk s dětmi a sama navrhla otci, že po skončení vyšetření otci děti sama přiveze, s čímž otec souhlasil a matce tento návrh emailem potvrdil. Otec však žádným způsobem nepotvrdil matky návrh dohody, kdy by děti přivezl v neděli do bydliště matky - v rozporu s vydaným vykonatelným soudním usnesením. Matka svévolně trvala na svém návrhu, aniž by byl odsouhlasen otcem, tento návrh zaslala též Vám a Vy jste jej akceptovali, aniž byste chtěli znát skutečnost, zda druhá strana dohody - otec souhlasil, věc jste všichni považovali za uzavřenou. Dohoda je vždy projevem vůle dvou stran, kteří na základě vzájemného konsenzu nějak jednají. Ze strany matky - co se týče nedělní úpravy styku a formy předání - došlo však pouze k návrhu, kdy otec nijak nevyslovil souhlas, je tedy nepřípustné jednání matky, aby se na základě návrhu  domáhala nějakého plnění.

Matka záměrně nezvedala otci telefon, kdy ten se marně opakovaně pokoušel s matkou spojit v neděli v 17:00 hodin, v době, kdy si matka měla převzít od otce nezletilé děti. Následně matka vyvolala konfliktní situaci, kdy kontaktovala PČR v Šenově a oznámila, že otec děti matce nevrátil do péče a to zcela v rozporu s vykonatelným soudním usnesením, záměrně tedy fabulovala ve snaze přivodit otci problémy. Následně mne, zástupce otce, kontaktovala policie a situaci jsme si vyjasnili, policii bylo poskytnutu platné vykonatelné soudní rozhodnutí, kdy policie též usoudila, že matka fabuluje a vyvolává konflikt ve snaze poškodit otce, také usoudili, že její chování vyvolává u nezletilých dětí stresovou situaci a zbytečně je zatěžuje. Následně bylo s policií domluveno, že matka si pro nezletilé děti přijede do bydliště otce a ten je matce předá, tak jak ukládá rozhodnutí soudu, a že dojde k poklidnému předání dětí matce i v pozdější dobu - v nočních hodinách, neboť matka na tomto trvala, nejednala v zájmu dětí, kdy mohlo dojít k předání například v pondělí ráno - bez zbytečného zatížení dětí převozem v nočních hodinách. 

Matka se dostavila  v 23:20 do bydliště otce a to s policií, kdy naléhala na její přítomnosti a asistenci u předání dětí. Otec vzbudil již spící děti a matce je předal v den, jak stanoví vykonatelné soudí rozhodnutí, ne však v danou hodinu, neboť matka se v tuto dobu pro děti nedostavila.

Upozorňujeme na závadné jednání a chování matky, která vystavuje nezletilé děti vážnému stresu, opakovaně konfliktním situacím a bezdůvodně žádá o přítomnost policie u předávání dětí, kdy v žádném případě, nikdy nedošlo k vyvolání konfliktu ze strany otce, vždy iniciátorem sporů byla matka a další přítomné osoby doprovázející matku, viz. záznamy kamerového systému (nezpochybnitelné).

Chování matky je pro děti nadále ohrožující, vyvolávající zhoršení psychického stavu dětí, matka se snaží tyto následky neustále přenášet právě na otce, využívá náklonnost orgánů, včetně Vašeho OSPOD, kdy k tomuto využívá irelevantních odůvodnění - strach z otce, obav o násilné chování, nezakládající se na pravdě, avšak se jedná pouze o její alibismus, kterým omlouvá své excesivní chování.

Je na místě, aby OSPOD řádně poučil matku o jejích právech a povinnostech a zejména s důrazem poukázal na její závadné výchovné působení na své syny, které je vážně poškozuje a traumatizuje. Dosavadní činnost současného kolizního opatrovníka vykazuje vážné vady, kdy nejedná v zájmu nezletilých dětí, nehájí jejich práva. Alarmující je situace, kdy doposud OSPOD nevypracoval IPOD nezletilým synům a na základě tohoto opatření nechránil zájmy dětí, otec s IPOD nebyl doposud nijak seznámen..

Dle sdělení policie sama sociální pracovnice Strašilová navrhovala řešení za asistence policie a tudíž dávala podnět k vyvolání konfliktní situace poškozující zájmy dětí a vystavující je stresové zátěži, kdy tedy jednala zcela v rozporu se zákonem a metodickými pokyny, jako opatrovník selhala. Sociální pracovnici nebyl matkou předložen žádný důkaz, který by svědčil o dohodě rodičů, která by upravovala předání dětí v neděli do péče druhého z rodičů, sociální pracovnice - kolizní opatrovník je plně seznámena s vykonatelným soudním rozhodnutím a toleruje maření ze strany matky, kdy ta jej nerespektovala a žádala právě o podporu OSPOD, který ji v rozporu se zákonem vyhověl, bez ohledu na zájmy a zdraví dětí, které bylo jednáním matky za podpory OSPOD ohroženo stresovou zátěží iniciovanou právě matkou, která svévolně bez souhlasu otce upravila způsob předání dětí do péče druhému z rodičů. Takové selhání kolizního opatrovníka nelze ponechat bez reakce, neboť dochází k poškozování oprávněných zájmů nezletilých dětí, kdy dosavadní chování matky za podpory OSPOD zapříčinilo zhoršení psychického stavu dětí. Zároveň nutno upozornit, že veškeré provedené dokazování svědčí o bezvadné péči otce, kdy sami děti se pozitivně vyjadřují. Nutno nakonec zdůraznit, že OSPOD Rumburk také záměrně zkreslil a zatajil vyslovená přání dětí, kdy odmítá  skutečné přání nezletilých zjistit a zadokumentovat, záměrně omezuje děti ve vyjadřování, kdy sami nezletilí pociťují újmu v tom, kdy jim není umožněno svobodně se vyjádřit, nejsou vyslyšeni ani při pohovoru s kolizním opatrovníkem, jsou omezováni.

Žádáme o založení tohoto emailu do spisu nezletilých vedeným příslušným OSPOD a o tomto žádáme sdělení.

 

Děkuji a s pozdravem

Robert Janda, předseda

 

FAMILY FOR LIBERTY, zapsaný spolek, IČ 05062616, sídlo Boudy 19, 398 04 Čimelice

FFL, odborová organizace, IČ 08220352, sídlo Boudy 19, 398 04 Čimelice

Tel.: 777 669 375

* * *

Je vrcholně nelidské a amorální zacházení, kterému je ze strany soudu a odpovědných institucí země vystaven ing. Petr Vlček. Mohl roky pokračovat a vykonávat odpovědnou práci jako vysoce kvalifikovaný odborník v oblasti výpočetní techniky, prospívat tak svým dětem a své zemi. Místo toho je z něho dělán násilník ba zločinec a strana, která se chová prokazatelně zločinně a ohrožuje psychický stav dětí se stále pravděpodobnějšími, nevratnými škodami, je plně podporována institucemi „demokratické“ země. Osobně bych vyzval „mámu“ a PČR, aby šli chlapce sami vzbudit a odmítl bych podílet se na tomto psychickém teroru a násilí na bezbranných dětech! Schopnost sebeovládání v zájmu dětí ing. Vlčka je neuvěřitelná, téměř nadlidská. Jiní by to už dávno vzdali, či v zoufalství si vzali život či jiným… Držme palce statečnému tátovi a jeho stále skvělým klukům!

J.Š. 11.6.2019

* * *

JUDr. Dana Haňková Usnesení 180419

JUDr. Dana Haňková Rozsudek 180419

P.S.

Usnesení a Rozsudek má ing. Petr Vlček 8 dní resp. 3 dny na odvolání. Soudkyně Haňková se samozřejmě nevyloučila a neuvedla, proč místopřísedící Rollová LHALA o tom, že ho údajně osobně zná, aby byla nahrazena místopřísedící Myslivečkovou...

Dne 18. června končí dvouměsíční lhůta na odpověď na STÍŽNOST podanou k rukám OKRESNÍHO SOUDU PRAHA – VÝCHOD dne 18.4.2019. 

Prohlášení občana Alberta Žirovnického k událostem dne 20.4.2019 v budově Okresního soudu Praha-východ, jednání Č.j. 1 T 11/2017

J.Š.

* * *

Děsivý případ táty a jeho dětí, likvidovaného soudy, PČR a OSPODem, se vyhrocuje!

Otec v ČR - vinen i když se prokáže nevina

Skvělé stránky

Další táta Dominik Floder se svými dětmi likvidován českou justicí ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)