Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Karl Jaspers

 • Kardinal Dominic Duka: "Wir können uns fragen, inwieweit es uns gelingt, dem Weg zu folgen, der uns zur Weihnachtszeit 1989 vorgegeben wurde."

  Duka DominikHavel VaclavDiesen Satz äußerte der Kardinal in einem Interview für das tschechische Fernsehen am 18.12.2021. Kein Wort seiner großen Predigt bei der Totenmesse für Präsident Václav Havel wurde vom öffentlich-rechtlichen Sender ČT übertragen. Sie teilte der Öffentlichkeit lediglich mit, dass sie stattgefunden hat. Die Predigt dauerte 14 Minuten und sollte im ganzen Land gehört werden. Dem 10. Todestag von Präsident Václav Havel wurde ebenfalls eine Viertelstunde auf ČT Events gewidmet, hauptsächlich im Stil, wer wo war, mit einem Minimum an dem, was die Öffentlichkeit interessiert, d.h. die unterstützenden Gedanken, nicht inhaltslose und seelenlose "Bilder". Abends, zur besten Sendezeit, überträgt ČT Stardance... Der Veitsdom dient dem Land und seinen Menschen wie schon seit vielen Jahrhunderten. Das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen immer weniger!

  Leider habe ich die Messe verpasst (die Berichterstattung über die Ereignisse in Prag, über die die Medien nicht berichtet haben, folgt morgen). Glücklicherweise ist die gesamte Beerdigungsmesse auf KATEDRALA.TV zu sehen - die Predigt von Kardinal Duka von 21:40 bis 35:40 Minuten. Nachfolgend ein Auszug aus den wichtigsten Gedanken:

  "Noch nie haben sich so viele führende Persönlichkeiten der Welt in dieser Kathedrale versammelt wie bei seinem Begräbnis. Wenn das geistige Gewicht dieses Ortes auf uns ruhen soll, muss es fortgesetzt werden.

  Zum Schluss möchte ich noch etwas erwähnen, was jeden Tschechen, Mährer, Schlesier betrifft, und das ist das Gebäude selbst. Karl IV., der Vater des Vaterlandes, verstand die Kathedrale als geistige Festung, die von den Nationalheiligen und vielen anderen Persönlichkeiten, die er im übertragenen Sinne an ihren Tisch rief, geschützt wurde. Das Besondere an diesem Gebäude, dessen architektonischen Plan Karl IV. zusammen mit Petr Parléř (einem tschechisch-deutschen Architekten Peter Parler) erstellte, ist vor allem, dass es Jahrhunderte brauchte, um gebaut zu werden, und in gewissem Sinne nicht fertiggestellt ist. Sie enthält die Arbeit und die Bemühungen vieler Generationen von Menschen, einschließlich der so genannten einfachen Menschen - vor Gott gibt es weder große noch einfache Menschen. Es ist klar, dass Parléř und der Kaiser es nicht selbst gebaut haben. Die Kathedrale ist kein Haufen von Steinen, sondern die Steine nahmen Gestalt an. Der Block und die Statue sind Steine, denen der Autor seinen Willen aufgezwungen hat. Dann wurden sie in Ordnung gebracht, fest und weise von den Architekten festgelegt.

 • Kardinál Dominik Duka: „Můžeme zpytovat své svědomí na kolik se nám daří jít tou cestou, která nám byla darována ve vánoční čas v roce 1989.“

  Duka DominikHavel VaclavTuto větu pronesl kardinál v Událostech ČT, dne 18.12.2021 v rozhovoru pro českou televizi. Z jeho skvělého kázání při zádušní mši svaté za presidenta Václava Havla nepřinesla veřejnoprávní ČT ani slovo. Veřejnosti jen sdělila, že se konala. Kázání trvalo 14 minut a měla by si ho vyslechnout celá země. V Událostech ČT bylo věnováno 10.výročí úmrtí presidenta Václava Havla také čtvrt hodiny, především ve stylu kdo kde byl, s minimem toho, co veřejnost zajímá, tedy nosné myšlenky, ne bezobsažné a bezduché „obrázky“. Večer, v hlavním vysílacím čase, vysílala ČT Stardance… Katedrála Svatého Víta slouží stalé zemi a svému lidu, jako tomu bylo po dlouhá staletí. Veřejnoprávní Česká televize stále méně!

  Bohužel jsem zádušní mši svatou nestihl (zpravodajství o dění v Praze, které média nezaznamenala, následuje zítra). Naštěstí je celá zádušní mše na KATEDRALA.TV – kázání kardinála Duky od 21:40 do 35:40 min. Výtah podstatného níže:

  „Nikdy při jeho pohřbu se v této katedrále nesešlo tolik vysokých představitelů světa jako o jeho pohřbu. Máli na nás spočinout duchovní váha tohoto místa, je třeba v tom pokračovat. - A nakonec uvedu něco, co se týká každého Čecha, Moravana, Slezana a to je stavba samotná. Karel IV., otec vlasti, chápal Katedrálu jako duchovní pevnost, chráněnou národními světci a mnoha dalšími osobnostmi, které obrazně řečeno povolal k jejich stolu. Podstatné na této budově, jejíž architektonický plán Karel IV vytvářel s Petrem Parléřem (český Němec Petr Parler, pozn. JŠ) je především, že vznikala celá staletí a v jistém slova smyslu dokončená není. Je v ní uložena práce a úsilí mnoha generací lidí, včetně těch tzv. obyčejných - Před Bohem nejsou ani významní, ani obyčejní lidé. Je přece nabíledni, že Parléř s císařem ji sami nepostavili. Katedrála není hromada kamení, z té vzešla, že kameny dostaly tvar. Kvádr i socha jsou kameny, kterým autor vnutil svou vůli. Pak byly uvedeny v řád, pevně a moudře stanovený architekty.

 • Karl Jaspers : la culpabilité des autres

  Jaspers KarlJaspers avers"Ce que le monde humain a été pendant des millénaires semble s'effondrer aujourd'hui. Le nouveau monde, qui surgit comme un instrument pour assurer l'existence, force tout à le servir. Elle détruit ce qui n'a pas sa place en elle" - "Il n'y a pas de liberté politique sans purification de l'âme" - "L'idée de la démocratie ne sera peut-être jamais réalisée, mais en avançant vers elle, les gens deviennent pensants et responsables. La tâche est de ne pas se laisser bercer par un calme apparent, de croire en la démocratie, de ne pas se laisser influencer par des 'démagogues hypnotiques' et d'œuvrer à l'éducation de la prochaine génération." Karl Jaspers

  Avant les prochaines vacances de Noël, toute personne décente devrait lire le chapitre du livre intitulé "La question du blâme des autres". Prendre conscience de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons, et de ce que nous devrions faire chacun de notre côté pour ne pas avoir à avoir honte de notre vie - et de celle des générations futures à qui nous ne transmettons pas encore grand-chose de positif.

 • Karl Jaspers : La Question de la Culpabilité

  Jaspers KarlJaspers aversJe ne peux que recommander ce livre. Il est constamment réimprimé et épuisé. J.Š.

  ***

  Dans la conception de Jaspers, l'homme n'est qu'une existence possible ; tout homme ne devient pas réellement une existence : devenir une existence est la tâche de l'homme, sa mission, cela ne fait pas partie de son don, de sa nature. Contre cette mission, chaque homme peut être coupable, peut échouer, et de diverses manières. Voilà la nouveauté : le sujet n'est plus ce qui "est", ce qui perdure au milieu de la mutabilité de la vie, mais quelqu'un qui arrive, qui "devient", qui peut échouer en cela, qui peut être coupable non seulement envers les autres mais aussi envers lui-même, envers sa vocation à l'existence, qui bloque son propre avenir et se perd lui-même. Jaspers va même plus loin et affirme que l'on devient existant dans des situations liminaires et que c'est dans celles-ci que l'on échoue également. Ce naufrage, cependant, est déjà préparé dans la vie quotidienne comme une transgression.

 • Karl Jaspers: Die Frage der Schuld

  Jaspers KarlJaspers aversIch kann dieses Buch nur empfehlen. Es wird ständig nachgedruckt und ist ausverkauft. J.Š.

  ***

  In Jaspers' Konzeption ist der Mensch nur eine mögliche Existenz, nicht jeder Mensch wird tatsächlich zu einer Existenz: eine Existenz zu werden ist die Aufgabe des Menschen, seine Mission, es ist nicht Teil seiner Gegebenheit, seiner Natur. Gegen diesen Auftrag kann sich jeder Mensch schuldig machen, kann versagen, und zwar auf verschiedene Weise. Das ist das Neue: Das Subjekt ist nicht mehr das, was "ist", was inmitten der Wandelbarkeit des Lebens Bestand hat, sondern jemand, der geschieht, der "wird", der dabei scheitern kann, der nicht nur anderen gegenüber schuldig werden kann, sondern auch sich selbst gegenüber, seiner Berufung zum Dasein gegenüber, der sich die eigene Zukunft versperrt und sich selbst verliert. Jaspers geht sogar noch weiter und behauptet, dass man in Grenzsituationen existent wird und in diesen auch scheitert. Dieser Schiffbruch wird jedoch bereits im Alltag als Übertretung vorbereitet.

 • Karl Jaspers: Die Schuld der anderen

  Jaspers KarlJaspers avers"Was die menschliche Welt seit Jahrtausenden war, scheint heute zusammenzubrechen. Die neue Welt, die als Instrument der Daseinsvorsorge entsteht, zwingt alles, ihr zu dienen. Sie zerstört das, was in ihr keinen Platz hat" - "Es gibt keine politische Freiheit ohne die Reinigung der Seele" - "Die Idee der Demokratie wird sich vielleicht nie erfüllen, aber auf dem Weg dorthin werden die Menschen denkend und verantwortlich. Es gilt, sich nicht von der scheinbaren Ruhe einlullen zu lassen, an die Demokratie zu glauben, sich nicht von 'hypnotischen Demagogen' beeinflussen zu lassen und sich für die Erziehung der nächsten Generation einzusetzen." Karl Jaspers

  Vor dem bevorstehenden Weihnachtsfest sollte jeder anständige Mensch das Kapitel aus dem Buch Die Frage der Schuld - Die Schuld der anderen lesen. Um zu erkennen, wie wir gelebt haben, wie wir leben und was jeder von uns selbst tun sollte, damit wir uns nicht für unser Leben schämen müssen – auch für das Leben künftiger Generationen, denen wir noch nicht viel Positives bringen.

 • Karl Jaspers: Otázka viny

  Jaspers KarlJaspers aversTuto knihu mohu jen doporučit. Je neustále dotiskována a vyprodávána. J.Š.

  ***

  V Jaspersově pojetí je člověk jen možnou existencí; ne každý člověk se existencí skutečně stává: stát se existencí je lidským úkolem, posláním, není to součástí jeho danosti, jeho přirozenosti. Proti tomuto poslání se každý člověk může provinit, může selhat a to různými způsoby. V tom je právě ta novinka: subjekt už není to co „je“, co trvá uprostřed proměnlivosti života, ale někdo, kdo se děje, kdo „se stává“, kdo v tom může selhávat, kdo se může provinit nejen vůči druhým, ale také vůči sobě, vůči své povolanosti k existenci, kdo si zablokuje svou vlastní budoucnost a sám sebe ztratí. Jaspers jde ještě dál a tvrdí: existencí se člověk stává v mezních situacích a právě v těch také troskotá. Toto troskotání se však připravuje už v každodenním životě jako provinilost.

 • Karl Jaspers: the guilt of others

  Jaspers KarlJaspers avers"What the human world has been for millennia seems to be collapsing today. The new world, which arises as an instrument for the provision of existence, forces everything to serve it. It destroys that which has no place in it." - "There is no political freedom without the purification of the soul." - "The idea of democracy may never be fulfilled, but in moving toward it people become thinking and responsible. The task is not to be lulled by apparent calm, to believe in democracy, not to be influenced by 'hypnotic demagogues' and to work for the education of the next generation." Karl Jaspers

  Before the upcoming Christmas holiday, every decent person should read the chapter from the book, The Question of Blaming Others. Realize what we have been living in, are living in, and what we should each do on our own so that we don't have to be ashamed of our lives - and the lives of future generations to whom we are not yet passing on much positive.

 • Karl Jaspers: The Question of Guilt

  Jaspers KarlJaspers aversI can only recommend this book. It is constantly reprinted and sold out. J.Š.

  ***

  In Jaspers' conception, man is only a possible existence; not every man actually becomes an existence: becoming an existence is man's task, his mission, it is not part of his givenness, his nature. Against this mission every man can be guilty, can fail, and in various ways. This is the novelty: the subject is no longer what "is", what endures in the midst of the mutability of life, but someone who happens, who "becomes", who can fail in this, who can be guilty not only towards others but also towards himself, towards his vocation to existence, who blocks his own future and loses himself. Jaspers goes even further and argues: one becomes existent in liminal situations and it is in these that one also fails. This shipwreck, however, is already prepared in everyday life as a transgression.

 • Karl Jaspers: Vina druhých

  Jaspers KarlJaspers avers„Zdá se, že se dnes hroutí, čím byl po tisíciletí lidský svět. Nový svět, který vzniká jako nástroj k zaopatření pobytu, nutí vše, aby mu sloužilo. Ničí, co v něm nemá místo.“ - „Bez očisty duše není politická svoboda.“ - “Idea demokracie sice nebude nikdy naplněna, ale při směřování k ní se lidé stávají myslícími a odpovědnými. Úkolem je nenechat se ukolébat zdánlivým klidem, věřit v demokracii, nenechat se ovlivnit „hypnotizujícími demagogy“ a pracovat na výchově příštích generací.“ Karl Jaspers

  Před nadcházejícími svátky Vánoc by si měl přečíst kapitolu z knihy Otázka viny Vinu druhých, každý slušný člověk. Uvědomí si v čem jsme žili, žijeme a co bychom měli každý sám dělat, abychom se za své životy nemuseli stydět – i za životy budoucích generací, kterým moc pozitivního zatím nepředáváme.

 • Karl Jaspers: Vina všech

  Jaspers aversJaspers reversEtika je vždy odolnější než zákon - Princip kontinuity: žádná generace nesmí předat zemi v horším stavu, než ji zdědila po předcích.

  ***

  Třetí ukázka z knihy německého filosofa Karla Jasperse VINA VŠECH.

  ***

  Karl Jaspers: Otázka viny

  Karl Jaspers: Vina druhých

  J.Š. 

 • NZZ 18-10-2021: Die Gesellschaft zerfällt in Zirkel

  Die Mediendemokratie braucht eine offene Debattenkultur und nicht Blasen der Selbstbestätigung. Für Jaspers gilt der Grundsatz, dass es immer eine andere Seite Git und dass sie gehört werden soll.

  Die Regierung ist auf eine Vielzahl von Gedanken angewiesen, wenn sie Massnahmen treffen und deren Wirkung prüfen will.

  STEFAN STIRNEMANN

  Der Leitspruch des «Spiegels» ist an der Hamburger Zentrale in Metallbuchstaben an die Wand geheftet. Geprägt hat ihn der Gründer des Magazins, Rudolf Augstein (1923–2002): «Sagen, was ist.» Die Aufforderung gilt den Medien überhaupt.

  In welcher Form auch immer sie berichten – Papier, Lautsprecher, Bildschirm–, sie müssen die Tatsachen wahren, auch wenn sie dem, der sie vernimmt, oder dem, der sie berichtet, nicht behagen. Dass dies heute versäumt wird, kritisiert etwa der deutsche Virologe Hendrik Streeck: «Wir erleben nicht nur eine Pandemie, sondern auch eine Infodemie, und die bringt auch manch schädliche Wirkungen hervor. Die Medien buhlen um Aufmerksamkeit, und hier spielt naturgemäss eine Logik der Übertreibung und Eskalation, angereichert mit Falsch- und Halbwissen.»

 • NZZ 18-10-2021: Společnost se rozpadá do kruhů

  Jaspers Karl„Pokud média nebudou vždy otiskovat tuto druhou stranu a pokud bude každý nesouhlasný hlas vymazán, společnost se rozpadne na fóra a kruhy, kde jsou zasvěcení a souhlasící mezi sebou. Společnost jako celek se může scházet pouze k pouličním rvačkám.“ Karl Jaspers

  ***

  Mediální demokracie potřebuje kulturu otevřené diskuse, nikoli bubliny sebepotvrzování. Pro Jasperse je zásadou, že vždy existuje i druhá strana a že by měla být vyslyšena.

  Vláda je závislá na mnoha myšlenkách, pokud chce přijmout opatření a ověřit jejich účinek.

  STEFAN STIRNEMANN

  Motto časopisu Der Spiegel je kovovými písmeny připevněno na zdi hamburského sídla. Jeho autorem je zakladatel časopisu Rudolf Augstein (1923-2002): "Řekni, co je“. Výzva se týká médií obecně.

  Ať už podávají zprávu jakoukoli formou - na papíře, z reproduktoru nebo na obrazovce -, musí se držet faktů, i když se nelíbí těm, kteří je slyší, nebo těm, kteří je podávají. Například německý virolog Hendrik Streeck kritizuje, že se to dnes zanedbává: "Nezažíváme jen pandemii, ale také infodemii, a ta má také mnoho škodlivých účinků. Média bojují o pozornost a logika zveličování a stupňování je zde přirozeně obohacena o falešné a polovičaté znalosti."

 • Porušování mezinárodních smluv a ústavy ze strany orgánů ČR

  LICHVA

  Exekucni koncentracni tabor

  "Svoboda není nikdy více než jednu generaci vzdálena od svého zániku. Nepředali jsme ji našim dětem v krvi. Musí se o ni bojovat, chránit ji a předávat ji, aby udělaly totéž, nebo jednoho dne strávíme naše západy slunce vyprávěním našim dětem a dětem našich dětí, jaké to bylo kdysi ve Spojených státech, kde byli muži svobodní.“

  Ronald Reagan

  ***

  Informace níže mohou sloužit jako podklady pro Ústavní stížnosti i žaloby proti ČR. Budou se nás jednou naši potomci ptát, jako my našich otců: „Jak jste to mohli dopustit?!“ J.Š.

  ***

  Exekuce clankyVS CR nova pravidla od 1.1.2022ČR porušuje mezinárodní smlouvy i Ústavu exekučním a občanským soudním řádem, vzniklá exekuční mafie pak porušuje i tyto zákony.

  Z tohoto důvodu doporučuji:

  - podat Ústavní stížnost pro zrušení části zákona č. 120/2000Sb. exekučního řádu a zákona č. 99/1963Sb. občanského soudního řádu, která porušuje články 10 a 12 Listiny základních práv a svobod, tedy součást Ústavy ČR. Není možné narušovat svévolně obydlí a rodinný život nedlužících občanů, ponižovat je a rabovat na půdě jejich vlastního domova.

  - Ústavní soud by dále měl nastavit právní jistotu v otázce 80% marných exekucí, které jsou, na náklady v podstatě celé společnosti, uměle udržovány svévolným výkladem exekučního zákona ze strany exekutorské mafie. Článek 11 Mezinárodního paktu o  hospodářských, sociálních a kulturních právech ukládá smluvním státům povinnost zajistit svým občanům přiměřené a zlepšující se (pokud možno) životní podmínky, nikoli je držet až do jejich předčasné smrti na podlomené zdraví jako psance a otroky nesplatí čelných exekučních tarifů (viz tabulka) s vidinou, že už v životě nebudou moci normálně žít.

  - podat podněty a žaloby k mezinárodním organizacím a soudům, zejm. Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a to pro porušování uvedených mezinárodních závazků Českou republikou (čl. 10, čl. 12 Listiny základních práv a svobod,  čl. 11 Mezinárodního paktu o hospodářských právech).

  ***

  České gestapo - Mobiliární exekuce EU-PZ 27.11.2018

 • Přerov, Schwedische Chancen 18.6.2023: Wieder ohne Politiker. Gedenkakt, der traditionell von der Öffentliche Medien totgeschwiegen wurde

  Svedske sance 18.6.1945Prerov zvony Kostel sv. Vavrince 18.6.2023... Pazúr ließ eine Frau erschießen, die zwei Kinder (etwa ein und zweieinhalb Jahre alt) auf dem Arm hatte, und als sie mit den beiden noch lebenden Kindern tot in ein halbvolles Grab fiel, erfreute er sich noch eine Weile an ihrem Weinen, bevor er sie beide erschoss....

  ***

  Nur feige Länder und Heuchler vertuschen ihre eigenen Verbrechen. Sie können sich nur erheben, indem sie sich auf die Verbrechen der anderen berufen. Sie benehmen sich alle gleich, nur um beim nächsten Mal wiedergewählt zu werden. Wehe dem Land, das solche Politiker und solche Wähler hat. Jitka Seitlová (KDÚ-ČSL), langjährige Senatorin für den Bezirk Přerov, war nie anwesend... Der ungarische Botschafter in der Tschechischen Republik und ein Vertreter der deutschen Botschaft in der Tschechischen Republik waren anwesend. Die letzte Überlebende, Mária Pafčugová aus Trenčín, war ebenfalls anwesend. Sie hat auf dem Friedhof in Přerov mit eigenem Geld ein Denkmal errichten lassen, als die zuständigen Institutionen sich weigerten. Sie arbeitet immer noch hauptberuflich als Inhaberin der ersten privaten Apotheke in der Slowakei.

  Ich füge eine FOTOGALERIE und drei Videos bei - vom Friedhof in Přerov, von den schwedischen Chancen und von der Begrüßung der ersten Glocken in der St.-Lorenz-Kirche in Přerov (Audioaufnahme des gesamten Akts).

  Ich habe den Präsidenten Petr Pavel, die Präsidentin Zuzana Čaputová, den Premierminister Petr Fiala, den Präsidenten des Senats Miloš Vystrčil, die Präsidentin der Abgeordnetenkammer Markéta Pekarova - Adamová, den Erzbischof von Prag Mons. Jan Graubnerund der öffentlich-rechtliche Rundfunk ČT durch seinen Generaldirektor, Herrn Petr Dvořák eingeladen. Mit Ausnahme von Präsidentin Čaputová (sie hat keine - Antwort Email)) habe ich mich über Datenschrank (DS) an alle gewandt. Nur der Erzbischof von Prag Jan Graubner antworteteüber DS. Die anderen antworteten nur per E-Mail. Sie bedankten sich für die Einladung und bedauerten, dass sie keine Zeit hatten (auch am Sonntag). Sie haben die Gelegenheit nicht genutzt, einen Vertreter zu schicken. Die einzigen, die überhaupt nicht geantwortet haben, waren der Präsident Petr Pavel und Petr Dvorak (die Události ČT am Abend waren traditionell still. Die regionale ČT war vor Ort, so dass ein paar Zuschauer auf CT 24 die Gedenkfeier mitbekamen, natürlich nur kurz). Am selben Tag waren die Politiker nicht abwesend, auch nicht die Události ČT, während der Gedenkfeier zum 81. Jahrestag der Ermordung Heydrichs... (die übrigens von drei Mährern und einem Slowaken begangen wurde).

  ***

  Přerov 18.6.2023, Friedhof 13:00 Uhr: 78. Jahrestag des Massakers an den Deutschen von Podkarpackie, darunter Frauen, Kinder, Kleinkinder und Säuglinge

  In Lidice haben wir den unschuldigen Opfern unter Beteiligung des Staatspräsidenten und von Politikern die Ehre erwiesen. Wann werden wir dasselbe tun an Orten, wo wir Frauen, Kinder, Kleinkinder und Säuglinge, in Friedenszeiten, massenhaft ermordeten?

 • Přerov, Švédské šance 18.6.2023: Opět bez účasti politiků. Pietní akt tradičně zamlčen široké veřejnosti

  Prerov zvony Kostel sv. Vavrince 18.6.2023Svedske sance 18.6.1945Aktualizováno 12.7.2023:Zkorespondences předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou.

  ***

  … Pazúr nechal zastřelit ženu, která měla v náručí dvě děti (asi jedno- a dvou a půl-leté), a když mrtvá padla s oběma ještě živými dětmi do napůl plného hrobu, chvíli se ještě kochal jejich pláčem, než je obě odstřelil. …

  ***

  Pouze zbabělé země a pokrytci zamlčují vlastní zločiny. Vzmohou se jen na připomínání zločinů druhých. Všichni se chovají stejně, jen aby byli příště znovu zvoleni. Běda zemi, která má takové politiky a takové voliče. Dlouholetá senátorka za obvod Přerov Jitka Seitlová (KDÚ-ČSL), se dosud nikdy nedostavila… Přítomni byli i velvyslanec Maďarska v ČR a zástupce velvyslanectví SRN v ČR. Přítomná byla i poslední z pozůstalých Mária Pafčugová z Trenčína. Nechala zhotovit pomník na přerovském hřbitově za své peníze, když to odpovědné instituce odmítly. Dodnes pracuje na plný úvazek, jako majitelka první soukromé lékárny na Slovensku.

  Připojuji FOTOGALERII, tři videa - z přerovského hřbitova, Švédských šancí a přivítání prvních zvonů v kostele sv. Vavřince v Přerově (zvukový záznamcelého aktu).

  K pietnímu aktu jsem pozval presidenta Petra Pavla, presidentku Zuzanu Čaputovou, předsedu vlády Petra Fialu, předsedu Senátu Miloše Vystrčila, předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou – Adamovou, Pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubneraa veřejnoprávní ČT prostřednictvím gen. řed. Petra Dvořáka. S výjimkou presidentky Čaputové (nemá - odpověď email), jsem všechny oslovil přes DS. Přes DS odpověděl pouze Arcibiskup pražský. Ostatní odpověděli emailem. Poděkovali za pozvání, litovali, že nemají čas (ani v neděli). Možnosti, aby poslali svého zástupce nevyužili. Jediný kdo vůbec nereagoval, byl president Petr Pavel a Petr Dvořák (Události ČT večer tradičně mlčely. Regionální ČT byla na místě, takže pár diváků se na ČT 24 s pietním aktem, samozřejmě ve zkratce, seznámilo). Ve stejný den politici nechyběli, ani Události ČT, při pietním aktu k 81.výročí atentátu na Heydricha… (mimochodem spáchali ho tři Moraváci a jeden Slovák).

  ***

  Přerov 18.6.2023, hřbitov 13:00 hod.: 78.výročí masakru na Podkarpatských Němcích, včetně žen, dětí, batolat a kojenců   

 • Putin is synonymous with primitive violence. What he is doing has nothing to do with humanity anymore!

  Putin Kupi govnoPraha VN Putin 15.3.2022

  Chechnya The Final Solution…

  ***

  He is not a man, but the embodiment of the most primitive evil and violence, a representative of modern Nazism - Putinism, which in many ways surpasses Nazism. It is pure state terrorism - no military targets, the murder of children, defenceless civilians, the theft of grain, you cannot go any lower.

  Europe is more war-weary than Ukraine. It shows us how uncontrolled prosperity leads to a decline in morals. When will the West realise that it is dealing with a mentally ill man who literally does not give a damn about its rules! He understands and acknowledges only brute, primitive force. Russian self-centredness is once again trying to show who is the master of the world - this is how the Russian rich behave in the West. Let us hope that the opposition will still find strength in Russia and that Alexei Navalny will be able to complete his mission.

  Putin nos bombaRussian journalist Dmitry Muratov auctioned his Nobel Prize for $103.5 million. He is donating the money from the sale of the medal to help child refugees from Ukraine who fled the Russian invasion. The auction took place in New York.

  ***

  "A six-year-old girl was killed by the Russians as she slept in her bed in Mykolayiv, Ukraine. Whoever fired the missile must have read Dostoyevsky and watched Mikhailov's films. While some convince us that culture is not to blame for the murders, we bury our children. Enjoy Russian "culture".

  Yevhen Perebyinis, Ambassador of Ukraine to the Czech Republic

 • Putin je synonymem primitivního násilí. To co předvádí už nemá s lidstvím nic společného!

  Praha VN Putin 15.3.2022Putin Kupi govno

  Aktualizováno 28.7.2022: Ruské nomádství, ruský svět a Medvěděvovy vesnice

  Aktualizováno 22.7.2022: SRN problém s uprchlíky vyřešila geniálně - Putin "utře nos". ČR stále neumí včas předcházet logickým následkům, logickými kroky...

  ČEČNA KONEČNÉ ŘEŠENÍ...

  ***

  Není to člověk, ale ztělesnění toho nejprimitivnějšího zla a násilí, představitel novodobého nacismu - putinismu, který v mnoha směrech nacismus překonává. Je to čistý státní terorismus – žádné vojenské cíle, vraždy dětí, bezbranných civilistů, krádeže obilí, níže už klesnout nelze.

  Evropa je více unavená válkou než Ukrajina. Ta nám příkladně ukazuje jak nezřízený blahobyt vede k úpadku mravů. Kdy Západ pochopí, že jedná s duševně chorým člověkem, který na jeho pravidla doslova „kašle“! Rozumí a uznává jen hrubou, primitivní sílu. Ruská sebestřednost se opět pokuší ukázat, kdo je pánem světa – takto se chovají na Západě ruští zbohatlíci. Věřme, že opozice v v Rusku najde ještě sílu, a že Alexej Navalnyj svoji misi bude moci dokončit.

  Putin nos bombaZa sumu 103,5 milionu dolarů (2,4 miliardy korun) vydražil ruský novinář Dmitrij Muratov svou Nobelovu cenu. Peníze za prodej medaile věnuje na pomoc dětským uprchlíkům z Ukrajiny, kteří utekli před ruskou invazí. Aukce se konala v New Yorku.

  ***

  „Šestiletou holčičku Rusové zabili když spala ve své posteli v ukrajinském Mykolajivu. Ten kdo odpálil raketu, určitě četl Dostojevského a sledoval filmy Michalkova. Zatímco nás někteří přesvědčují, že kultura nemůže za vraždy, pohřbíváme své děti. Užijte si ruskou "kulturu".

  Yevhen Perebyinis, velvslanec Ukrajiny v ČR

 • Václav Havel: Lež ani zlo nevymítíme, můžeme je jen svazovat zákony. Ale máme povinnost o pravdu a dobro usilovat

  Havel VaclavHavel Srdce dve deti 18.12.2021Uměleckého historika Zdeňka Lukeše, politologa Jana Bureše, poradce presidenta Václava Havla Jiřího Peheho, občanského politologa Jana Šinágla a bývalého disidenta Jana Macháčka, redaktora LN, požádaly NZZ (Neue Zürcher Zeitung, tradiční švýcarský deník, vychází od 12.ledna 1780 s 375.000 odběrateli) o vyjádření k presidentu Václavu Havlovi. Článek Vězeň a disident, který se stal králem, byl publikován 18.12.2021.

  President Václav Havel zapadal do tradice presidentů osvoboditelů, tvůrců, světlonošů, jak zaznělo v jednom z pořadů ČRoPlus. Z Rudolfinského projevu 9.12.1997:

  „Byli jsme zemí fascinovanou svými makroekonomickými ukazately, kterou nezajímalo, že tyto ukazatele dříve či později ukáží i to, co je za hranicemi makroekonomického či technokratického pojetí světa. Totiž že jsou věci, jejichž váhu či význam sice žádný účetní nespočítá, ale které vytvářejí jediné myslitelné prostředí jakéhokoli ekonomického rozvoje. Pravidla hry, právní stát, mravní řád, z něhož každý systém pravidel vyrůstá a bez něhož žádný nemůže fungovat. Klima společenského soužití.“

  ***

  „Určité věci mají smysl a ten určitý smysl se za čas může objevit či naplnit až s velkým zpožděním.“

 • Václav Havel: Wir können die Lüge und das Böse nicht ausrotten, wir können sie nur mit Gesetzen binden. Aber wir haben die Pflicht, nach der Wahrheit und dem Guten zu streben

  Havel VaclavHavel Srdce dve deti 18.12.2021Der Kunsthistoriker Zdeněk Lukeš, der Politikwissenschaftler Jan Bureš, der Berater von Präsident Václav Havel Jiří Pehe, der bürgerliche Politologe Jan Šinágl und der ehemalige Dissident Jan Macháček, Redakteur der LN, wurden von der NZZ (Neue Zürcher Zeitung, eine traditionsreiche Schweizer Tageszeitung, die seit dem 12. Januar 1780 erscheint und 375.000 Abonnenten hat) gebeten, sich zu Präsident Václav Havel zu äußern. Der Artikel Gefangener und Dissident, der König wurde wurde am 18.12.2021 veröffentlicht.

  Präsident Václav Havel reihte sich in die Tradition der Präsidenten von Befreiern, Schöpfern, Koryphäen ein, wie in einer der Sendungen von ČRoPlus zu hören war. Aus der Rudolfinsky-Rede vom 9.12.1997:

  "Wir waren ein Land, das von seinen makroökonomischen Indikatoren fasziniert war und sich nicht darum kümmerte, dass diese Indikatoren früher oder später zeigen würden, was jenseits des makroökonomischen oder technokratischen Weltbildes liegt. Das heißt, es gibt Dinge, deren Gewicht oder Bedeutung kein Buchhalter berechnen kann, die aber das einzig denkbare Umfeld für jede wirtschaftliche Entwicklung schaffen. Die Spielregeln, die Rechtsstaatlichkeit, die moralische Ordnung, aus der jedes Regelwerk erwächst und ohne die keines funktionieren kann. Das Klima der sozialen Koexistenz".

  ***

  "Bestimmte Dinge haben eine Bedeutung, und diese bestimmte Bedeutung kann erst nach langer Zeit entdeckt oder erfüllt werden".