Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 10.08.2020 14:20
  Zato až půjdou lesby a gayové budou "svobody" plná média i ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 09:34
  Podkarpatská Rus je hříčkou totalitních států, kterým jsme ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:27
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 10.08.2020 07:24
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 09.08.2020 17:37
  Koho to může zajímat Je mi velkým potěšením napsat tento dopis ...

  Read more...

   
 • 09.08.2020 17:28
  To Whom It May Concern It is my great pleasure to write this ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Volkova KvetoslavaSestra Květoslava Volková poutá pozornost pamětníků - Výzva Sokolům! - Dnes nejde o nějaký hysterický "hon na čarodějnice", ale jde o to, říci a ukázat na lidi, kteří během let 1948 - 1989 zklamali. A proto se ptám sokolského členstva i nejvyššího vedení, necháte si to líbit?

Na konci roku 2013 jsem se od svého přítele pana Filipa Uzla z Roudnice n.L. dozvěděl o jisté paní, která pracuje na odboru České obce sokolské (dále ČOS). Odbor se nazývá vzdělavatelský a ona tam působí jako jednatelka. Jedná se o paní Doc.PhDr. Květoslavu Volkovou,CSc. Je popliváním památky všech, kteří během vlády KSČ trpěli a umírali, že tato osoba vede významnou složku Sokola. Ihned jsem na začátku nového roku zahájil pátrání v příslušných archivech. Jak jsem se mohl přesvědčit, tato paní dříve učila na Večerní univerzitě marxismu a leninismu. Psala oslavné práce o Klementu Gottwaldovi (např. "Klement Gottwald, život a dílo" Dědice 1981), jako odborník na vraha a "prvního dělnického" prezidenta působila jako odborná poradkyně při natáčení pětidílného seriálu Gottwald z roku 1986. A působila při tvorbě dalších době poplatných dokumentů. Pan Uzel mi sdělil, že o těchto skutečnostech byl informován vzdělavatel ČOS a nadřízený zmíněné paní, Doc. Zdeněk Míčka. A dokonce i členové předsednictva ČOS. Dosud nikdo neodpověděl, asi si myslí, že se na celou věc zapomene.

Borovsky 1K.H.Borovský na okraj chystaného setkání ruského cara, pruského krále a rakouského císaře v říjnu 1950. To se přesněji snad ani říci nedá, a je přitom jedno, zda se car jmenuje zrovna Nikolaj I, J.V.Stalin, Nikita Chruščov nebo Vladimír Putin.

„Kdo chce o politice ruského cára dobré ponětí míti, musí si především jiným pomyslit, že ještě jak živ nikdo z ní nic dobrého nezakusil, že tato politika u sebe začíná a u sebe končí a při všem jen sebe na zřeteli má, a že komu pomáhá, o toho také již smýšlí.“

 

JustitiaKdyž člověk nepobývá tam, kde bydlí - Krajský soud v Praze bude muset poskytnout dokumenty týkající se J. B. Uhlíře - Inteligentní formulář – Aktuální situace JUDr. Zdeňka Altnera

Je to již několik let, co jsem nezvratně dospěl k závěru, že právník jest osoba postižená specifickou poruchou myšlení, což se projevuje, inter alia, tím, že jednoduchou věc zkomplikuje, kdežto složitou nepochopí. … Tentokrát budeme chválit, a to pracovníka ministerstva spravedlnosti Jaroslava Rozsypala za pečlivě odůvodněné rozhodnutí-Zvěsti o tom, že ministerstvo spravedlnosti hodlá opustit systém formulářů ZFO (o němž jsem měl vždy za to, že jde o pomstu svazarmovců 602 za příliš vysoký úplatek za získání státní zakázky) a přejít na formuláře inteligentní, jsem přijímal s nelíčenou hrůzou, představiv si, co asi dokáže neschopný český úředník ve spolupráci s neschopným českým programátorem pod takovým termínem vytvořit. … JUDr. Zdeněk Atlner stále nevydán SRN Slovensku k trestnímu stíhání na základě mezinárodního zatykače

CR Srdce EvropyNA VÝCHOD OD BRUSELU: Česko má být srdce, nikoli zadnice Evropy - Tak za kolik, páni ministři? – Pomalá smrt správy státu - ČR byla v prosinci v 76 miliardovém skluzu čerpání evropských dotací - V AVČR je tabu víc, než si myslíte - Všichni neseme vinu, politici jsou jen logickým výsledkem stavu společnosti a ta své minulosti - Nacházíme se ve středu Evropy, politicky jsme na Západě, ale myšlením a způsoby stále na Východě!

… Naším základním životním zájmem je nejen naše setrvání v Unii, ale růst naší váhy v jejím rámci, naše schopnost přicházet s řešením problémů, s nimiž se Unie potýká, růst váhy EU. V žádném případě nejde jen o „prosazování našich národních zájmů“. Naším prvotním národním zájmem by totiž měla být právě Unie a její dobrý, co nejdemokratičtější a co ekonomicky i sociálně nejzdravější rozvoj. Tady platí to, co je zásadní rodičovskou zásadou při výchově dětí - je třeba jít příkladem. Česko už roky žádný příklad není. Nadá­váme na bruselské směrnice, ale naše vlastní zákony jsou ještě nekvalitnější a horší. Jsme vysoce nesolidární k dalším zemím Unie, což se ukázalo během dluhové krize, ale vyžadujeme solidaritu dalších zemí Unie, když jde o likvidaci našeho vlastního civilizačního dluhu. A s nástupem Miloše Zemana dáváme přednost obchodu a zisku přec podporou demokracie a dodržováni lidských práv, což byla jedna z mála věcí, na které mohla být naše země, země Václava Havla, hrdá a čím mohla obohatit i Evropskou unii. Nestali jsme se Západem a zůstali jsme jen střední Evropou a tiše doufáme, že nám to aspoň vydrží. Nevydrží. Ještě deset takových let, jaké jsme zatím v Evropské unii předvedli, a ze srdce EU budeme zadnicí Evropy. Se vším, co takové postavení provází.

Hladinu českého vědeckého rybníka rozčeřila politová­níhodná kauza vědeckých nepřístojností akademika Karla Bezoušky, který publikoval neexistují­cí, či aspoň nereprodukovatelné vý­sledky. Kauza je na naše poměry pojednávána pozitivně nadstan­dardním způsobem, oba jeho za­městnavatelé - Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) i Přírodově­decká fakulta UK - s ním již pra­covní poměry ukončily.

… Vedoucím katedry, profesorem, držitelem ob­rovských grantů se u nás jen těžko stanete bez pečlivě budované sítě konexí, které se udržují v provoz­ním stavu mazivem, jehož jméno raději ani nevyslovujte. Tedy po­kud působíte v akademické obci - to nevyslovované mazivo má totiž název morální korupce. Samozřej­mě že jsou výjimky, nejzářnější z nich byl profesor Antonín Holý, který se ovšem profesorem nestal na žádné pražské VŠ, nýbrž v Olo­mouci, a to až kolem sedmdesátky. To o něčem vypovídá, neb patřil do podobné váhové kategorie asi jako Purkyně či Heyrovský. …

Schubert JaromírTaky nemáte rádi, když za Vás mluví někdo jiný? Já tedy rozhodně ne. V poslední době si všímám, že za mě, či za Vás mluví někdo jiný čím dál tím častěji. Posuďte prosím sami.

… Nevím jak Vy, ale skutečnost, že tvorbu zákonů a vyhlášek ovlivňují lidé, kteří nejsou ani volení zastupitelé a ani státní úředníci, ale ve své podstatě lobbisté či příživníci, kteří jen mají tu drzost, že jednají za Vás bez vašeho vědomí, mně osobně prostě vadí. Jsem svéprávný člověk a své názory dokáži prezentovat sám. A to jsem raději vůbec nepátral po tom, z čeho je činnost těchto organizací financována. Pokud jen z členských příspěvků, pak budiž, ale nemohu se ubránit dojmu, že to nebudou jen členské příspěvky.

Janousek RomanTohle kdyby věděli naši vlastenci, kteří za nás pokládali životy, jaké morální bahno nás budeHrbata Michael řídit! – Tomáš Lebeda a Pavel Varvařovský k situaci v zemi - Jak se stamiliony pakovalo ODS na obraně v čele s náměstkem Hrbatou – Už před lety jsem opakovaně podával TO na Ing. Michaela Hrbatu - Naštvaná žába je obrazem naštvaných občanů, kteří slyší jen sliby politiků. Žába zareagovala správně a kdy občané?!

Záznam z rozhovoru mezi Romanem Janouškem (pražský lobbista ODS - viz dokončený SPIS. Pavel.B, spolumajitel BigBoard), Miroslavem Janstou ( pražský lobbista ČSSD) a Richardem Fuxou (spolmajitel a statutární orgán bilboardové společnosti BigBoard): Uskutečněno v hotelu Hilton v Praze, březen 2012, několik dní před havárií lobbisty Janouška.

... Jansta: Já to mám na rozdíl od Romeše jednoduchý, pro Karlíka Korytáře a jeho kluky ze senátu jeden a čtvrt milionu, ale je potřeba připravit 2,5 milionu pro Pepíka Smýkala a jeho parlamentní bandu, peníze budou u mě v trezoru a až to odsouhlasí, jak mají, tak jim je pak vyplatíme. ...

Pecina TomasZase jsme si trochu oddychli… Policejního prezidenta máme už jednoho, ale zase máme dva náměstky policejního prezidenta. To je ale Kocourkov Státní zástupce Petrásek chce obžalovat vydavatele Hitlerových projevů bez znaleckého posudku - Výslech znalce Jana B. Uhlíře by představoval pro státního zástupce Jana Petráska obrovskou blamáž, a proto se mu pokouší vyhnout tím, že soudu místo znaleckého posudku podstrčí odborné vyjádření, jehož autora není ani u hlavního líčení potřebné vyslýchat.

… Děsím se představy, že Červíček byl možná kdysi vadně povýšen ze strážmistra na nadstrážmistra, což arci zneplatňuje i všechna další povýšení a jmenování, takže bude muset vrátit parádní uniformu i frčky, vyfasuje pendrek a želízka a vyrazí do Perlovky kontrolovat prostitutky. Samozřejmě, až si dodělá policejní učiliště v Hrdlořezích (a.k.a. ÚDH), protože i jeho absolutorium je neplatné. Na závěr poučení pro ministerskou komisi: Jmenováním policejním presidentem se případná vada předchozího neplatného odvolání zhojila. Ano, tak jednoduché to je. Můžete mi věřit.

Penkovskij OlegV dokumentu se neuvádí, jak byl popraven dle svědectví jiných agentů? Pokud se nemýlím, pakKuklinski právě Oleg Peňkovskij byl barbarsky popraven pozvolným upalováním zaživa v krematoriu, poprava natočena a pro výstrahu novým adeptům GRU promítána. Byl důvodem výroku Chruščova: „Leninova věc je mrtva.“ Film o Ryszardu  Kuklińským bude vysílat polská televize 14.2.2014. Polská veřejnost si jeho vysílání vynutila. Oba přeběhlí vojáci zachránili svět a jsou největšími hrdiny poválečné doby.

Vysoký důstojník GRU Oleg Peňkovskij informoval na počátku šedesátých let minulého století Západ o skutečném stavu jaderného arzenálu SSSR. Zaplatil za to nejvyšší cenu. Zvláštní vojenský soud v Moskvě odsoudil v květnu 1963 plukovníka Olega Peňkovského /1919–1963/ k trestu smrti za vlastizradu. Šlo o jeden z málo známých dozvuků Karibské krize, která se v říjnu 1962 rozhořela mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Po třináct dnů byla naše planeta na pokraji jaderné propasti. Nikdy předtím ani potom nebyla hrozba konfliktu mezi supervelmocemi tak reálná. Francouzští dokumentaristé se pokusili ve svém filmu zjistit, jakou roli sehrál O. Peňkovskij v této významné kapitole studené války.

Papež FrantišekPetr Robejšek: Peníze bez ceny a růst bez obsahu: Skutečné řešení spočívá ve vyvažování a postupném nahrazování ideálů konzumního způsobu života hodnotami, které nejsou materiální a nemají tržní cenu. Hlavní politicko-ekonomická úloha budoucnosti spočívá v zajištění spojení nemateriálních motivací s ochotou lidí pro ně pracovat.

… Mechanismy aktuální ekonomie prosazují vyhrocování konzumu, ale ukazuje se, že bezuzdný konzumismus spojený s nerovností dvojnásobně poškozuje sociální pletivo. Sociální disparita dříve či později plodí násilí, které užití zbraní neřeší a nikdy nevyřeší. Slouží pouze snaze oklamat ty, kteří požadují větší bezpečnost, jako bychom dnes nevěděli, že zbraně a násilné represe namísto řešení vytvářejí nové a horší konflikty. Někteří si jednoduše libují v tom, že obviňují chudé lidi a chudé země ze svých vlastních špatností nepatřičnými generalizacemi, a domáhají se řešení v podobě „vzdělávání“, jež je má uklidnit a proměnit na ochočené a neškodné bytosti. Provokuje to ještě více, když oni vyřazení vidí, jak se rozrůstá sociální rakovina, kterou je v mnoha zemích hluboce zakořeněná korupce u vlád, podnikatelů a institucí nezávisle na politické ideologii.“