Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2023 12:02
  Kdyby komunisté nedali Rusku uran zadarmo, tak tady je blahobyt.

  Read more...

   
 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Edvard Beneš

 • Předseda Společnosti Edvarda Beneše relativizuje naše zločiny po skončení II. světové války v Evropě

  SDL CZ vyhnani 1945 statistika

  „Zkuste nahradit „s Němci“ termínem „se Židy“ – a pak se zamyslete.“

  Tomáš Pecina

  ***

  „Po přečtení textu Jana Urbana „Prezident ničitel. Je na čase si přiznat pravdu o systematickém teroru a vraždění“ (vyšel v červnu na HlídacíPes.org) jsem o něm dlouze přemýšlel a považuji za nezbytné se k němu vrátit. Závěry v něm prezentované považuji za svým způsobem unikátní, ale bez kontextu a širších souvislostí také za velmi zavádějící“, píše předseda společnosti Edvarda Beneše Pavel Carbol.

  Komentáře ke článku na Hlídacím psu jsou vypovídající. Také jsem jeden připojil:

 • Prezident Dialektik. Toť přídomek Miloše Zemana před odsunutím do zapomnění

  Zeman opily... Čím si Dr. Beneš – tím „Dr.“ se dokonce i podpisoval – zasloužil toho „Budovatele“, opravdu není příliš jasné: Jako „budování“ totiž nevypadá ani totální krach jeho koncepce československé zahraniční politiky (nejpozději v době mnichovské dohody), ani podepsání dohod o „spolupráci“ se SSSR (1935 a 1943), ani protiústavní odstoupení Podkarpatské Rusi, amnestie poválečných zločinů tzv. Revolučních gard, vydání v mnoha případech nespravedlivých Benešových dekretů a znárodnění průmyslu v r. 1945 a jistě ani kapitulace před komunisty v únoru 1948....

  Navrhuji proto, abychom jméno Miloše Zemana v soupisu československých a českých hlav státu ozdobili přídomkem Prezident Dialektik, a tím jeho éru odsunuli do milosrdného a především zaslouženého zapomnění.

  Celý článek>

 • Připomeňme si z historie: Byl "Havlem před Havlem"

  Lev Prchala 1892 1963Vyhnani statistikaPrezident Pavel: "Traumatizující okamžik v dějinách Když Kreml poslal tanky."  - Vzpomínka na českého armádního generála Lva Prchalu.

  ***

  Jeho jméno dnes není tak známé jako jméno jeho krajana Václava Havla, ale pražští politici si z generála Lva Prchaly mohou vzít příklad. Proč? Protože Prchala byl jedním z prvních významných Čechů, kteří oslovili sudetské Němce. A učinil tak dávno před básníkem-prezidentem. Generál se podílel na deklaraci, která vešla do poválečných dějin jako "Wiesbadenská dohoda", podepsaná 4. srpna 1950, den před Stuttgartskou chartou. Československá strana tehdy zuřivě agitovala proti dohodě, která varovala před myšlenkami na kolektivní vinu a pomstu. V místních médiích byl Prchala, předseda "Českého národního výboru" založeného v roce 1940 v londýnském exilu, označován za fašistického emigrantského generála. Pomlouvačné kampaně se účastnili i členové katolického exilu. Generála tyto rušivé manévry neodradily od jeho smýšlení. "Cítím se povinen," prohlásil téhož roku 1950v projevu na "Světové konferenci pro mravní převýchovu" ve švýcarském Caux, "nejen vyznat hříchy, kterých se můj národ dopustil vůči sousedním národům. Chtěl bych se za ně omluvit svým sudetoněmeckým přátelům, zejména za bezpráví, které jsme jim my Češi způsobili. Slibuji, že udělám vše, co je v mých silách, abychom škody, které jsme jim způsobili, odčinili, jsme jim způsobili, a budovat s nimi lepší a šťastnější budoucnost v duchu Caux". O rok později, koncem července 1951, promluvil generál na setkání pořádaném Ackermannovým společenstvím v Königsteinu(Taunus): "Přes všechny obtíže je naší svatou povinností pokračovat v boji za lidskou svobodu, za právo národů na sebeurčení, za dobrovolnou federaci národů Evropy, a tím za svobodnou a šťastnou vlast. Svůj boj vedeme v duchu tisícileté křesťanské tradice a odhodlání nejen našeho národa, ale celého Západu. Máme v Evropě dost místa, pokud budeme myslet jen jako Evropané a pokud budeme jednat jako civilizovaní lidé." A pak následovala věta, která je aktuální i dnes: "Uznání práva každého na svou vlast je jedním z prvních předpokladů takového myšlení a jednání." K tomu podle něj patří právo a morálka. "A tam, kde vládne morálka a právo, tam bude také mír."

  Noviny v té době hovořily o "volání Königsteinu". Toto volání však poté během studené války zaniklo. I dnes je stále obtížně slyšitelné, přestože zdi a hraniční ploty již více než 30 let neexistují. O zničení legendy se pokusil sudetoněmecký církevní historik profesor Rudolf Grulich. Grulich: "Dodnes je známo, že Václav Havel byl prvním předním Čechem, který se na začátku roku 1990 omluvil sudetským Němcům. Havel prohlásil, že vyhnání sudetských Němců vždy považoval, stejně jako mnoho jeho přátel, za "hluboce nemorální čin". S "Wiesbadenskou dohodou"a projevem generála Prchaly v Königsteinu v roce 1951však existují prohlášení Čechů, která jsou odesítky let staršía "jdou mnohem dál než Havlova lítost". Při přiměřeně dobré vůli bychom mohli Prchalu nazvat "Havlem před Havlem".

 • Projevy Edvarda Beneše a Václava Havla – vypovídají o nás a našem charakteru

  SDL CZ Statistika odsunuPřed válkou jich tu žilo přes tři miliony - po válce měli nadobro zmizet. Nezmizeli ale všichni. Jak vypadal život německé menšiny v poválečném Československu? O tom více v pořadu Téma Plus (ČRoPlus 6.11.2022 – od 11:07 hod.)

  Doporučuji poslech celého hodinového pořadu s otřesnými svědectvími dobových svědků. Pořídil jsem zvukový záznam podstatného, s projevy Edvarda Beneše (15.10.1945 – po divokém odsunu) a Václava Havla, kdy ještě nebyl presidentem.

  Z témat pořadu: Vnitřní odsun – Trh s otroky – Otrocká práce mužů, žen a dětí – Volno jen v neděli odpoledne – Neexistence jako občané – Bezdomovci bez občanských práv – Nasazeni i do uranového průmyslu – Druhé německé osídlení – Občanství přiděleno úředně v roce 1953 – Zákaz vzdělávání v německém jazyce. JŠ

  ***

  ČT2 8.11.2022: „Postoloprty 1945 - česká odplata“. Kdy se plně přiznáme k vlastním zločinnům proti lidskosti v době míru, jako SRN ke svým v době války?

  Tak kolaboroval president Edvard Beneš se Sovětským svazem

  Mýtus jménem Masaryk: Nadčasová filozofie TGM

   

   

 • Reden von Edvard Beneš und Václav Havel - sie erzählen von uns und unserem Charakter

  SD VetreibungsverlusteVor dem Krieg lebten hier über drei Millionen von ihnen - nach dem Krieg sollten sie für immer verschwinden. Aber nicht alle von ihnen sind verschwunden. Wie sah das Leben der deutschen Minderheit in der Nachkriegstschechoslowakei aus? Mehr dazu in der Sendung Tema Plus (ČRoPlus 6.11.2022- ab 11:07 Uhr)

  Ich empfehle die gesamte einstündige Sendung mit schockierenden Zeitzeugenberichten anzuhören. Ich habe eine Audioaufnahme des Wesentlichen gemacht, mit Reden von Edvard Beneš (15.10.1945 - nach der brutalen Vetreibung) und Václav Havel, als er noch nicht Präsident war.

  Aus den Themen des Programms: Innenvertreibung - Sklavenmarkt - Sklavenarbeit von Männern, Frauen und Kindern - Freizeit nur am Sonntagnachmittag - Nicht-Existenz als Staatsbürger - Obdachlose ohne Staatsbürgerrechte - Einsatz auch in der Uranindustrie - Zweite deutsche Ansiedlung - Staatsbürgerschaft offiziell erst 1953 - Verbot des Unterrichts in deutscher Sprache. JŠ

  ***

  So kollaborierte Präsident Edvard Beneš mit der Sowjetunion

 • Regensburg 28.5.2023: 73. Sudetoněmecký den s projevem ministra školství Mikuláše Beka

  Benes aversIMG 0015

  Aktualizováno 11.6.2023:  V Lidicích jsme uctili památku nevinných obětí v době války za účasti prezidenta a politiků. Kdy uctí stejní politici památku nevinných obětí vrahů z řad čs. armády na místech, kdy byly, v době míru, masově vražděny i ženy, děti, batolata a kojenci?

  Aktualizováno 31.5.2023: Na hlavním shromáždění o svatodušní neděli bavorský premiér Markus Söder hrdě prohlásil, s odkazem na historická slova Johna F. Kennedyho "Ich bin ein Berliner" (1963 před radnicí v Schönebergu v tehdy rozděleném Berlíně): "Jsem sudetský Němec!". Bez sudetských Němců a jejich velkého díla obnovy by dnes Bavorsko nebylo tak úspěšné. Za to jim patří z celého srdce dík. "Někdy," řekl Söder, "se dějiny skutečně stávají dobrými.  Sudetští Němci svým odhodláním pro sjednocenou Evropu dosáhli také něčeho historického. Přínos vyhnanců ke zlepšení německo-českých vztahů by měl být oceněn Nobelovou cenou míru“. SdP 31.5.2023

  ***

  Letos jsem neměl čas zúčastnit se po celé 3 dny. Pořídil jsem ilustrativní FOTOGALERII, 3 krátká (zvony z Jihlavy, 2x harmonikáři – viz fotogalerie) a dvě delší videa níže (6 min. nástup spolků+10 min. projev ministra Beka). Omlouvám se za nestihnutí začátku u zvonů z Jihlavy a projevu ministra.

  Účast je čím dál tím menší, rostoucí účast českých politiků přichází poněkud pozdě. Pan ministr Bek mluvil spatra, německy, jako umí málokterý člen vlády ČR. Samozřejmě si nemůže dovolit mluvit o Benešových dekretech a o genocidiu etnika, ke kterému podle platného mezinárodního práva došlo. Je ostudné, že Benešovy dekrety jsou stále součástí právního řádu ČR. To je stejné, jako kdyby byly tzv. „Norimberské zákony“ dodnes součástí právního řádu SRN.

  ***

  Edvard Beneš válečný zločinec a masový vrah, stejně jako Stalin a Putin

 • Rozpad Československa, konec jedné lži

  Gottwald Stalin Putin ZemanAktualizováno 1.8.2022: Brno: Pouť smíření 2022: Opět bez zájmu veřejnoprávní ČT ?!

  ***

   „Rusové rádi nazývají všechno ruské slovanským, aby pak mohli tvrdit, že všechno slovanské je ruské." Karel Havlíček Borovský

  Je tomu letos třicet let od doby, co se v létě roku 1992 dohodly delegace česká a slovenská na zániku Československa, státu vzniklého na troskách naší rakouské vlasti v říjnu 1918. Každý, kdo se pamatuje na záběry pánů Klause a Mečiara v televizi, kde spolu tito dva sedí pod stromem na neutrální půdě Brna a mají svá saka odložena na židlích, protože je teplý letní den se mohou shodnou na jediném a to na tom, že šlo o zážitek velmi silný, ačkoli jinak se většinou neshodnou téměř na ničem.

  Protože hlavy po desetiletí vymývané propagandou stejně vylhanou, jako bylo celé Československo, nemohly a stále nemohou pochopit, co se to dělo a děje. Vždyť přece tatíček Masařík i jeho nástupce Beneš byly geniální osobnosti, které obdivuje celý svět a nás taky a teď tohle. Přijdou jacísi Slováci a kladou požadavky. A to nám, Čechům, jejich pánům, ke kterým ti dráteníci přece mají vzhlížet s nábožnou úctou a při vyslovení slova Praha omdlévat. Tak bych asi velmi zhruba shrnul pocity veřejnosti na naší straně řeky Moravy, když se veřejnost začala dovídat, že dílo pána Masaříka a Beneše ovinuly jakési mraky a nevděk světem vládne a Československo se počíná třást v základech.

 • Rusínský „Mnichov“: Podkarpatská Rus není jen nostalgie, ale 76 let českého nesplaceného dluhu

  Zatímco Němce po válce Edvard Beneš odsunul z Československa bez haléře na západ a Maďary chtěl stejně tak bez haléře odsunout na jih, Rusíny rovnou odsunul se vším majetkem i celou jejich zemí na východ.

  O své předvánoční státnické návštěvě Moskvy v roce 1944 referoval exilový prezident Edvard Beneš nadšeně v londýnském vysílání. „Byl jsem zde přijat tak přátelsky, tak vřele a skutečně tak bratrsky, nejen od kruhů vedoucích, nýbrž také všude, kde jsem přišel do styku s lidem a s armádou, že to může být pro vás všechny tím nejlepším zajištěním, radostí a uspokojením. Je to opravdu symbolické: bratrské přijetí všeho lidu československého vším lidem Sovětského svazu. Pro mne je to jeden z nejkrásnějších okamžiků mé politické činnosti a mého politického života,“ referoval jako u vytržení Beneš.

 • Schreie aus der Hölle ungehört

  Schreie aus der Hoelle avers 1998Mit einer wegwerfenden Handbewegung gab T.G. Masaryk zurück: Schreie aus der Hoelle Ingomar Pust 1998 II"Seien Sie unbesorgt! ln zwanzig .lahren werden wir sie assimiliert haben, sie werden unsere Sprache sprechen und ihre Abstammung längst vergessen haben.!

  ***

  Statspräsident Edvard Benesch: „Vertreibt die Deutschen aus ihren Häusern, Fabriken und Höfen und nehmt ihnen alles bis auf ein Taschentuch, in das sie hineinweinen könnenl!“

  ***

  England Aussenminister Ernes Bevin charakterisierte die Auswirkungen der Postdamer Beschlüsse vom 17. Juli 1945 laut Times vom 5.November 1945 im englischem Unterhaus folgendermassen: „Wahrhaftiger Gott, das ist die Hölle des menschlichen Wahnsinns. Es war ein füchterliches Schauspiel.“

  ***

  Winston Churchill August 1945: „Eine Tragödie ungeheuren Ausmasses spielt sich hinter dem Eiserenen Vorgang ab."

  ***

  „...Grundvoraussetzung für die wirkliche Freundschaft unserer Völker (ist) die Wahrheit. Wie hart auch immer, soll sie doch gesagt werden.“

  Václav Havel

  ***

  Ich veröffentliche das erste Beispiel aus diesem schrecklichen Buch. Wir haben es nicht gewagt, gegen die Nazis zu kämpfen. Andererseits hatten wir in Friedenszeiten mehr als genug "Mut", um unschuldige Männer, Frauen, Kranke, ältere Menschen, Kinder, Kleinkinder, Säuglinge und Ungeborene zu foltern und zu ermorden. Es ist nicht nur die dauerhafte, nicht abnehbare Schuld der Täter, sondern auch derer, die nur untätig zuschauten. Die Hauptschuld liegt bei Präsident Edvard Beneš, dem Oberbefehlshaber der Armee. Er befahl nicht den Kampf gegen die Nazis, aber er unterstützte den „Kampf“ gegen die Wehrlosen mit seiner Rhetorik des Hasses und tolerierte untätig diese Gräueltaten. Deshalb unterstützten die Kommunisten seine Auszeichnung mit einem besonderen Gesetz: "Er hat sich für den Staat verdient" - und seiner anschließenden Zerstörung. Fürst Karel Schwarzenberg hat recht – „Edvard Beneš war ein Kriegsverbrecher!“.

 • Skvělé, dodnes platné postřehy a komentáře Ferdinanda Peroutky

  ČRoPLus 17.5.2021 od 10:10 hod.- Peroutka Budovani statučasová osa začátku komentářů Ferdinanda Peroutky:

  10:09:30 – Úvodní projev prog. ředitele RFE v den zahájení vysílání 1.5.1951

  10:13:35 – Ke svému prvnímu článku z roku 1917 a o mesialismu

  10:16:00 – Setkání s Klementem Gottwaldem

  10:18:45 – Gottwald a alkohol

  10:22:10 – Charakter Gotwalda

  10:23:35 - O komunismu

  10:25:40 – Jan Masaryk, vražda, nebo sebevražda

  10:27:30 – O kandidatuře Jana Masaryka na presidenta republiky

  TGM věděl o slabostech Jana Masaryka, doporučoval mu držet se vždy Edvarda Beneše. Jan Masaryk Benešovi bezmezně věřil a důvěřoval. Proto nebyl schopen uvědomit si nebezpěčí komunismu a uvažoval tak naivně.

 • Soud s protektorátní vládou začal před 75 lety

  Krejci JaroslavPřed 75 lety, 29. dubna 1946, začal v Československu soud s členy protektorátní vlády.

  Soudci museli rozhodnout o obtížné otázce: Co se považuje za pasivní chování a v jakém případě lze hovořit o spolupráci s nacistickým režimem? Na lavici obžalovaných sedělo několik ministrů vlády z takzvaného „Protektorátu Čechy a Morava“. Na jaře 1946 vysílal Československý rozhlas záznam ze soudního řízení: „Kdo nedokázal vést lid a zemi, vážně zhřešil proti republice a českému lidu - i když toto selhání není způsobeno nedostatkem dobré vůle a úsilí, ale bylo způsobeno nedostatkem fyzické, duševní a charakterové síly? “

  Podle obžaloby se politici dopustili porušení národní cti. Historik Vojtěch Kyncl z České akademie věd řekl pro domácí vysílání Českého rozhlasu:

  „Hlavním tématem byla spolupráce s okupační mocí a implementace ideologie NSDAP v protektorátu.“

  Mezi obžalovanými byl i předseda protektorátní vlády Jaroslav Krejčí. Funkci převzal jen několik měsíců poté, co byl Reinhard Heydrich jmenován zástupcem říšského protektora. Krejčí kabinetu vládl od začátku roku 1942 do ledna 1945. Vojtěch Kyncl:

  "Dalo by se říci, že celá vláda a prezident Hácha měli rezignovat po takzvané 'Heydrichiade'." Na druhou stranu lze předpokládat, že členové vlády neviděli své postavení jako formu spolupráce s národními socialisty, ale jako způsob zpomalení jejich agresivní politiky.“

 • SOUDRUZI NOMÁDI

  Stalin Benes

  Kurs rublu k euru: 07.04.2001: 25.90 / 07.04.2006: 33.85 / 07.04 2011: 40.28 / 07.04.2016: 77.81 / 07.04.2021: 92.40

  ***

  Miloš Zeman i Václav Klaus a další exponenti Putinova režimu ponesou za agresivní válku explicitní odpovědnost, protože Putina v jeho agresivitě a necivilizovaných asijských manýrách podporovali zejména vůči Ukrajině, okupovanému Krymu - KSČM jejíž poslanci opakovaně navštěvovali kriminální doněcký režim a okupovaná území jsou za vývoj směřující k vojenské invazi spoluodpovědní - Zcela kriminální je pozice Okamury, LePenové a dalších evropských (rakouských, italských) extremistických politiků, podezřelých či usvědčených z přijímání volebních peněz od Ruska. Takové chování je vědomá vlastizrada. A mělo by být vyšetřeno jako protiústavní až k zákazu těchto stran.

  ***

  Ruská armáda stojí na okupovaných ukrajinských hranicích a Rusko militantně ústy Lavrova vyhrožuje.

  Ukrajinci, kteří čelící ruské vojenské přesile, jsou v pozici Českoslovenka vůči Hitlerově nacistické síle podporované lhostejným Západem. Neopakujme vůči Ukrajině chyby lhostejného Západu.

  1. Rusko musí slyšet od svých velvyslanců, že vojenskou agresí svinstva jako otrava Navalného a jeho věznění, zasahování do našich voleb a fixlování vlastních voleb, vojenskou agresí nezakreje a vyšetřování například sestřelení MH17 neodvrátí.
  1. Německo musí začít používat páku Nord Stream II. a Rusům ukázat, že se musí také jako civilizovaný dodavatel plynu chovat.
  1. Všechny unijní země by měly takový krok podmínit přítomností svých velvyslanců pokud ne přerušením diplomatických styků.
  1. Pražskou ruskou ambasádu je třeba poslat domů celou a stáhnout naše diplomaty z Moskvy.
  2. Stalo se tak 25. října 1945: Benešovy dekrety vyvlastňují německou menšinu.

   SDL CZ vyhnani 1945 statistika Laureáti Nobelovy ceny narozených na území Čech, Moravy a Slezska…

   ***

   Benešovy dekrety zbavují sudetské Němce práv

   Dne 25. října 1945 vydal československý prezident Edvard Beneš dekret č. 108 o "konfiskaci nepřátelského majetku". Tím byli příslušníci německé menšiny bez náhrady vyvlastněni. Dekret byl jedním z řady nařízení namířených proti německé menšině v českém, moravském a slezském pohraničí. Dekrety připravily nucené vysídlení sudetských Němců po druhé světové válce.

   "Bude nutné Němce v českých zemích zcela nekompromisně zlikvidovat. Naším řešením musí být definitivní odgermanizování naší země v kulturní, hospodářské a politické oblasti."

   Edvard Beneš, prezident Československa,1945

  3. Sudetendeutscher Tag 2022: Kurzbericht des Bezirksobmanns, Johann Slezak und andere Erkenntnisse, die die Medien vorenthalten haben

   Hof 1 Witiko 5.6.2022Hof 2 Witiko 5.6.2022

   Aktualiziert 28.7.2022:Dr. Wolf-Dieter Hamperl die kritische Frage gestellt, ob der„Sudetendeutsche Tag“ in dieser Form überhaupt eine Zukunft hat.

   ***

   Grüß Gott, liebe Landsleute,

   es war der merkwürdigste Sudetendeutsche Tag der je stattgefunden hat und der zeigt, dass sich die Posselt-SL, von einem Kultur- und Rechtsverband auf direktem Weg, zu einem staatlich subventionierten Trachtenverein befindet, der alles tut, um politische Bekundungen und Meinungsbildungen zu verhindern – und das dieses Mal unter dem Dach der Freiheitshalle in Hof, mit dem Motto:

   „Dialog überwindet Grenzen,“

    Hof 3 Witiko 5.6.2022Hof 4 Witiko 5.6.2022das durch die Zensur ins Gegenteil verkehrt und so zum Monolog wurde. Dieser Monolog, duldet nur die offizielle, politisch honorierte, Meinung der SL-Spitze, und erlaubte Ausdrücke, wie Benes-Dekrete, Recht auf die Heimat, Völkermord oder gar geraubtes Eigentum, Wiedergutmachung, und ethnische Säuberung, die den Tschechen gelungen ist, und durch die Zweckänderung sanktioniert wurde, nicht.

   Monolog statt Dialog, Beweise - Ganzer Artikel>

   ***

   Nachfolgend die Berichterstattung über den Sudetendeutschen Landestag 2022, die alles aussagt und die in diesem Umfang von keinem anderen Medium angeboten wurde. Der öffentlich-rechtliche Sender ČT hat nichts angeboten; er war diesmal nicht vor Ort. Die 18 kurzen Videos, die das Wesentliche des Sudetendeutschen Tages 2022 in Hof, Bayern, einfangen, können Sie genießen und einiges lernen.

  4. Sudetoněmecký den 2022: Krátká zpráva předsedy okresního obvodu Johanna Slezaka a další postřehy, které média zamlčela

   Hof 1 Witiko 5.6.2022Hof 2 Witiko 5.6.2022Zdravím vás, milí krajané

   byl to nejpodivnější Sudetoněmecký den, jaký se kdy konal, a ukazuje, že Posselt-SL je z kulturního a legálního sdružení na přímé cestě stát se státem dotovaným tradičním krojovým spolkem, který dělá vše pro to, aby zabránil politickému vyjadřování a formování názorů - a tentokrát pod střechou Freiheitshalle v Hofu s heslem:

   "Dialog překonává hranice,"

  5. Tak kolaboroval president Edvard Beneš se Sovětským svazem

   Benes Stalin Pravda vitezi

   19.6.2012: 60. let od konce války - květen - srpen 1945 krvavá realizace Benešova plánu vylikvidování Němců

   ***

   Sudetenpost uveřejnily (3.11.2022) dva otřesné články – „Divoké“ vyhnání v Československu od roku 1945 nebylo žádné „divoké“ vyhnání a Sudetoněmecký odsun v každodenním životě. Takové texty si v České republice nepřečtete, ačkoliv musí být historikům známé. Prokazují, že dr. Edvard Beneš byl válečný zločinec, který kolaboroval se Sovětským svazem. Veřejnoprávní média mlčí. JŠ

   ***

   ČT2 8.11.2022: „Postoloprty 1945 - česká odplata“. Kdy se plně přiznáme k vlastním zločinnům proti lidskosti v době míru, jako SRN ke svým v době války?

   Projevy Edvarda Beneše a Václava Havla – vypovídají o nás a našem charakteru

   Mýtus jménem Masaryk: Nadčasová filozofie TGM

  6. To měl být president místo Beneše!

   Nemec BohumilBohumil Němec:  „Byli jsme pro politiku jejímž cílem byl samostatný český stát, chtěli jsme, a by to byl stát sociálně spravedlivý, mnozí z nás chtěli stát socialistický“(a to byl pravicový politik). TGM: „Pokud nebudou prováděny ohleduplně velké sociální reformy, čeká nás revoluce.“

    … Byla pronesena slova, že příroda nečiní skoků. Tato slova platí však mnohem spíše pro lidskou společnost, než pro přírodu. Nelze zavádět nový společenský řád bez ohledu na řád dosavadní. Nová společnost může vzniknout jen evolucí společnosti dosavadní. Překotné a zvláště nasilné společenské reformy skutečným sociálním reformám spíše škodí, než aby jim prospívaly, neboť nezaručují jejich trvalost a rozmnožení sum lidského štěstí a blahobytu. Sociální reformy nemohou se týkat pouze fyzické a materiální stránky společenského řádu. Reformy musí být také mravně připraveny. Proto měly násilné převraty zpravidla za následek reakci a jsme přesvědčeni, že také ruské násilné převraty budou mít za následek spíše reakci. …

    Už sto padesát let uplynulo od narození geniálního přírodovědce Bohumila Němce. Muže, který dokázal několikanásobně zvětšovat rostliny, a zjistil také, proč rostou nahoru. Jenže Bohumil Němec měl také v prosinci 1935 kandidovat v prezidentské volbě proti Edvardu Benešovi. Kdo ho navrhl? Odstartoval převrat vedoucí k vyhlášení ČSR.A proč nakonec nekandidoval? ČRoPlus: Portréty (13:06 hod.)

  7. Události ČT připomněly Hanse Ledvinku, ale neřekli vše?

   Ledwinka Hans„Ta auta zabila více nacistů než čs. armáda. Nechci nikoho urazit.“ Jay Leno, slavná americký TV moderátor a sběratel  veteránů.

   * * *

   Dne 21.9.2020 odvysílaly Události ČT reportáž Příběh české značky Tatra knižně. Připomněly i osud světoznámého automobilového konstruktéra Hanse Ledvinku. Bohužel neřekly, co také řečeno mělo být - abychom nezapomínali.

   Žil v Sudetech, byl to český Němec, po roce 1945 mu byl vyvlastněn majetek. Pokusil se o záchranu jeho části a byl odsouzen k šesti letům vězení. Když byl v roce 1951 propuštěn z vězení, využil možnosti odejít do Německa. Od roku 1953 až do smrti žil v Mnichově, kde se konstrukci věnoval do velmi vysokého věku. Připomínají vám některá auta z reportáže slavného Brouka? I na něm zanechal Hans Ledvinka své stopy poté, co začal pracovat ve NSR.

   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Hans Ledwinka - Slavný i zatracovaný automobilový konstruktér z Kopřivnice aneb nikdo není doma prorokem (1998) – "Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný."...

   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  8. Vor 100 Jahren entstand in der Tschechoslowakei das „Gesetz zum Schutz der Republik" ein Nachbeben zum 4. Marz 1919?

   SD VetreibungsverlusteTGM a Benes§ 14 verbot die Darstellung der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik in der Oeffentlichkeit. Die Darstellung wurde als „Aufwiegelung" gesehen und konnte bis zu zwei Jahren Gefängnis nach sich ziehen. Dazu meint Habel: ,,Die ČSR dürfte der einzige Staat der Welt gewesen sein, gegen den man durch Darstellung seiner Entstehung „aufwiegeln" konnte und sich dadurch strafbar machte."

   ***

   Frantiskovy lazne pomnik Josef II den1918 wurden die Deutschen und die Ungarn gegen ihren Willen und unter Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Völker in das tschechoslowakische Staatsgebiet integriert. Aber Tschechen und Slowaken schlossen das zweitstärkste Staatsvolk von der Erstellung der Gesetzesordnung und der Verfassung aus. Dieses undemokratische Verhalten demütigte die Deutschen tief und machte es ihnen sehr schwer, sich für den neuen Staat zu erwärmen. Deswegen wurde das Denkmal des Habsburgers, Kaiser Josef II., auf dem Marktplatz in Eger zum Symbol des Deutschtums. Karl Wilfert d.A. hatte den Kaiser in Bronze gegossen. Den Tschechen jedoch war dieses Denkmal ein Dorn im Auge gewesen.

  9. Výkřiky z pekla zůstaly nevyslyšeny…

   Schreie aus der Hoelle avers 1998

   T.G.MASARYK: „Nebojte se! Za dvacet let je budeme asimilovat, Schreie aus der Hoelle Plzen US Army a mrtvy 1998budou mluvit naším jazykem a už dávno zapomenou na své předky.“

   ***

   Edvard BENEŠ:„Vyžeňte Němce z jejich domů, továren a farem a vezměte jim všechno kromě kapesníku, aby do něho mohli plakat! “

   ***

   Anglický ministr zahraničí Ernest BEVIN charakterizoval dopady rozhodnutí z Postupimské konference ze dne 17. července 1945, podle Times z 5. listopadu 1945, v anglické poslanecké sněmovně, takto: „Pane Bože, to je sakra lidské šílenství. Byla to strašná podívaná.“

   ***

   Winston CHURCHILL ,srpen 1945: „Za železnou oponou se odehrává tragédie nesmírných rozměrů.“

   ***

     „....základní podmínkou pro skutečné přátelství našich národů je pravda. Byť by byla jakkoli tvrdá, 

   je třeba ji vyslovit“

   VÁCLAV HAVEL

   ***

   Jak jsme vraždili muže, ženy, starce, nemocné, invalidy, děti, kojence, batolata a nenarozené – v době míru...

   Publikuji první ukázku z této děsivé knihy – Výkřiky z pekla nevyslyšeny. Neodvážili jsme se bojovat s nacisty. Na druhou stranu jsme měli v době míru více než dost „odvahy“ mučit a vraždit nevinné a bezbranné. Nejde jen o trvalou, nevyvratitelnou vinu pachatelů, ale také i o neodejmutelnou vinu těch, kteří jen přihlíželi. Hlavním viníkem je prezident Edvard Beneš, vrchní velitel armády. Nezavelel k boji proti nacistům na ochranu republiky, zato svoji nenávistnou rétorikou proti všemu německému budil ty nejnižší lidské pudy, nenávist a podporoval tak „boj“ proti bezbranným. Tato zvěrstva způsobil a toleroval záměrnou nečinností a svoji sebestřednou politikou. Proto i komunisté podpořili  zákon: „Dr. Edvard Beneš se zasloužil o stát“ a jeho následné zničení. Kníže Karel Schwarzenberg má pravdu: „Edvard Beneš byl válečný zločinec a měl stanout také před Norimberským tribunálem!“

   Schreie aus der Hoelle Ingomar Pust 1998 IIDodnes jsou tyto zločiny tabu. Pachatelé beztrestně přežili či stále žijí mezi námi. Schreie aus der Hoelle Verzeichnis 1998Po válce se stali členy KSČ a po roce 1989 se jejich potomci staly „podnikateli“. Komunistická strana zůstala v parlamentu a jejím prvním místopředsedou se stal její předseda KSČM Vojtěch Filip. Byl zvolen 75% hlasů anonymních poslanců, členů „demokratického“ parlamentu. Dokáže si někdo představit, že by NSDAPpo válce nebyla rozpuštěna a v Bundestagu budou zasedat její členové? Nepotrestané zlo nikdy samo od sebe nezmizí!

   Francouzi, v zemi kde byla, na rozdíl od nás válka, si v referendu odhlasovali, že své Němce nevyženou. Jak nádherné je dnešní Alsasko-Lotrinsko a jak zpustlé jsou dnešní Sudety, kdysi tak kvetoucí hospodářsky i kulturně, včetně krajiny, kterou z džungle, po staletích tvrdé práce, tak skvěle zkultivovali. Kdy se konečně naučíme místo bourání, ničení, loupení a rozkrádání, také budovat, aby budoucí generace na nás mohly být hrdé?!