Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.03.2019 06:41
  Zkuste připustit i možnost, že mocní mají k dispozici i ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 13:45
  Vždyť ale majitelé farmaceutických komplexů snad taky trpí ...

  Read more...

   
 • 19.03.2019 09:30
  Bohužel moc a peníze stále vítězí nad morálkou. Vydávají ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 23:00
  Ve světě to ale nikdo nikomu nezakázal. Proč to neodzkoušeli ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 18:07
  Dobrý den, to se musíte zeptat na onkologických pracovištích ...

  Read more...

   
 • 18.03.2019 16:55
  Dobrý den, když není zájem o metodu pana Fortýna v ČR, proč se ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Velezrada_kladivkoChrastavský střelec Pavel Vondrouš má být obžalován…?!

… Je-li primárním účelem stíhání pro velezradu zbavit zemi neloyalního presidenta – a nikoli zbavit neloyalního presidenta jeho doživotních prebend – jeví se málo smysluplným stíhat presidenta funkce zbaveného, a když už to ústavodárce přesto dovolil, musí nastoupit uplatnění pravidla, že žádná změna trestněprávní legislativy nesmí působit retroaktivně ke zhoršení postavení obviněného, a rozšíření možnosti vést trestní stíhání i po skončení funkčního období takovým zhoršením určitě je. Domnívám se proto, že, ač je to teleologicky prima facie nepatřičné a dává to presidentovi v posledních dnech mandátu volnost k velezrádným rejdům, Václava Klause skutečně nelze počínaje pátkem stíhat a Ústavní soud by měl řízení o obžalobě zastavit.

Klaus_a_lebka_LN_290911

"Působení pana Václava Klause v úřadu prezidenta považuji za neblahé, o čemž mě definitivně přesvědčily jeho postoje a kroky v posledních měsících," řekl dnes šestaosmdesátiletý Brázda. Obsáhlé zdůvodnění svého kroku popsal v dopise, který spolu s medailí zaslal na Hrad. Podle dostupných informací je to jediný oceněný, který státní vyznamenání po roce 1989 vrátil. … "V poslední době jsem si uvědomil, že ani taková hračka, jakou je medaile, znehodnocená rukama, které ji předávaly, mi nepřirostla k srdci. Zůstala mi nakonec přece jen vzdálená a cizí a její odeslání je pro mne dnes úleva, neboť za další držení tak nepotřebné a zdiskreditované věci bych se mohl už jen stydět. (.) Byť by i současný Václav Klaus mohl a měl být tak jako každý člověk přijímán s pochopením, stal se podle mého názoru v posledku odstrašujícím a varovným příkladem prezidenta, jaký by tu už nikdy neměl být," řekl.

… Václav Klaus omilostnil Zdeňka Kratochvíla - muže, který měl od roku 1998 v patách policii kvůli podezřelým finančním machinacím a zároveň má blízko k ODS. Teď se bát nemusí. Prezidentská milost zahladila všechny jeho konflikty se zákonem. Kratochvílova bezúhonnost se začala rozpadat koncem devadesátých let. Krátce po sobě musel čelit dvěma trestním oznámením. Policie ho obvinila, že se podílel na vytunelování jihlavského podniku Zemědělské stavby a že podvodně získal 16,5 miliardy korun, když přes kapitálový trh prodal zahraniční cenné papíry s nulovou hodnotou. Vyšetřovatel tehdy mluvil o jednom z největších organizovaných trestných činů v ČR. Nakonec byl pravomocně odsouzen za pětimilionový podvod, ale do vězení nenastoupil. Za Kratochvíla se přimlouvali i ministři Langer a Němec. Důvodem k udělení milosti byla jeho údajná vážná duševní nemoc. I přesto dnes vede svou firmu ICOM, řídí auto atd. … Kratochvíl se potkal s Václavem Klausem v lednu 2008 u příležitosti jazzového koncertu. Anglicky psaný časopis Prague Leaders Magazine přinesl v březnu 2008 dokonce fotografie, na nichž jsou Zdeněk Kratochvíl a jeho manželka Bohuslava zachyceni ve společnosti prezidenta. V roce 2004 navštívil Václav Klaus sídlo společnosti ICOM transport v Jihlavě osobně a s tehdy již stíhaným podnikatelem se setkal. …Prezident Václav Klaus udělil milosti čtyřem lidem, kteří patřili do okruhu přátel či známých zavražděného krále českého podsvětí Františka Mrázka a Tomáše Pitra. …

Neas_1… Pochybnosti ovšem s přibývajícím časem sílí. Svědčí o tom i zpráva, že na Úřad vlády text amnestie do 1. 1. 2013 zřejmě vůbec nedorazil. Nemá tedy ani podací a ani jednací číslo, není nikde archivován. Došlo tím s největší pravděpodobností i k porušení zákona o spisové službě a archivnictví. A to přesto, že akt amnestie vznikal v režimu tzv. tajném a podle slov tajemníka prezidenta se na něm nepodílel žádný právník. Je paradoxní, že ani dva měsíce po vyhlášení amnestie, není jasné, kdy vlastně premiér připojil svůj podpis pod amnestii. Pokud by ke kontrasignaci došlo až po vyhlášení amnestie prezidentem republiky, bylo by to v příkrém rozporu s Ústavou, čl. 65 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. v platném znění. … Ani nejvyšší ústavní činitelé nemají právo stát nad právem. …

 

SOKOL_znakV Krnově končí Sokol i JunákSkauti_logo

… Před dvěma lety totiž darovali městu Krnovu sokolovnu, stadion, pozemky a objekty v celkové hodnotě kolem dvaceti milionů korun. Nyní jsou popotahováni kvůli pár tisícovkám. … Nejde jen o to, že sokolové musí do městského rozpočtu vrátit špatně vyúčtovanou starou dotaci, ale navíc jim zastupitelé dotace na rok 2013 seškrtali na nulu. … Nemám v hlavě přesné číslo, ale v podstatě šlo o banalitu kolem patnácti tisíc korun. V porovnání s tím, že jsme městu Krnovu darovali majetek za 22 milionů korun, to vnímám jako do nebe volající nespravedlnost. Výše sporně vyúčtované částky je neadekvátní tomu, kolik času nad naším účetnictvím strávil celý tým kontrolorů," uvedl starosta TJ Sokol Krnov Milan Soldán. … „Shodli jsme se na tom, že za dané situace další činnost nemá smysl. Sokol v Krnově končí.“

Sinagl_genocidiumPředposlední únorový den byl dalším špatným dnem pro vyznavače Pravdy a Lásky. Rudá záře nad Berounem notně pohasla, když tamní okresní soud samosoudcem Michalem Pařezem zastavil trestní stíhání Jana Šinágla pro popírání genocidia a shodil tak se stolu obžalobu státního zástupce Josefa Šebka.

Klaus_Fedotov_Puskinova_medaile…Především se jí neřeší situace, kdy se president dopustí jednání, jež má znaky trestného činu: vraždy, krádeže, podvodu, zpronevěry, přijetí úplatku apod. Logickou úpravou by bylo, že takto si počínající president by byl nejprve v rámci procedury impeachmentu zbaven úřadu a poté postaven před soud, který by mu mohl uložit stejný trest jako kterémukoli jinému obviněnému. Tak je tomu např. ve Spojených státech, kde před vězením zachránila Richarda Nixona milost jeho nástupce Geralda Forda. … Ze všech bodů navrhované (dosud neveřejné) ústavní obžaloby k tomu má paradoxně nejblíž obvinění, že Václav Klaus nerespektoval rozsudek Městského soudu v Praze, jímž mu bylo nařízeno rozhodnout o jmenování justiční čekatele Petra Langra soudcem. President, který odmítne respektovat autoritu pravomocného soudního rozhodnutí, skutečně útočí na demokratické základy státu, a může být proto zbaven funkce. … Podle mého názoru by zvláštní soudnictví pro presidenta republiky by mělo být co nejrychleji opuštěno, a tak jako je možné trestně stíhat člena vlády, mělo by být bez dalšího možné postavit před soud i presidenta. Právo udělovat milost by pak mělo být podmíněno kontrasignací, takže by se eliminovala i možnost udělení samomilosti. … Taková změna Ústavy je arciť málo reálná, a vzhledem k naladění spojených sil Sociálního Státu a Pravdy a Lásky se po volební frašce můžeme nadít dalšího nepěkného divadla. …Ostatně soudím, že Václav Klaus byl mimořádně špatným presidentem, spolu s Benešem nejhorším, jakého kdy tato země, minimálně v demokratických dobách, měla …